Stave- og leseferdigheter

Å etablere stave- og leseferdigheter, er nøkkelen til barnas utdanningsuvikling. Vi foreslår at du lærer om disse prosessene og hvilke strategier du kan benytte for å støtte læringen deres. Finn ut hva som er årsakene til hver vanskelighet, så vel som hvordan man oppdager tilstander som dysleksi, dysgrafi osv. tidlig.

Les alt om TPACK-modellen for lærere

TPACK-modellen for lærere (technological pedagogical content knowledge) ble formulert av Mishra og Koehler (2006). De utviklet denne modellen basert på studiene til Lee Shulman (1986). Han var en filosof og psykolog som dedikerte seg selv til utdanningsfeltet og lærertrening.