Stave- og leseferdigheter

Å etablere stave- og leseferdigheter, er nøkkelen til barnas utdanningsuvikling. Vi foreslår at du lærer om disse prosessene og hvilke strategier du kan benytte for å støtte læringen deres. Finn ut hva som er årsakene til hver vanskelighet, så vel som hvordan man oppdager tilstander som dysleksi, dysgrafi osv. tidlig.