11 fordeler med håndskriving for barn

Håndskriving er en ferdighet som ikke kan forbli ulært – oppdag fordelene det gir for barns utvikling i dagens artikkel!
11 fordeler med håndskriving for barn
Ana Couñago

Skrevet og verifisert av psykologen Ana Couñago.

Siste oppdatering: 03 mai, 2023

Dagens barn, som de fra tidligere generasjoner, må lære teknikken for håndskriving, siden fordelene med håndskriving er utallige når det gjelder barns utvikling.

Vi lever i den digitale tidsalderen, hvor vi nesten hver dag bruker tastaturet til en elektronisk enhet for å utføre et internettsøk, skrive et dokument, fylle ut et skjema osv. Kort sagt, for å skrive. Å skrive har blitt en viktig aktivitet i nåtidens daglige liv, men vi kan ikke glemme håndskriving.

Fortsett å lese og finn ut alt om fordelene med håndskrift!

“Å skrive er maleriet av stemmen.”

-François Marie Arouet Voltaire

En ung jente lener håndskrift.

11 fordeler med håndskriving for barn

Handlingen med å skrive bokstaver på papir innebærer en mengde ferdigheter og læring som utføres ubevisst og er gunstig for den generelle utviklingen. Nedenfor er en liste over noen av de viktigste fordelene med håndskrift.

1. Håndskriving fremmer tilegnelse av motoriske ferdigheter

For å kunne skrive riktig for hånd, er det viktig å ha en rekke motoriske ferdigheter, for eksempel følgende:

Tilegnelsen av slike ferdigheter fremmer utviklingen av fine psykomotoriske ferdigheter, det vil si evnen til å utføre små, koordinerte og presise bevegelser.

“Målet med manuell utvikling er å oppnå god beherskelse av fine bevegelser, forståelse og presisjon, for dette må grovmotorikken ha nådd den optimale og nødvendige modenhet som gjør at de kan perfeksjoneres.”

– Bachelor i forskning innen utdannelse María Pérez –

2. Det forbedrer konsentrasjonen

En annen av de store fordelene med håndskrift er at det krever høy konsentrasjon. Så når barn tar opp et papir og en blyant for å skrive, er de tvunget til å følge nøye med på oppgaven, unngå stave- , skrive- og bokstavfeil.

3. Det øker minnekapasiteten

Ifølge en studie nylig publisert i tidsskriftet Frontiers in Psychology viser barn og unge mer hjerneaktivitet når barn og unge skriver manuelt enn når de skriver på et tastatur. Denne typen skriving hjelper dem til å beholde og huske informasjon lettere, slik at minnekapasiteten forbedres.

4. Det tilrettelegger for å lære å lese

Å skrive og lese er nært beslektet. Så mye at det å lære og perfeksjonere en av disse ferdighetene gagner utviklingen av den andre.

Når du skriver for hånd, må barn tenke på hver av bokstavene de vil gjengi og hvordan de skal utføre den tilsvarende manuelle bevegelsen. Dermed blir barna litt etter litt og på en naturlig måte kjent med bokstavene i alfabetet, noe som gjør at de leser dem raskere og mer effektivt.

5. Fremmer forståelsen av utviklinegn

Gjennom skriving, kobling av ideer og måter for representasjon øker eller åpner det for større konseptuelle assosiasjoner for forklaring av ideer. Det er derfor barn bør utsettes for skrive- og tegneaktiviteter på skolen, da dette lar dem etablere nevronale oscillasjonsmønstre som er gunstige for læring.

6. Utvikling av manuell fornuft

Utviklingen av manuell fornuft er grunnleggende fra et evolusjonært synspunkt, og dette skjer hos barn gjennom lek, håndverk, tegning og skriving. Derfor viktigheten av å øve på manuell skriving.

Denne grunnen krever dyktig og vitalistisk tenkning, som sender kunnskap, ikke til bevissthet og materie, men til en slags virkelighet som er født og utfolder seg i menneskets biologiske aktivitet. Med andre ord, i hånden som berører, snarere enn i øyet som ser.

7. Å ta notater for hånd hjelper konseptuell ytelse

Elever som noterer for hånd svarer bedre på spørsmål enn elever som tar digitale notater. Å skrive for hånd hjelper med å oppsummere og organisere informasjon og sikrer bedre læring.

Med andre ord letter bruk av papir, på et nevrologisk nivå assosiasjon, dvs. hva og hvor, av informasjon i hippocampus, den delen av hjernen som er involvert i læring og memorering.

8. Det stimulerer hjernekretsløp

Å skrive for hånd er en av de mest komplekse hjerneaktivitetene, som modellerer dens innflytelse på utviklingen av personlighet, både kognitive og motoriske aspekter, som vi allerede har sett. Når du skriver for hånd, stimuleres hovedsakelig tre områder: Den fusiforme gyrusen, den nedre frontale gyrusen og den bakre parietale cortex.

“Som alle kognitive aktiviteter, er oppgavene der håndskrift er involvert – fra å skrive bokstaver, stavelser og ord til produktiv skriving – avhengig av god hjernefunksjon.”

– Filosof María Agustina Miranda og andre –

9. Det hjelper med å håndtere følelser

Håndskriving er terapeutisk, frigjør følelser og lindrer stress og angst. Faktisk har tegning og skriving vist seg å bidra til å redusere angstnivået hos barn.

10. Det hjelper barn å med utvikle ferdighetene sine i andre aktiviteter som å leke, tegne eller fargelegge

Håndskriving er et avgjørende aspekt av finmotorikk og, som så, refererer til kordinasjonen av nevrologiske, skjelett og muskulære funksjoner. Faktisk, involverer det foredling og spesifisitet av kontroll grovmotorikk, angående sikting, presisjon og beregning.

Blant fordelene med håndskriving er utvikling av hånd- og øyekordinasjon. Dette består av utviklingen av lekne og kunstneriske opplevelser som kombinerer bevegelsene av kroppen, synet, hørselen, og bevegelsen av kroppen mot et mål.

11. Det åpner veien til profesjonell suksess

Mange yrker er basert på verdien av kunnskap og spesielt på evnen til å organisere, systematisere, og prosessere informasjon. Håndskriving konsoliderer grunnlaget av disse nevrologiske og kognitive handlingene.

Om fremtiden til håndskrift

Det er ubestridelig at nye teknologier revolusjonerer undervisningen. Faktisk har en av nøkkelkompetansene i den pedagogiske læreplanen i årevis inkludert digital kompetanse, som innebærer å lære barn, fra de tidligste skoleårene, å samhandle hensiktsmessig med informasjons- og kommunikasjonsteknologier.

En ung gutt som sitter ved et bord og skriver i en notatbok.

En av ferdighetene som barn må tilegne seg på skolen er å vite hvordan man bruker en datamaskin, og derfor hvordan man skriver på den med smidighet. Men for å nå dette målet må de først lære å skrive for hånd, og når de får nok trening til å spore bokstavene med letthet, vil de bli introdusert til skriveverdenen.

Derfor, som Dr. Berninger forklarer, er målet «å lære barn å være hybridforfattere», slik at de kan takle kravene fra dagens og morgendagens samfunn.

Det er tydelig at tidene har endret seg. Teknologiske fremskritt betyr at det blir mindre og mindre håndskrift, men det betyr ikke at det er en ferdighet som må forsvinne eller erstattes helt.

Håndskrift er en menneskelig ferdighet som ikke kan gå tapt. For å unngå dette er det viktig å lære denne typen skriving til barn fra tidlig barndom og oppmuntre til bruk i hverdagen.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Aimacaña, M., & Soledad, M. (2016). Motricidad fina en el proceso de la pre escritura en niños de 5 a 6 años en 1° de EGB de la Unidad Educativa Eloy Alfaro en la ciudad de Quito, Periodo 2014-2015 (Bachelor’s thesis, Quito: UCE).
  • Altay, N., Kilicarslan-Toruner, E., & Sari, Ç. (2017). The effect of drawing and writing technique on the anxiety level of children undergoing cancer treatment. European Journal of Oncology Nursing, 28, 1-6. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1462388917300686
  • Alstad, Z., Sanders, E., Abbott, R. D., Barnett, A. L., Henderson, S. E., Connelly, V. y Berninger, V. W. (2015). Modes of alphabet letter production during middle childhood and adolescence: Interrelationships with each other and other writing skills. Journal of writing research6(3), 199.
  • Arévalo Catalán, I. I. (2018). El futuro de la enseñanza de la escritura manual en la era tecnológica.
  • Franco Vargas, A. G., & Torres Mota, S. M. (2022). La motilidad ocular en el desarrollo de la escritura en niños de 5 a 6 años (Bachelor’s thesis, Universidad de Guayaquil-Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación).
  • Hernández, J. D. O., Aguilar, E. J., & García, F. G. (2015). El hipocampo: neurogénesis y aprendizaje. Rev Med UV, 21-28.
  • Klass, P. (27 de junio de 2016). Why handwriting is still essential in the keyboard age. The New York Times. 
  • Klimenko, O. (2008). La creatividad como un desafío para la educación del siglo XXI: um desafío para a educação do século XXI. Educación y educadores, 11(2), 191-210.
  • Miranda, M. A., & Abusamra, V. (2014). Bases Neurales de la escritura: una revisión. In VI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXI Jornadas de Investigación Décimo Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires.
  • Ose Askvik, E., Van der Weel, F. R., y Van der Meer, A. L. (2020). The Importance of Cursive Handwriting Over Typewriting for Learning in the Classroom: A High-Density EEG Study of 12-Year-Old Children and Young Adults. Frontiers in Psychology11, 1810.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.