Tenåringer

Du har lykkes med å få barnet ditt igjennom barndommen og håndtert alle de problemene og utfordringene dette innebærer. Hvorfor er du så bekymret for deres overgang til ungdommen? Det er ingen grunn til panikk! Denne fasen av livet er full av endringer og nye behov som du også vil være i stand til å håndtere. Vi vil gi deg veiledning om hvordan du kan hjelpe dem å modnes, bli uavhengige og lykkelige. Følg oss, steg for steg, og vi vil gi deg den informasjonen du trenger.

4 lærdommer vi har fra Mary Poppins

Mary Poppins var en fiktiv barnepike som kunne reise hvor som helst med en paraply og gi følsomme og musikalske løsninger på livets problemet. Lærdommene fra Mary Poppins har hatt en betydelig påvirkning på barn og foreldre over generasjoner. 

Hva er sen-ungdom?

Sen-ungdom er et stadium av fysisk, psykisk og mental utvikling som oppstår når man er mellom 16 og 19 år. Imidlertid kan det noen ganger vare til en person er 25 år gammel, avhengig av tilfelle.

Økningen i nettmobbing blant ungdom

Vi har sett en urovekkende økning i nettmobbing blant ungdom de siste årene. I følge organisasjonen Redd Barna er nettmobbing faktisk den vanligste formen for aggresjon blant tenåringer. I USA led 36,5% av elever på ungdoms- og videregående skoler av…

Ungdom og datakriminalitet

Du har uten tvil hørt om begreper som nettrakassering eller nettmobbing. Imidlertid er det mange andre typer forbrytelser som har å gjøre med misbruk av internett, mobiltelefoner og andre digitale teknologier. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hva du…