Tenåringer

Du har lykkes med å få barnet ditt igjennom barndommen og håndtert alle de problemene og utfordringene dette innebærer. Hvorfor er du så bekymret for deres overgang til ungdommen? Det er ingen grunn til panikk! Denne fasen av livet er full av endringer og nye behov som du også vil være i stand til å håndtere. Vi vil gi deg veiledning om hvordan du kan hjelpe dem å modnes, bli uavhengige og lykkelige. Følg oss, steg for steg, og vi vil gi deg den informasjonen du trenger.

Hvordan fungerer Feynmans studieteknikk?

Kort oppsummert er Feynmans studieteknikk en enkel metode for selvstyrt læring. Det er en memoreringsteknikk som består av fem steg. Hvert steg får hjernen til å ubevisst tilegne seg informasjonen som skal memoreres, litt etter litt.