Barns matvaner

Gode matvaner sikrer at barnet ditt vokser opp friskt og holder problemer som fedme og diabetes borte. I denne seksjonen hjelper vi deg med å forstå hvilke typer matvarer barnet ditt trenger og hvordan man lærer det å spise bra.

Selektiv spiseforstyrrelse hos barn

Det er vanlig at barn har visse spisevansker. Dette er hovedsakelig preferanser for visse matvarer, og en motvilje mot å spise andre. I noen tilfeller blir avvisningen av mat imidlertid så omfattende at personen begrenser inntaket til en veldig liten…

5 tips for å lære barn å spise selv

Det å lære barn å spise selv gir foreldre mer tid til å gjøre hverdagslige gjøremål. Det betyr også at hele familien kan spise samtidig. For at dette skal være mulig, må du være tilstede når barnet ditt lærer å…