Barns matvaner

Gode matvaner sikrer at barnet ditt vokser opp friskt og holder problemer som fedme og diabetes borte. I denne seksjonen hjelper vi deg med å forstå hvilke typer matvarer barnet ditt trenger og hvordan man lærer det å spise bra.