Psykologi og barndom

Som det bli sagt, alle barn er unike og ditt er absolutt det mest spesielle av dem alle. Siden du ønsker at veksten og utviklingen skal være best mulig, er det en ting du ikke må glemme: barnets følelser. I denne seksjonen av Du er mamma vil vi gå dypere inn på oppførselsproblemer, verdien av emosjonell intelligens, hvordan håndtere raserianfall og de mest vanlige psykiske lidelsene hos barn. Stol på oss, artiklene våre kan hjelpe.

Barn som blir sinte for alt

Når barn blir sinte over alt og ingenting, er det ofte et tegn på skjulte underliggende problemer. Derfor er det viktig å tilby dem spesiell omsorg og oppmerksomhet for å hjelpe dem med å håndtere disse problemene. I dag skal…