Antisosial personlighetsforstyrrelse: Symptomer, årsaker og behandling

Antisosial personlighetsforstyrrelse forårsaker mangel på emosjonell og atferdskontroll hos barn. Barn med denne lidelsen respekterer ikke andres rettigheter eller overholder sosiale normer.
Antisosial personlighetsforstyrrelse: Symptomer, årsaker og behandling

Siste oppdatering: 20 januar, 2021

Antisosial personlighetsforstyrrelse er en lidelse som vanligvis dukker opp i en tidlig alder, rundt 5- eller 6-årsalderen. Den er preget av en mangel på følelsesmessig og atferdsmessig kontroll som fører til at barnet ikke respekterer andres rettigheter eller overholder sosiale normer. Tidlig oppdagelse er viktig for å finne en løsning så snart som mulig.

Vi lever alle i samfunnet, og derfor må vi respektere andres rettigheter ved å følge visse regler. Generelt respekterer folk disse reglene, siden det allerede er noe vi har internalisert. Imidlertid kan de som lider av denne tilstanden ikke respektere dem.

Hva er antisosial personlighetsforstyrrelse?

Antisosial personlighetsforstyrrelse er vanlig hos små barn, selv om den kan forekomme andre ganger i barnets utvikling. Det innebærer atferd som krenker andres rettigheter, ikke respekterer sosiale normer og forårsaker konfrontasjoner med autoritetspersoner.

Antisosial personlighetsforstyrrelse: Symptomer, årsaker og behandling

For å diagnostisere et barn med antisosial personlighetsforstyrrelse, må disse atferdene forekomme på en vedvarende og repeterende måte i minst 12 måneder. De som lider av det, har vanligvis aggressiv oppførsel mot mennesker eller dyr (noen ganger kan de til og med torturere små dyr). De kan også stjele, lyve osv.

Disse barna opplever betydelig forverring på flere områder, for eksempel skole og sosialt liv. De føler liten empati og ignorerer andres følelser. Dessuten handler de mest av tiden impulsivt uten å tenke på konsekvensene.

Symptomer på antisosial persolighetsforstyrrelse

For å stille en diagnose må 15 symptomer ha vært tilstede det siste året og minst 1 de siste 6 månedene. Dermed er symptomene organisert som følger:

 • Ødeleggelse av eiendom: Kan forårsake brann eller ødelegge eiendom.
 • Bedrageri eller tyveri: Ikke-konfronterende tyveri, løgn, juks, angrep på andres hjem eller biler.
 • Overgrep mot dyr og mennesker: Truer, skremmer, starter fysiske kamper, er grusom mot mennesker eller dyr, skryter osv.
 • Alvorlig brudd på regler: Løper hjemmefra, skulker skolen uten autorisasjon, kommer ikke hjem om kvelden osv.

Det finnes tre typer antisosial personlighetsforstyrrelse, avhengig av i hvilken alder symptomene begynner:

 • Barndom. Symptomene dukker opp før 10 år og kan vare gjennom hele voksenlivet og være assosiert med en antisosial personlighetsforstyrrelse. Det har en mer alvorlig prognose.
 • Ungdomsår. Begynner etter fylte 10 år, mindre alvorlig og forverres. Det er forbundet med høyere nivå av opprørskhet og avvisning av sosiale normer.
 • Ikke spesifisert. Denne diagnosen refererer til tilfeller der det er vanskelig å fastslå alderen for når symptomene begynte.

Årsaker til antisosial personlighetsforstyrrelse

Det finnes flere årsaker som kan påvirke utbruddet av antisosial personlighetsforstyrrelse. I tillegg kan de til tider samhandle med hverandre.

 • Kognitivt
 • Genetisk: Eksistens av en familiehistorie av tilstanden
 • Personlig: Historie av hyperaktivitet og oppmerksomhetsforstyrrelse (ADHD) eller opposisjonell atferdsforstyrrelse
 • Sosioøkonomisk: Å bo i marginale og lave sosioøkonomiske miljøer
 • Familie: Dysfunksjonelle familier, rusmisbruk, mishandling, overgrep, omsorgssvikt og upassende oppdragelsesstiler
 • Psykofysiologisk: Dårlig reaksjon fra det autonome nervesystemet
 • Temperamentell: Vanskelig karakter, emosjonell ufølsomhet, lav unngåelse av skade

Behandling av antisosial personlighetsforstyrrelse

I dag finnes det fortsatt ingen fullstendig etablert behandling. Ofte involverer behandling programmer der foreldre og barn spiller en avgjørende rolle sammen med fagpersoner fra forskjellige fagområder.

Psykoterapi

 • Opplæringsprogrammer i sosiale og kommunikasjonsferdigheter, problemløsning.
 • Forsterkning av prososial atferd, modellering, atferdskontrakter og emosjonelt uttrykk
 • Bruk av kognitive atferdsprogrammer: Undervisning av positive måter å forholde seg til og gi alternativ atferd til forstyrrelsen.
 • Psykoundervisning av foreldre: Lære foreldre hvordan de skal handle i møte med antisosial personlighetsforstyrrelse.
Et barn som leker på et stuegulv.

I svært kompliserte tilfeller kan medisiner med legemidler som selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI) anbefales.

Anbefalinger til foreldre

 • Oppdra med en selvhevdende og demokratisk stil.
 • Unngå overbeskyttelse, likegyldighet og å være for krevende.
 • Når du oppretter reglene, forklar konsekvensene av manglende overholdelse og vær konsekvent til enhver tid.
 • Utvikle repertoaret av sosiale og kommunikasjonsevner.
 • Gi følelsesmessig og sosial støtte for å oppmuntre til optimal utvikling.
 • Vær insisterende på emosjonell regulering og utdannelse.
 • Lær problemløsningsstrategier som et alternativ til aggresjon.
 • Søk profesjonell hjelp for å støtte denne prosessen.

Angående antisosial personlighetsforstyrrelse …

Kort sagt, antisosial atferdsforstyrrelse må oppdages så snart de første symptomene kommer til syne for å starte behandlingen og dermed forbedre prognosen.

Hvis det til og med er den minste bekymring for at barnet ditt kan lide av denne lidelsen, er det viktig at du søker profesjonell hjelp for å gjøre en grundig evaluering og begynne behandlingen så snart som mulig. Ikke fortvil, vær tålmodig og vær rolig. Ting vil gradvis bli bedre.

Det kan interessere deg ...
Hvordan påvirker fødselsrekkefølgen personligheten din?
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Hvordan påvirker fødselsrekkefølgen personligheten din?

Det er ikke det samme å være yngst som å være eldst. Hvordan påvirker fødselsrekkefølgen personligheten din og barna dine? Lær mer i denne artikkel... • American Psychiatric Association. (2013). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Quinta edición. DSM-V. Masson, Barcelona.
 • Pérez, M.; Fernández, J.R,; Fernández, I. (2006). Guía de Tratamientos psicológicos eficaces III. Infancia y adolescencia. Pirámide: Madrid.
 • Vásquez, J., Feria, M., Palacios, L., & de la Peña, F. (2010). Guía clínica para el trastorno disocial. Guía Clínica para el Transtorno Disocial, Nuevo México, 5-10. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/48432723/trastorno_disocial.pdf?1472548870=&response-content-disposition=inline%3B+filename%3DCLINICAS_PARA_LA_ATENCION_DE_TRASTORNOS.pdf&Expires=1599568600&Signature=Kk909Pkx~cROFAE1ocrVg~bTVWEcffQxacQ2h1bK6QLfwZU8utTMOyuFUju-aVnpHKciD2ImDnY335mvTDU6LnKGaok2p8xR1vZG1wG34TshJYPSWbtap9MHnK2U~OurX1AmYhjlAWwARfuOnJ68Aoyi42gF7gdxO9wJmQBDQ4Ep38XPG7jmJJVvSCAG35CNq2qdMe~FA9RzHw8r1mcq7kuxVvEgbhnyeMqVNhevPPnMgmjWQQumtJDKvmCxDzinTAlq824tmze1hXt~-UQX1UaTce4KJ2zePuWG60XAxwhvRodUWq4yPVHMlJYnS4T-ljSYEfl8ZhDzjBDdtNYong__&Key-Pair-Id=APKAJLOHF5GGSLRBV4ZA