Å forstå din tenåring

Noen ganger er en tenåring like utfordrende og krevende som når de var små. Det er vanskelig å forstå dem, men ikke umulig. Vi vil lære deg hvordan du kan forholde deg til dem, samt bryte ned murer og forskjeller, slik at dere oppnår en kommunikasjon og et bånd som er så sterkt som mulig.

Ungdom og ungdomssubkulturer
Ungdom og ungdomssubkulturer

Siden rundt 1950 har et nytt sosialt fenomen oppstått: ungdomssubkulturer. Disse subkulturene er dynamiske i karakter og utvikler seg innenfor konteksten av dagens kultur. Til tross for forskjellene, har alle…