Selvkonsept: Hva det er og hvordan det utvikles

31 desember, 2019
Selvkonsept er definert som den oppfattingen en person har av seg selv. Det skal ikke forveksles med selvfølelse, selv om begge konseptene henger sammen.

Når det gjelder vurdering av vårt eget personlige selvkonsept, spiller mange variabler en rolle. I mange tilfeller vil disse bli betinget eller påvirket av tingene som omgir oss og hvordan vi forholder oss til miljøet.

Nedenfor definerer vi hva selvkonsept faktisk betyr og hvordan det utvikler seg.

Forskjell mellom selvkonsept og selvfølelse

Selvkonsept er i utgangspunktet den oppfatningen vi har av oss selv. Det er settet med ideer og livssyn som bidrar til bildet vi projiserer til andre rundt oss. I hovedsak beskriver det vår egenart som individer.

Selvfølelse er noe litt annerledes, da det er hele “pakken” av følelser som vi legger til det bildet, for å danne vår personlighet. Selvkonsept skiller seg også fra selvbilde, som hovedsakelig omhandler vårt ytre utseende.

Det er et ganske subjektivt konsept, ettersom det omhandler våre egne foranderlige ideer og oppfatninger om oss selv.

Selvkonseptet som teori

Denne ideen er delt inn i to grupper:

 • Personlig identitet
 • Sosial identitet

I den personlige sfære spiller variabler som personlige egenskaper og andre karakteristikker som gjør oss unike en rolle.

I kontrast blir det sosiale miljøet endret eller modifisert av miljøet vi deler med andre.

Dette miljøet kan være religionen vi bekjenner oss, samfunnet der vi lever, stedet hvor vi studerer, familielivet osv. Det kan også modifiseres over tid av livserfaringene våre.

Selvkonsept: Hva det er og hvordan det utvikler seg

Eksempel på selvkonsept

Mange mennesker lager et konsept eller bilde av seg selv basert på forvrengninger. For eksempel har mennesker som lider av anoreksi et forvrengt bilde av seg selv når de ser i speilet, et bilde som skiller seg fra hva andre rundt dem ser.

Av den grunn klamrer de seg til dietten og innrømmer ikke at de har en lidelse. Her har vi et tydelig eksempel på hvordan det sosiale miljøet vi lever i, sammen med dets reklame og idealer, kan betinge det bildet vi har av oss selv.

“Selvkonsept er et sett med ideer og forestillinger som gjør at vi kan danne oss et bilde foran andre.”

Men det er også positive eksempler. Mennesker som verdsetter seg selv, setter seg mål og retter all sin innsats mot å oppfylle dem, og har alltid en positiv holdning og sier til seg selv: “Ja! Jeg kan gjøre det!”

De er også villige til å påvirke omgivelsene sine med den samme positive holdningen. Disse menneskene vil være selvhevdende og stå opp for ideene sine uansett hvor de er. Deres positive selvkonsept gir dem reelle oppnåelige fordeler.

Utviklingen av selvkonseptet

Selvkonsept er ikke bare et egosentrisk syn på oss selv. Det er heller ikke statisk; den sosiale faktoren har også innflytelse på det.

For å utvikle et positivt selvkonsept, må du ta følgende punkter i betraktning:

 • Forsikr deg om at livet ditt har ekte mening.
 • Utvikl evnene dine og tro på dem.
 • Sosialiser deg i ditt miljø.
 • Vær åpen for nye opplevelser, og vær en person som er villig til å endre og tilpasse seg.
 • Vær en optimistisk person og ha en god holdning.
 • Sett deg mål i livet på kort og lang sikt.
 • Vær et produktivt individ.
 • Vær årvåken slik at du kan tilby løsninger på forskjellige problemer.

5 karakterstikker ved personer med godt selvkonsept

 • Organisering. Personen er i stand til å redusere situasjonens kompleksitet ved å kategorisere den effektivt.
 • Multi-tasking. Å kunne være oppmerksom på forskjellige aktiviteter på samme tid, og sette prioriteringer for å gjennomføre dem alle.
 • Eksperimentell. Erfaring er en viktig del i utviklingen av selvkonsept. Mennesker er i stand til å bruke generelle situasjoner, men drar også nytte av sine individuelle egenskaper.
 • Verdi. De evaluerer sin egen fremgang på grunnlag av andre konsepter eller ideer som oppstår i deres miljø eller av forskjellige læringsopplevelser.
 • Differensiering. Ved hjelp av en idé eller konsept kan de håndtere de forskjellige variablene de må ta hensyn til, men likevel kunne bruke sin egen følelse av dømmekraft.
Selvkonsept: Hva det er og hvordan det utvikler seg

4 funksjoner av selvkonsept

Som vi har sett, blir selvkonsept dannet av individets bruk av meninger som andre har om det, og det kan være til nytte for det på følgende måter:

 • Det gjør at man kan forholde seg til andre individer og miljøet som omgir en.
 • Tilfredsstiller en persons grunnleggende behov som brukes til å skape sin personlighet.
 • En betinging av deres atferd.
 • En økning i deres sosiale kompetanse.

Oppsummert er målet her å begynne å bli bedre kjent med deg selv og andre mennesker, ved å bruke erfaringer som vil hjelpe deg å forbedre deg som person og gjøre deg i stand til å føle tilfredsheten med å være en nyttig person i samfunnet.

Samtidig må en person være villig til å endre sine meninger og begreper på en måte som er i samsvar med målet om å ha en personlig identitet.