Viktigheten av erfaringslæring

Målet med erfaringslæring er å kunne lære av erfaringene vi opplever. Vi vil snakke om dets betydning i denne artikkelen.
Viktigheten av erfaringslæring

Siste oppdatering: 30 november, 2019

Erfaringslæring er en pedagogisk tilnærming eller metodikk som tar sikte på å hjelpe barn å lære gjennom opplevelser. Dette betyr at elevene skal lære seg konseptene og innholdet i læreplanen gjennom forskjellige situasjoner.

Karakteristikkene til erfaringslæring

Metodikken for erfaringslæring fastholder at meningsfull læring skjer gjennom handlinger. Erfaringslæring har som mål at elevene skal delta i læringen sin, i stedet for å huske informasjon og lytte til forelesninger.

For å gjøre dette vil de bruke alle sine sanser og resonnementskapasitet i pedagogiske opplevelser som er knyttet til reelle situasjoner.

Erfaringslæring fungerer hånd i hånd med andre aktive læringsmetoder. Når den gjør dette, tar den sikte på å involvere elevene i aktivt å studere og undersøke et bestemt fenomen eller situasjon.

Viktigheten av erfaringslæring

Dette ligner læring basert på utfordringer, prosjekter eller problemer, emner av interesse eller Kolbs modell for erfaringslæring (ELT). Alle disse er globaliserte undervisnings-læringsstrategier som tar hensyn til de individuelle behovene til de som lærer, og som på denne måten integrerer og involverer innhold fra et stort utvalg av fag.

Som vi allerede har sagt, er hovedmålet med erfaringslæring å få elevene til å bli involvert i en læringssituasjon basert på en opplevelse. Som et resultat av dette, skal de være i stand til å analysere prosessen de må følge kritisk og de nye elementene, handlingene og konseptene som de lærer om.

Fordelene med erfaringslæring

  • Det lar elevene lære gjennom erfaring og situasjoner som er relatert til hans eller hennes nærmeste omgivelser. På denne måten kan de få et helhetsbilde av det de studerer.
  • Det er gyldig for forskjellige utdanningsnivåer og aldre, så lenge undervisningssituasjonene er riktig utformet og utviklet.
  • Det tillater betydelig, dyptgående og langsiktig læring.
  • Det gir elevene en ledende rolle ved å oppmuntre til deltakelse, samarbeid og engasjement.
  • I tillegg hjelper det elevene å oppnå autonomi i sin egen læringsprosess, og å akseptere at feil er en del av enhver erfaringsprosess.
  • Den anser pedagogen for å være en sentral aktør i elevens læringsprosess, og påtar seg rollen som veileder og mekler. Læreren må etablere et positivt forhold til elevene sine for å kunne følge dem og ivareta hver sitt spesielle behov.
  • Den har som mål å hjelpe barnets naturlige utvikling som en konsekvens av erfaringslæring der mangfoldig kunnskap og derfor fag kommer inn i bildet. I tillegg til dette vil de oppleve forskjellige sosiale, kulturelle, psykologiske og personlighetsdimensjoner og faktorer.

Læring gjennom erfaring

Erfaringslæring bør derfor fokuseres på pedagogiske aktiviteter designet rundt opplevelser. Det vil si å ty til reelle, praktiske og empiriske situasjoner for å lære skolefag.

Viktigheten av erfaringslæring

For eksempel kan du bruke rollespill eller gruppedynamikkteknikker for å lære om litteratur eller sosiale ferdigheter. Du kan prioritere direkte kontakt med naturen for å lære biologi eller fysikk. Du kan også bruke kunst eller musikalsk uttrykk for å utvikle psykomotoriske ferdigheter eller kreativitet.

I tillegg til dette påvirker læring fra eller gjennom erfaring ikke bare utviklingen av et barns intelligens og sanser, men det utvikler også følelsene deres.

Når folk lever ut en opplevelse, bringer de inn følelser og emosjoner som lar dem utvikle seg eller få kontakt med forskjellige aspekter av personligheten sin.

Kort oppsummert…

Viktigheten av erfaringslæring ligger i at den bruker erfaringer for å legge til rette for læring. Det er her denne metodikken er så verdifull og fordelaktig.

Når vi kan reflektere over kunnskapen, ferdighetene og evnene som vi har trengt å bruke i en spesifikk situasjon, så får vi virkelig oppleve hva læring handler om.

Det kan interessere deg ...
Evnene til høyere ordens-tenkning: Hvorfor det er viktig
Du er mammaLes den inn Du er mamma
Evnene til høyere ordens-tenkning: Hvorfor det er viktig

I denne artikkelen skal vi se på de såkalte evnene til høyere ordens-tenkning. Vi tilegner oss disse gjennom alle læringsprosessene vi går gjennom.