Psykologi

Psykologi er et verktøy vi kan bruke for vår emosjonelle og psykiske helse, så vel som våre barns. Noen ganger glemmer vi at å ha det «bra» ikke bare betyr å ikke ha vondt eller en psykisk lidelse. Å ha det bra, leve bra er evnen til å være lykkelige, å være lykkelige med oss selv og de rundt oss. Dykk ned i psykologien til mødre og barn her på Du er mamma. Vi har de beste, mest hjelpsomme artiklene her.

Viktigheten av sosialisering i barndommen

Mennesker er sosiale vesener. Vi bruker hele livet på å samhandle med andre og integrere oss i samfunnet. Våre sosiale forhold hjelper til med å beskytte oss mot stress og fører til forbedret mental og fysisk helse. Fortsett å lese…

Tester for å evaluere evner hos barn

En intelligenskvotient er en måleenhet for en persons generelle kognitive evner i forhold til hans eller hennes aldersgruppe. Bruk av en type psykometrisk test er nødvendig for å kunne evaluere evner hos barn. Det alene er imidlertid ikke nok. Uttømmende…

Hva vet du om elektrakomplekset?

Elektrakomplekset stammer fra gresk mytologi og forteller oss at det var Elektras egen mor, eller morens kjæreste, som drepte Agamemnon, Elektras far, etter at han kom tilbake da den trojanske krigen var over. Derfor bestemte Elektra at moren og kjæresten…

Oppdra barn med en positiv selvfølelse

Selvfølelse er et konsept som får mer og mer oppmerksomhet. Mens begrepet noen ganger behandles noe vagt eller tvetydig, er det faktisk en av de grunnleggende byggesteinene til en sunn og godt tilpasset personlighet. Derfor ønsker vi å dele litt…