Lære bort sosiale evner: Empati og selvsikkerhet

Mange foreldre og lærere lurer på om sosiale evner er noe som kan bli lært eller læres, slik som andre verdier. Heldigvis vet vi nå hvordan vi kan fremme sosiale evner hos barn, selv hos de mest introverte.
Lære bort sosiale evner: Empati og selvsikkerhet
María Alejandra Castro Arbeláez

Skrevet og verifisert av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Siste oppdatering: 29 juli, 2019

Det å lære bort sosiale evner til barn, bidrar til emosjonell helse og gode evner til å løse konflikter. Grunnlaget for disse kompetansene er empati og selvsikkerhet, som har røtter i en god selvfølelse.

Og det som viktigere er, kan lærere og omsorgspersoner hjelpe elever med å tilegne seg og raffinere sine sosiale evner. Det første steget for å lære bort sosiale evner, er at den voksne også utviser slike evner.

Dermed burde enhver forelder og omsorgsperson som utfører anbefalingene foreslått i denne artikkelen, også vurdere sine egne måter å engasjere seg med mennesker rundt dem.

Hva innebærer det å lære bort sosiale evner til barn?

Det er åpenbart at barn bruker distinkte måter å takle hverandre. Enten de er hjemme, eller hvor som helst der en gruppe barn samhandler.

Bruk et par øyeblikk hver dag til å reflektere rundt hverandre som en gruppe, og om måter vi kan velge å håndtere hverandre i samfunnet. Dette vil gjøre det å lære bort sosiale evner til barna, virkelig verdt innsatsen.

1. Hva er sosiale evner, og hvorfor trenger vi dem?

En god måte å introdusere dette emnet til barn, er å analysere hvordan sosiale evner hjelper med å forbedre våre liv kollektivt.

Avhengig av barnets alder, kan du utføre dette steget ved hjelp av leker, historier, filmer eller til og med leseoppgaver for barn.

2. Velg kun én evne å introdusere per gang

Det fungerer ikke særlig bra med å introdusere en hel rekke sosiale evner på én gang. Det er ideelt å velge kun én evne å fokusere på av gangen. Deretter kan du konsentrere aktivitetene eller oppgavene dine på den ene evnen. 

For eksempel kan du dedikere en uke til å tenke på “hva det betyr å dele, og at andre deler med meg.” På denne måten kan det omsorgsgiverne snakker om, assimileres mer dypere, og hvert barn vil utvikle sin egne, personlige måte å bruke disse ferdighetene.

3. Reflekter dypt over hver evne til å samhandle sosialt

Det finnes flere måter å lære bort sosiale evner til barn. Nøkkelen er at barna selv burde reflektere rundt dette, helt selv. De burde kunne uttrykke sine meninger, fritt for bedømmelser.

En god øvelse er å bruke en liste med to kolonner. Den ene kolonnen på en side lister opp hver sosiale evne, og den andre kolonnen kan ha en liste med eksempler på sosiale praksiser som barna selv kan foreslå.

Barna kan lære sosiale evner ved å leke med andre barn.

4. Gjøre det de har lært

Du burde selvfølgelig tilpasse presentasjonsmåten for informasjonen til hver aldersgruppe, men å øve seg på det som har blitt lært, er uansett den beste måten å virkelig absorbere og styrke de sosiale evnene. Rollespill og spørsmål-og-svar-leker, er fantastiske ressurser for dette.

5. Ta en pause og reflekter

Å ta en pause etter å lære hver sosiale evne, gir barnet muligheten til å gjøre det de nettopp har lært. På denne måten kan dere reflektere sammen rundt måten de sosiale evnene ble brukt, dersom du ser tilfeller der barnet aktivt bruker sosiale evner som han eller hun har lært.

Det er nyttig å be barnet reflektere rundt sin egen oppførsel. De kan også se nærmere å sine tanker, både som et individ og sammen som en gruppe.

Videre er sosiale evner, akkurat som evnen til å kunne forhandle, komplekse, men de har også en veldig positiv innvirkning på barnets utvikling, selv i klasserommet på skolen.

Å lære bort sosiale evner krever et positivt selvbilde og selvsikkerhet

Et annet aspekt rundt det å lære bort sosiale evner til barn, har å gjøre med det bildet de skaper av seg selv. Enhver gutt og jente burde vite sin egen verdi, elske seg selv og forsvare sine rettigheter og interesser.

Dersom det finnes noen tvil om hvordan man elsker seg selv, kan vi oppsummere den beste tilnærmelsen som: “Vær det beste eksempel du kan være.” Det er også greit å ta hensyn til følgende:

  • Det er ikke nyttig å sammenligne barn med hverandre.
  • Barn trenger kvalitetstid.
  • Barn trenger forskjellige muligheter for å øve på sine ferdigheter.
  • Deres anstrengelser og styrker burde anerkjennes.
  • Deres autonomi burde oppmuntres.

Kort fortalt, har det å være selvsikker og ha et positivt selvbilde, noe å gjøre med de etiske prinsippene som krever å verdsette dine rettigheter og anerkjenne andres rettigheter. Hos veldig små barn vil det å verdsette sine egne rettigheter vanligvis bety et plutselig, høyt skrik som skremmer inntrengeren.

Sosiale evner læres ofte i klasserommet.

Ettersom barna tilegner seg sosiale evner, er det bra å reflektere rundt viktigheten av å være selvsikker og ha et positivt selvbilde. Å ha kontroll over sine egne følelser krever evnen til å være selvsikker. I tillegg kan det være viktig for å kunne løse konflikter, forhandling og overtalelse.

For å konkludere, er det også en utfordring for de voksne å lære bort sosiale evner. Å starte denne læringsprosessen tidlig hjemmefra er den beste gaven du kan gi dine små. 

De fundamentale verdiene lærer barn å være selvstendige og engasjere seg i respektfull dialog. I tillegg vil det å lære bort sosiale evner til barn også kreve at de identifiserer, uttrykker og kanaliserer følelsene sine.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.