Karakteristikker ved den preoperasjonelle perioden ifølge Piaget

Den anerkjente psykologen Jean Piagets teori om preoperasjonell tenkning beskriver rasjonaliseringen hos barn som er mellom 2 og 7 år.
Karakteristikker ved den preoperasjonelle perioden ifølge Piaget
María Alejandra Castro Arbeláez

Skrevet og verifisert av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Siste oppdatering: 20 oktober, 2019

Den preoperasjonelle perioden er det kognitive stadiet som barn går gjennom når de er mellom 2 og 7 år. Den velkjente psykologen Jean Piaget utforsket utviklingen av menneskers tanke fra fødselen. I sin teori foreslo Piaget 4 stadier der mennesker utvikler kognitiv tanke og læring.

Piaget forsto at strukturene for tanker og atferd hos barn er annerledes enn hos voksne. Hvert utviklingsstadium har sine egne måter å tenke, resonnere, handle og føle på. Det er viktig at vi tar hensyn til disse forskjellene for å ledsage barn i deres utviklingsprosesser.

Hvorfor er denne informasjonen så viktig? Den hjelper oss å forstå hvordan små barn tenker og resonnerer. Dette hjelper oss igjen med å utdanne barn på en sammenhengende og effektiv måte, basert på vår kunnskap om hvordan de tenker og resonnerer.

Den preoperasjonelle perioden ifølge Piaget

Barn går gjennom den preoperasjonelle perioden når de er omtrent mellom 2 og 7 år. Før dette går de gjennom den sansemotoriske perioden, som starter ved fødselen og strekker seg gjennom de to første leveårene.

“Hvis du vil være kreativ, kan du delvis forbli et barn med den kreativiteten og oppfinnelsen som kjennetegner barn før de blir deformert av de voksnes samfunn.”

– Jean Piaget –

Hva er kjennetegnene ved den preoperasjonelle perioden?

De følgende er kjennetegnene ved den preoperasjonelle perioden:

 • Språket dukker opp, som forutsetter alle mentale strukturer.
 • Evnen til å snakke muliggjør en annen mental struktur, der symbolsk funksjon er grunnleggende. Barnet bruker symboler for å representere objekter, steder og mennesker. Barn forstår at ord brukes for å navngi tingene i miljøet deres.
 • Barn danner sin identitet, til tross for endringene som kroppene deres opplever. De kjenner igjen seg selv, selv når de vokser og forandrer seg. Det samme skjer når det gjelder mødre, fedre, søsken osv. De identifiserer dem som de er, selv om utseendet deres endrer seg.
 • Litt etter litt får barna kapasitet til å sette seg i andres sko. Rollelek gjør at de kan ta på seg rollene til andre mennesker de kjenner. For eksempel kan de etterligne mor eller far som gjør husoppgaver.
 • Egosentrisme er veldig til stede i denne perioden. Barn på dette stadiet styrer fortsatt verden fra et egosentrisk perspektiv. Med andre ord, de tror at verden eksisterer til eget bruk. Dette gjør abstrakt tenkning veldig vanskelig.
preoperasjonell tenkning

Abstrakt tenkning begynner å dukke opp gjennom sosialisering. Barn på dette stadiet leker generelt på egen hånd, selv om de deler plass og leker med sine jevnaldrende. Mange foreldre bekymrer seg for dette.

En vanlig frase i løpet av denne perioden er “du må dele.” Men det er naturlig at barn ønsker å ha alle lekene for seg selv i denne alderen.

Dannelse av konsepter og spørsmål

 • Animisme er et annet kjennetegn ved den preoperasjonelle perioden. Barn i dette stadiet tilskriver intensjonalitet til alt, og derfor er alle ting animerte. Gjenstander er dumme fordi de faller, månen er bra fordi den lyser opp om natten, etc.
 • Verden forklares med magisk realisme. Disse barna lager enkle forklaringer på alt som skjer rundt dem. Tankene deres er basert på enkle assosiasjoner.
 • Preoperasjonell tenkning fungerer analogt, og etablerer sammenlignende forhold mellom data. Barn i den preoperasjonelle perioden ser etter likheter og forskjeller for å komme med konklusjoner. Deres tenkning er ikke logisk.
 • Barnet danner begreper, og er ikke opptatt av å oppdage om noe er sant eller usant. Et barn ser for eksempel moren sin vaske huset før gjestene kommer. Fra da av tror barnet gjester kommer hver gang moren vasker.
den preoperasjonelle perioden
 • Dette er “hvorfor”-stadiet. Barn er i ferd med å oppdage verden gjennom voksne, og å spørre om “hvorfor” gir dem svar. Spørsmålene de stiller avslører kjennetegnene ved deres magiske tenkning.
 • Barnet kan spørre om enkle, hverdagslige ting, eller mer komplekse og transcendente problemer – som død eller seksualitet. Noen ganger er en god strategi å returnere spørsmålet, spørre “vel, hva tror du?” Dette tvinger barnet til å tenke, lage en hypotese og bruke tanken til å komme med et svar.
 • Irreversibiliteten av barnets tenking tillater dem ikke å tenke to kategorier i én. Moren kan for eksempel ikke være bestemors datter, fordi hun er en mamma.

Ifølge Piaget påvirker individuelle forskjeller måten barn tenker på i den preoperasjonelle perioden. Ulike karaktertrekk vil være sterkere hos det ene barnet enn det neste.

Slutten av denne perioden sammenfaller med å tilegne seg grunnleggende læringsevner. Med andre ord begynnelsen på den konkretoperasjonelle perioden.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.