Idrett og aktiviteter

<p>Å oppdra et barn til å være aktivt er vitalt for deres psykomotoriske, emosjonelle og sosiale utvikling. I denne dele vil vi forklare hvilke typer idrett og aktiviteter som fremmer god motorisk utvikling hos barnet ditt, hvilke som vil gi gode verdier og hvilke som vil hjelpe barnet ditt med å få en bedre kobling til sitt sosiale miljø.</p>