Vygotskij og psykologien av lek

Lek er et sentralt element i barns liv fordi det hjelper dem å utvikle viktige ferdigheter, både på egenhånd og sosialt. La oss se hva den berømte psykologen Lev Vygotskij hadde å si om dette temaet.
Vygotskij og psykologien av lek

Siste oppdatering: 22 februar, 2020

Lev Semjonovitsj Vygotskij var en russisk psykolog og grunnleggeren av sin spesialitet. Han var mest kjent for sitt arbeid innen utviklingspsykologi. Vygotskij mente at mennesker bare kan utvikle seg fullkomment gjennom sosialt samspill. Et av nøkkelelementene i menneskets utvikling er lek, og Vygotskij foreslo noen innovative teorier om temaet.

Vygotskij mente at utvikling består i å internalisere kulturelle instrumenter som språk gjennom samhandling med andre mennesker.

Et av hovedbegrepene i Vygotskijs teorier er den proksimale utviklingssone. Dette er ideen om at mennesker får hjelp av andre (lærere eller jevnaldrende) som lar dem utvide mulighetene for utvikling.

Det barn kan lære på egen hånd, er forskjellig fra hva de kan lære gjennom samhandling. Dette er blant annet knyttet til problemløsning og tolkning av hendelser eller å lære symboler.

I tillegg må vi også ta sosiokulturelle faktorer i betraktning, i relasjoner til andre mennesker.

Hva sier Vygotskij om lek?

Vygotskij mente at “lek” spilte en viktig rolle i å fremme hjerneutvikling. Ingen hadde noen gang lagt så stor vekt på lek når det gjelder utvikling. Han mente at barnets evner kunne bli perfeksjonert gjennom lek.

Den største fordelen med lek er at barn praktiserer evnene sine nesten uten å være klar over det. Siden de gjør det for moro skyld, og det ikke krever anstrengelse, gjør de det ofte og de er mer dedikerte.

Vygotskij definerer den proksimale utviklingssonen som avstanden mellom nivået på reell kognitiv utvikling, den ervervede evnen til å løse problemer uten hjelp fra andre, og nivået for potensiell utvikling, eller evnen til å løse problemer ved hjelp av en voksen eller et barn med mer erfaring.

Hva slags evner snakket Vygotskij om? Dette er noen av evnene han fremhevet i teorien sin:

Språk

Som vi nevnte tidligere, mente Vygotskij at muntlig og skriftlig språk var fundamentet i menneskets utvikling. Språk muliggjør kommunikasjon, og kommunikasjon gjør det mulig å overføre kulturell kunnskap.

Jente leker

Selvkontroll

Å leke handler ikke bare om å ha det gøy. Det innebærer også visse former for ansvar. Når barn leker, må de være organiserte og ta på seg visse roller for at leken skal fungere.

I et kappløp for eksempel, ønsker barna på startstreken å begynne å løpe så fort som mulig slik at de kan vinne. Men de kjenner til reglene for kappløpet, og de respekterer at de ikke kan begynne å løpe før de har fått startsignalet.

Bruke fantasi for å oppfylle ønsker

I et av Vygotskijs essay, gir han et eksempel om en 3 år gammel gutt som vil ri på en hest. Siden han ikke kan, tar han tak i en pinne og later som om han rir rundt på den. Med andre ord bruker han fantasifull lek for å gjøre noe som er umulig for hans nåværende evnenivå.

Gjennom denne prosessen henter barnet mening om hesten fra pinnen, som er en symbolsk fremstilling av hesten. Dette begynner å forme den psykologiske strukturen som avgjør guttens forhold til virkeligheten.

Syn på verden

Mens voksne ofte ser på barnets fantasifulle lek som banalt, hjelper leken faktisk barna å forme sitt verdensbilde. Når de later som om de er lærere, bygningsarbeidere eller politi, begynner barna å forstå de ulike funksjonene til mennesker i samfunnet.

Dette inkluderer også konsepter som ansvar, verdien av å utføre sin plikt og andre menneskers forventninger til deg. Denne typen lek er en tydelig refleksjon av barnets økende interesse for voksne og verden rundt dem. Mens de leker, slutter de å være egosentriske, i alle fall delvis.

Vygotskij teori om lek

Hukommelse og oppmerksomhet

Dette er to elementære psykologiske prosesser, i følge Vygotskijs egen klassifisering. Barn utvikler disse evnene gjennom lek.

Fordi de driver med en aktivitet de liker, retter de hele oppmerksomheten på oppgaven. Hukommelse er også viktig for å huske de grunnleggende komponentene i lek: regler, roller, områder eller annet som kreves av leken.

Vygotskijs faser av lek

Vygotskij mente at lek har to faser:

  1. Første fase (fra 0-3 år): Barn leker med objekter i henhold til betydningen vokse gir dem. I den siste halvdelen av denne fasen lærer de å erstatte funksjonene til disse objektene symbolsk.
  2. Sosiodramatisk lek: I denne fasen handler barne ut ifra voksenverden og spiller rollene til mennesker i denne verdenen.

Som konklusjon mente Lev Vygotskij at lek var et grunnleggende verktøy for kognitiv utvikling.

Gjennom lek skaffer barn seg informasjon, regulerer følelser og former relasjoner med andre. Lek lar dem også utvide og uttrykke sitt syn på verden rundt seg.

Det kan interessere deg ...
Fordelene ved samarbeidsleker for barn
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Fordelene ved samarbeidsleker for barn

Det finnes flere fordeler med samarbeidsleker for barn. I stedet for å jobbe mot hverandre skal barna i stedet jobbe med hverandre og gjøre hverand...