Fordelene ved samarbeidsleker for barn

Samarbeidsleker er kanskje den beste typen lek som barna kan ta del i. Disse lekene gir barna muligheten til å ha det gøy samtidig som de lærer seg gode verdier. Les videre for å oppdage flere av fordelene ved disse lekene.
Fordelene ved samarbeidsleker for barn
Azucena Fernández

Skrevet og verifisert av læreren Azucena Fernández.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

Noe av det beste ved samarbeidsleker for barn er at de ikke preges av konkurranse. I stedet for å jobbe mot hverandre skal barna i stedet jobbe med hverandre og gjøre hverandre gode. Her er det kun godt samarbeid som fører frem. Hovedformålet ved disse lekene er lagarbeid og å hjelpe hverandre mot et felles mål.

Det finnes flere fordeler med samarbeidsleker for barn, og hovedfordelen er at de bidrar til å bygge relasjoner og kontakt mellom deltagerne. Derfor er disse lekene vanlige å bruke i situasjoner der barna skal bli kjent og når nye grupper skal dannes. Men denne typen leker kan også være vel så nyttig for barn som kjenner hverandre fra før hvis man vil styrke vennskapet deres ytterligere.

Disse lekene forbedrer barnas sosiale evner og gjør dem flinkere til å dele med hverandre og til å være snille med hverandre. Samarbeidsleker fremmer tillit gjennom oppmuntrende samarbeid. De gir barna muligheten til å oppnå et felles mål i en morsom og lystbetont kontekst. I tillegg bidrar disse lekene til å legge bort individualistiske fremgangsmåter og konkurranse, og dette er en god lærdom.

Nedenfor skal vi se nærmere på fordelene ved disse aktivitetene.

Samarbeidsleker for barn reduserer voldelig oppførsel

Disse lekene er et veldig godt verktøy for å redusere og forebygge vold blant små barn. Dette kommer klart frem i denne studien: Cooperative Games in Young Children: A Way to Modify Aggression, som ble utført av April Bay Hinitz i 1994 ved universitetet i Nevada, Reno.

aktiviteter for samarbeid

Læring gjennom samarbeid

En samarbeidslek kan i like stor grad være en lærerik aktivitet som det er en lek. Det finnes nå flere studier som dokumenterer fordelene ved læring gjennom samarbeid.

Fordelene ved læring gjennom samarbeid innebærer muligheten for en økt forståelse av lærestoff. Det bidrar også til å redusere problemer knyttet til mangel på kontroll og disiplin i klasserommet. Dessuten viser studier at lek er en essensiell del av barnas mentale helse og kan stimulere barnas intellektuelle utvikling.

Dette betyr at læring gjennom samarbeidsleker for barn er fordelaktig både på grunn av økt intellektuell forståelse og pga. fordelene som leken i seg selv gir.

Autistiske barn

Forskning har også vist at samarbeidsleker også kan være nyttige i terapeutiske situasjoner for å forbedre kommunikasjonsferdighetene til autistiske barn og barn som er sosialt ekskluderte. Barn på autismespekteret har ikke den samme sosiale utviklingen som såkalte “nevrotypiske” barn. Derfor kan samarbeidsleker være veldig nyttig for dem.

Å skape en følelse av tilhørighet gjennom samarbeidsleker

Samarbeidsleker er inkluderende, og derfor kan disse lekene gi barn en følelse av tilhørighet i en gruppe. En rekke studier viser at tilhørighetsfølelsen har en positiv effekt på akademisk prestasjon. En av disse studiene er studien som ble utført av Geoffrey Cohen på Stanford.

Samarbeidsleker for barn er gøy!

Gleden som disse lekene gir barna, er en følelse som er meget verdifull og viktig i undervisningssammenheng. Tenk for eksempel på FNs konvensjon om barnets rettigheter der det står at barn har en rett til å leke. Forskning innen positiv psykologi begynner også å vise at glede er viktig for helsen vår.

Empati

Samarbeidsleker kan bidra til å fremme barnas empati fordi lekene oppfordrer barna til å vise omsorg for hverandre. For at laget skal lykkes, er de nødt til å støtte hverandre. Dette er en sunn motvekt til den personlige individualismen som dessverre ofte karakteriserer dagens samfunn.

Mindre ensidig individualistisk konkurranse

Disse lekene gir barna en høyst nødvendig pause fra behovet for å konkurrere. En rekke studier viser at konkurranser kan ha en ufordelaktig effekt på barn. Konkurransepregede leker kan gi barna en økt følelse av uro og stress, samtidig som de kan redusere likhetsfølelsen blant barna.

Størsteparten av utdanningssystemet er basert på konkurranse. Derfor er det ekstra viktig med samarbeidsleker for barn – slik at de kan få en pause fra et overdrevent fokus på konkurranse.

Når voksne gir barn muligheten til å samarbeide gjennom lek, viser vi dem at samarbeid er en verdifull og viktig sosial norm. Slike leker kan også bidra til å gi mindre stress i barndommenDerfor kan disse lekene bidra til å skape et positivt sosialt klima som føles tryggere og mer komfortabelt for barna.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Gregory M. Walton, Geoffrey Lawrence Cohen. (2011). A Brief Social-Belonging Intervention Improves Academic and Health Outcomes of Minority Students. Science.
  • April Bay Hinitz. (1994). Cooperative Games in Young Children: A Way to Modify Aggression.  Universidad de Nevada, Reno.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.