Hvordan et barns selvbilde utvikler seg

29 desember, 2019
Selvbilde er en relativt objektiv tro vi kan uttrykke med ord for å beskrive oss selv for andre. Vi bygger det fra barndommen, med hver opplevelse og samhandling som skjer i livet våt.

Selvbilde er egentlig det bildet eller den oppfatningen vi har av oss selv. I motsetning til selvfølelse, kan det komme til uttrykk gjennom ord. Barns selvbilde formes tidlig.

Som nesten alle menneskelige personlighetstrekk, dannes individets selvbilde fra en ung alder. På grunn av dette er det et tema som krever vår oppmerksomhet.

Når du sier til en annen person ting som “Jeg er lat”, “Jeg er flink i matte” eller “Jeg anser meg som en tolerant person overfor de som er annerledes”, er det du gjør ganske enkelt å uttrykke visjonen og bilde du har om deg selv. Med andre ord ditt selvbilde

Ditt selvbilde blir dannet av hvordan du ser på og bedømmer dine forskjellige egenskaper og evner, og alt du tilegner deg gjennom livet.

Disse vurderingene danner vi gjennom forholdet vi har til miljøet. Når nye utfordringer oppstår, og når vi forholder oss til andre mennesker rundt oss, blir vi klar over styrkene og svakhetene våre.

“For mange mennesker overvurderer det de ikke er og undervurderer hva de er.”

– Malcolm S. Forbes –

Forskjellen mellom selvbilde og selvfølelse

Det er verdt å påpeke forskjellen mellom disse to begrepene som ofte er forvirrede.

Selvbilde er en ganske objektiv tro som vi kan sette ord på for å beskrive oss selv foran andre. Selvfølelse er derimot en personlig vurdering som ikke kommer til uttrykk i ord. For å gi deg et eksempel, kan vi si “Jeg er en god idrettsutøver” (selvbilde), men vi kan ikke forklare hva dette får oss til å føle på innsiden (selvfølelse).

Hvordan et barns selvbilde utvikler seg

Hvordan dannes barns selvbilde?

Som vi bemerket tidligere, er selvbilde noe som gradvis begynner å dannes i barndommen. Det første “speilet” som barn kan observere og verdsette seg selv i, er familien. Derfor er det så viktig for foreldre å være forsiktige med både kritikk og ros.

Her er noen anbefalinger for å hjelpe barna dine med å utvikle et sunt selvbilde:

  • Påpek deres dyder i offentligheten, og korriger dem privat. Framhev prestasjoner, positive holdninger og ferdigheter slik at de vokser og føler seg dyktige og trygge på seg selv. Hvis det er noe galt du må påpeke, kan du prøve å gjøre det hjemme.
  • Framhev det som gjør dem unike. Hver person er unik og har sin egen individuelle personlighet. Lær barna dine at de alle har noe som gjør dem til hvem de er. Vis dem hvordan de kan verdsette seg selv.
  • Stimulere deres evner. I stedet for å gi dem løsninger på alt, oppmuntre dem til å finne løsningene på egenhånd. Lær dem å stille spørsmål, å danne egne meninger og ta stilling til forskjellige temaer. De vil føle seg mye mer uavhengige når de oppnår det.
  • Lytt til deres mening. Det er viktig for barn å vite at deres meninger teller og anses som gyldige. Ellers vil de begynne å tro at deres meninger er uten betydning.

Skole: det andre området der barns selvbilde dannes

Akkurat som familien er den første koblingen i et barns sosiale liv, er skolen den andre. På skolen skaper barn sine første uavhengige forbindelser med omverdenen. Det er her de lærer å forholde seg til alle de andre barna rundt seg. Derfor er skole også et område der et barns selvbilde begynner å utvikle seg. Dette skjer på følgende måter:

  • Ved å sammenligne sine evner med andre elevers.
  • Samhandling og tilbakemelding med sine jevnaldrende.
  • Hvordan læreren deres evaluerer dem og arbeidet deres.
  • Hvordan de gjennomfører aktiviteter som forventes av dem.
Hvordan et barns selvbilde utvikler seg

Hvorfor er utvikling av selvbilde viktig?

Bildet en person har av seg selv vil bestemme dens holdning til mange aspekter av livet. Dette omfatter arbeidsliv og det sosiale liv, og inkluderer fasetter som seksualitet. Det vil bli påvirket av hva vi føler oss i stand til å gjøre eller oppnå.

De som har et dårlig selvbilde, vil få problemer i sine sosiale forhold, hvordan de uttrykker seg og også i utdannings- eller arbeidsprestasjoner. I alvorlige tilfeller kan de utvikle depresjon på grunn av det.

Selvbilde er en nøkkelfaktor i personens personlighet. Hvis noen har en positiv oppfatning av seg selv, vil vedkommende vanligvis vise seg å være en optimistisk og selvsikker person. I tillegg vil de utvikle selvsikkerhet og kan til og med etablere seg som leder av en gruppe.

Hvis erfaringene deres derimot fører dem til å danne et negativt selvbilde, vil de vokse opp og ikke stole på egne evner. Dette kan føre til lav selvfølelse, og det ville gi mange forskjellige negative effekter gjennom livet.

“Du er veldig sterk, så lenge du vet hvor sterk du er.”

– Yogi Bhajan –

Avslutningsvis har vi lært at en av de største tjeneste som foreldre kan gjøre for barna sine, er å hjelpe dem med å utvikle et godt selvbilde. En enkel gest eller et støttende ord, selv en gang om dagen, kan bidra til å danne en følelse av besluttsomhet hos barn. Hvis du gjør dette, vil de kunne oppnå alle målene de setter seg for seg selv.