Metoder for å lære barn å lese og skrive

Det er familiens og skolens ansvar å oppmuntre og følge hvert barn i prosessen med å lære å lese og skrive. Med det i bakhodet ønsker vi å se på forskjellige metoder for å lære barn å lese og skrive.
Metoder for å lære barn å lese og skrive

Siste oppdatering: 01 desember, 2020

På vårt språk finnes det to hovedmetoder for å lære barn å lese og skrive: syntetisk og analytisk metode. Imidlertid finnes det også en tredje metode som blander de to, som vi vil snakke om mer nedenfor.

I grunnskolen er det viktig at lærerne kjenner hver av metodene de kan praktisere for å lære barn å lese og skrive. På den måten vil de vite hva som er best egnet i henhold til karakteristikkene til elvene sine. La oss se på de grunnleggende karakteristikkene til disse undervisningsmetodene nedenfor.

Metoder for å lære barn å lese og skrive

Metoder for å lære barn å lese og skrive

Syntetiske metoder

Disse metodene starter med den minste enheten for å nå den mest komplekse. Det vil si at barn begynner med å lære bokstavene i alfabetet og deretter går over til stavelser. Deretter vil kombinasjonen av stavelser føre til at barn danner ord og uttrykk. Derfor begynner det med det abstrakte for å nå det konkrete.

Gjennom disse tilnærmingene lærer barna å lese og skrive samtidig. Dette er den eldste og mest tradisjonelle måten å undervise på. En av kritikkene mot disse metodene for å lære barn å lese og skrive er imidlertid at de fremmer mer memorering enn forståelse.

Innenfor de syntetiske metodene, finnes det i sin tur tre andre metoder.

Alfabetisk metode eller stavemetode

I denne metoden lærer barna bokstavene i alfabetet utenat og i rekkefølge. Deretter går de videre for å lære stavelsene ved å stave, etter at de har memorert navnene på bokstavene. Og til slutt lærer de å danne ord og uttrykk.

Ulempen med denne metoden er at de små ikke lærer lydene til bokstavene, bare navnene deres. Så de forstår ikke godt hva de leser.

Den fonetiske metoden

Denne skiller seg fra den forrige metoden ved at barn ikke lærer bokstavene ved navn. Snarere lærer de dem ved lyd. Med andre ord lærer barna grafem-fonem-korrespondansen. Normalt lærer de vokalene først og deretter konsonantene. Så når de lærer lydene, kombinerer de dem i stavelser, som de gjentar flere ganger for å etablere assosiasjonen.

Lærere bruker bilder og kort for å støtte denne læringen, da illustrasjoner hjelper barn å huske lettere. I denne metoden lærer barna å lese og skrive samtidig.

Stavelsesmetoden

Stavelsesmetoden starter med stavelser for å nå ordene. Barna lærer hver konsonant kombinert med de fem vokalene. Først i direkte stavelser (ma, me, mi, mo, mu), deretter i omvendte stavelser (am, em, im …). Og til slutt blandede stavelser (par, per, pir …) og sammensatte stavelser (pra, pre, pri …).

Etter å ha lært disse stavelsene, lærer barna å kombinere dem for å danne ord og uttrykk, som vil bli ledsaget av bilder.

Analytiske lesemetoder

I analytiske lesemetoder starter vi, i motsetning til syntetiske, fra større enheter for å nå mindre og mer abstrakte. Vi starter med andre ord fra setninger eller ord med betydning for å lære stavelser og bokstaver.

Dermed er grunnlaget for den globale metoden at små barn først oppfatter tingens generelle natur og deretter detaljene. Dette er grunnen til at mange barn i en alder av tre er i stand til å gjenkjenne noen merker, navn, dyr osv … De vet hva de er og hva de betyr, siden de er ord de møter regelmessig.

Denne metoden for å lære å lese og skrive er mer dynamisk og motiverende enn analytiske metoder. Som i de foregående metodene, må barnet imidlertid fortsatt memorere. Nyansen er at ettersom ordene og uttrykkene er meningsfylte for barnet, fremmer det mer forståelse av tekster. Og selvfølgelig er dette mye mer motiverende.

Denne metoden må imidlertid følge en prosess som inkluderer flere faser.

Forståelse

Prosessen begynner med ord og tilhørende illustrasjoner. Hver dag får barna et undervisningsark med det skrevne ordet og dets bilde. På denne måten relaterer de ordet med dets betydning, selv om de ikke vet navnet eller lyden av bokstavene som danner ordet.

Metoder for å lære barn å lese og skrive

En annen måte å lære å lese og skrive er å lage lapper med navnene på objekter i klasserommet (bord, stol, tavle, vindu …); eller å henge opp plakater med ukedagene, årstidene, været osv. Barn vil lære å lese disse ordene, som er vanlige for dem, ved å se dem hver dag.

Etterligning

Når barn kan flere ord, jobber de med grafomotoriske ferdigheter, kopiering og diktering av ord de allerede kjenner igjen.

Utdypning

Denne delen av prosessen innebærer å styrke det barna har lært i de foregående fasene. Samtidig begynner de å jobbe med lydene fra stavelsene og bokstavene til ordene de allerede kjenner. På denne måten vil barn kunne danne nye ord fra kombinasjonen av stavelser de har brutt ned til andre ord.

Produksjon

Barn bekrefter på nytt alt de har lært. De begynner også å praktisere det de har lært ved å lage setninger og korte essay. På dette stadiet begynner de også å jobbe med nytt ordforråd og leseforståelse.

Eklektiske eller blandede metoder, en annen måte å lære å lese og skrive på

Blandede metoder tar sikte på å integrere det beste fra syntetiske og analytiske lesemetoder. Lærere velger det de er mest interessert i og lager sin egen metode.

Dette er basert på viktigheten av barnets generelle forståelse av teksten. Først og fremst lærer barn små tekster og kjente ord, noe som gjør lesing motiverende fra begynnelsen. Samtidig lærer de staving og lyder, og vokaler og konsonanter. Dermed fokuserer den blandede metoden på ordgjenkjenning, forståelse og grafem-fonem-korrespondanse.

Når det gjelder metodene i å lære barn å lese og skrive …

Som vi har sett, finnes det flere metoder for å lære barn å lese og skrive. Dette resulterer i at lærere kan gi en variert pedagogisk respons i henhold til elevenes behov og potensial.

I denne forstand er lærere klar over behovet for å mestre forskjellige metoder og å kjenne elevene sine. På den måten kan de velge de beste strategiene for å hjelpe barn i læringsprosessen.

Samtidig er involvering fra familien grunnleggende når barna er i ferd med å lære å lese og skrive. Vi må involvere barn i ekte og meningsfylte lese- og skriveaktiviteter. Å bringe barna våre i kontakt med en litterær verden er en effektiv måte å lære dem å lese og skrive på.

Det kan interessere deg ...
Fordelene med høytlesning sammen med barna
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Fordelene med høytlesning sammen med barna

Det finnes flere fordeler med å lese høyt sammen med barna. Følg våre råd for å lære barnet ditt å lese høyt i tillegg til flere relaterte ferdighe...  • Calzadilla Pérez, O. O. (2012). Métodos de enseñanza de la lectoescritura en la Educación Primaria. Academia Española.