UNICEFs arbeid for beskyttelse av barn

UNICEFs arbeid som forkjemper for barns rettigheter anerkjennes over hele verden. Her er mer om denne verdifulle organisasjonen.
 

FNs barnefond (UNICEF) begynte arbeidet sitt i 1946. Det ble født som en organisasjon hvis oppdrag var å gi nødhjelp til barn som led av utilsiktede skader etter andre verdenskrig. På kort tid ble oppdraget utvidet og i dag har UNICEFs arbeid spredt seg til 57 land rundt om i verden. Dette inkluderer også utviklede land.

UNICEFs prioritet er å sikre oppfyllelsen av barns grunnleggende rettigheter og deres beskyttelse. Barns rettigheter ble definert i barnekonvensjonen. Dette er et dokument som beskriver det grunnleggende grunnlaget for alle de handlinger som FNs organisasjon har gjort på vegne av barn rundt om i verden.

I den følgende artikkelen skal vi se på noen av måtene UNICEF søker å beskytte barn og deres rettigheter.

Konvensjonen om barnets rettigheter

Dette er utvilsomt en av de mest universelle traktatene i historien når det gjelder bestemmelsene den angir om barns rettigheter og borgerrettigheter. Blant disse bestemmelsene er retningslinjer om familiemiljø, helse, utdanning, rekreasjon og kultur. Den inneholder også noen grunnleggende tiltak for å fremme beskyttelse av barn.

UNICEFs arbeid innen beskyttelse av barn

De ledende prinsippene for konvensjonen er ikke-diskriminering, hensynet til barnets beste, retten til liv, overlevelse og utvikling og også retten til deltakelse. Traktaten er således delt inn i fire typer rettigheter. Disse er:

 
  • Ikke-diskriminering
  • Hensynet til barnets beste
  • Retten til overlevelse og utvikling
  • Og til slutt retten til å uttale seg og bli hørt

UNICEFs arbeid for å beskytte barn følger verdiene og prinsippene som er definert i denne konvensjonen. De er også basert på erfaring og forskning. Spesielt kan vi fremheve hvordan de fokuserer på å sikre at barn får en best mulig start i livet, og også på deres overlevelse og utvikling.

UNICEFs arbeid for å fremme barns overlevelse og utvikling

Barns overlevelse og utvikling er en av UNICEFs viktigste handlingslinjer i deres arbeid for beskyttelse av barn. I denne forstand søker organisasjonen å oppfylle tusenårsmålene 4 og 6 . Dette er spesifikt reduksjonen av barnedødelighet og kampen mot malaria, HIV og andre sykdommer.

For å nå disse målene, er et av UNICEFs hovedmål å sikre at små barn får tilstrekkelig medisinsk behandling, også før de blir født. Dette helsevernet skal være omfattende.

For å oppfylle disse målene og beskytte barn, promoterer og yter UNICEF teknisk og økonomisk støtte til en rekke nasjonale og samfunnsprogrammer. Denne hjelpen er fokusert på utdannings- og intervensjonsprogrammer som fokuserer på helse og ernæring, blant andre veldig viktige aspekter.

 

Immuniseringsprogrammer og forebygging av sykdommer som malaria eller anemi blir prioritert. Det fokuseres også på kampen mot sykdommer som kronisk diaré eller luftveissykdommer. Programmer som inkluderer omsorg for gravide, og fødsel- og barselomsorg er også en prioritet.

UNICEFs arbeid innen barns rettigheter

Grunnutdanning og likestilling

Utdanning har en meget prominent plass blant alle UNICEFs aktiviteter for å beskytte barn. Det fungerer i partnerskap med nasjonale myndigheter og andre FN-organisasjoner. Det handler om å promotere og fordele midler til aktiviteter relatert til universell grunnskoleopplæring og likestilling.

Prioriteten er altså ekskluderte barn og de som tilhører utsatte eller vanskeligstilte grupper. UNICEF støtter alle aksjoner som bidrar til å forbedre utdanningen til disse barna. Dette inkluderer også alle helse- og utdanningsinitiativer som tar sikte på å forbedre utviklingsevnen til barn som begynner på skolen.

En annen grunnleggende del av UNICEFs handlinger for å beskytte barn er likestilling. Arbeidet i denne forbindelse er å oppmuntre og støtte lokale programmer og å fremme like rettigheter mellom gutter og jenter. Målet er å redusere både kjønnsdiskriminering og andre lignende ulikheter.