Ansvar og verdier

Å lære et barn å ta ansvar er viktig. Og ingen ting er like viktig som din rolle som forelder når du gir gode verdier til ditt barn. Her på Du er mamma viser vi hvordan du lærer barnet ditt ansvar og gir det sterke verdier, og oppdrar barnet ditt til å bli en bra person.

UNICEFs arbeid for beskyttelse av barn

FNs barnefond (UNICEF) begynte arbeidet sitt i 1946. Det ble født som en organisasjon hvis oppdrag var å gi nødhjelp til barn som led av utilsiktede skader etter andre verdenskrig. På kort tid ble oppdraget utvidet og i dag har…

Viktigheten av å lære barn toleranse

Erting, mobbing, mangel på respekt og annen negativ atferd er vanlig hos barn som aldri har lært om viktigheten av å være tolerante. Heldigvis kan foreldre oppdra barn bedre ved å lære dem toleranse og gode verdier fra en tidlig…

Det juridiske grunnlaget for familien

Familie er uten tvil en veldig relevant samfunnsstruktur. Det er en veldig privat struktur, det er grunnlaget for et samfunn, og det juridiske grunnlaget er også viktig. Familiebegrepet er ofte regulert og beskyttet av mange lover. Det juridiske grunnlaget brukes…