Ansvar og verdier

Å lære et barn å ta ansvar er viktig. Og ingen ting er like viktig som din rolle som forelder når du gir gode verdier til ditt barn. Her på Du er mamma viser vi hvordan du lærer barnet ditt ansvar og gir det sterke verdier, og oppdrar barnet ditt til å bli en bra person.

10 sikkerhetsregler barna bør kjenne til

Det er viktig å lære barna visse sikkerhetsregler fra ung alder. Det er normalt og instinktivt for foreldre å være opptatt av barnas velvære fra det øyeblikket de blir født. Dette gjelder spesielt når det omhandler deres fysiske og emosjonelle…

UNICEFs arbeid for beskyttelse av barn

FNs barnefond (UNICEF) begynte arbeidet sitt i 1946. Det ble født som en organisasjon hvis oppdrag var å gi nødhjelp til barn som led av utilsiktede skader etter andre verdenskrig. På kort tid ble oppdraget utvidet og i dag har…

Viktigheten av å lære barn toleranse

Erting, mobbing, mangel på respekt og annen negativ atferd er vanlig hos barn som aldri har lært om viktigheten av å være tolerante. Heldigvis kan foreldre oppdra barn bedre ved å lære dem toleranse og gode verdier fra en tidlig…

Hva skal til for å være en god lærer?

Undervisning betyr mye mer enn bare å formidle forskjellige kunnskaper. En god lærer trenger også å vite hvordan de kan skape de rette forutsetningene for læring og hjelpe elevene til å tilegne seg visse verdier. En god pedagog bør skape…

Det juridiske grunnlaget for familien

Familie er uten tvil en veldig relevant samfunnsstruktur. Det er en veldig privat struktur, det er grunnlaget for et samfunn, og det juridiske grunnlaget er også viktig. Familiebegrepet er ofte regulert og beskyttet av mange lover. Det juridiske grunnlaget brukes…

Juridisk representasjon og foreldreansvar

Under lovens øyne har foreldre med juridisk representasjon og foreldreansvar ansvaret for sine umyndige barn. Foreldre har flere plikter og forpliktelser overfor barna sine. De skal beskytte dem, ta vare på dem og gi dem en riktig fysisk, intellektuell og…

Det er viktig å la elevene ha en stemme

Utdanningssystemet har muligheten til og privilegiet av å forme mennesker. Dette gjelder ikke bare faglig, men også når det gjelder verdier. Derfor er skolen det ideelle stedet for å skape et bedre samfunn for fremtiden. For å oppnå dette målet…