6 sitater som hjelper med å lære likestilling til barn

14. november 2019
For å ha et egalitært samfunn i fremtiden, er det viktig å lære den oppvoksende generasjonen om likestilling og hvorfor dette er så viktig.

Vi lever i en verden der problemer relatert til kjønnsdiskriminering uheldigvis fremdeles eksisterer. Derfor er det ekstremt viktig for foreldre å lære likestilling til barn fra ung alder av.

Å utdanne barn om likestilling er viktig. I den verden vi lever i, finnes det fremdeles mange problemer som ulikheter i lønn, seksuell trakassering, kvinnehat og kjønnsvold.

Vi er alle bevisste på hvor farlig giftig maskulinitet kan være. Det sårer både kvinner og menn. Giftig maskulinitet nedvurderer kvinner, men det ydmyker også menn ved å forevige en voldelig rolle som feilaktig er assosiert med maskulinitet.

Som mødre og fedre må vi hjelpe med å bekjempe kjønnsdiskriminering. En av de beste måtene vi kan fjerne kjønnsdiskriminering på, er gjennom barna våre. For å lære barna våre om likestilling, må vi sette gode eksempler for dem. Vi må vise dem at vi kan endre verden dersom vi jobber sammen.

Selv om menn og kvinner er fysisk forskjellige, har begge kjønn like rettigheter. Kvinner fortjener å bli behandlet med verdighet og respekt. Vi fortjener å ha sunne forhold som er frie for giftighet og misbruk.

6 sitater for å lære likestilling til barn

Fra tidenes morgen, har tusenvis av kunstnere, vitenskapsfolk og tenkere uttrykt sine ideer om saken. De anser at å lære likestilling er det første steget mot et mer sivilisert og ansvarlig samfunn. 

«De to kjønnene er hverken underlegne eller overlegne hverandre, de er simpelthen forskjellige.»

Dette sitatet ovenfor ble ytret av den spanske legen og forskeren Gregorio Maranon. Som en kritisk tenker, var han alltid bevisst på at mennesker, uansett kjønn, hverken var underlegne eller overlegne hverandre. Forskjellen mellom kjønnene er kun fysisk, ikke intellektuelt eller emosjonelt.

Vi er alle like, derfor må vi ha de samme rettighetene. Dette er en av de viktigste levereglene vi må lære barna våre.

Det er viktig å lære likestilling til barn.

Enda et sitat for å lære likestilling til barn: «En kvinne uten en mann er som en fisk uten en sykkel.»

Dette sitatet ble ytret av den feministiske skribenten og journalisten Gloria Steinem. Selv om hennes ironiske kommentarer noen ganger har skapt trøbbel for henne, har hun aldri sluttet å forsvare kvinners rettigheter. Denne morsomme frasen poengterer at en kvinne ikke trenger en mann ved sin side for å være lykkelig. 

Tanken om at kvinner må reddes av prinser er absurd og ulogisk. Datteren din burde vite at hun kan være en selvstendig kvinne som kan oppnå alt hun vil helt selv. Dersom hun senere bestemmer seg for å ha en partner eller ikke, er dette fordi hun vil det, ikke fordi hun trenger det.

«Likestilling er som tyngdekraft, det er en nødvendighet.»

Filmregissør Joss Whedon ytret dette sitatet. Vi vet alle at livet ville vært umulig uten tyngdekraften. Det ville ikke vært noen stabilitet, vi ville følt oss usikre og vi ville alltid måtte trenge et anker for å holde oss på plass.

Når det kommer til likestilling, gjelder det samme. Uten det vil halve befolkningen føle seg usikre og avhengig av den andre halvparten som nyter visse privilegier. Vi må kjempe for å eliminere ulikheter og etablere verdien til begge kjønn, uten forskjell.

«Selv om våre fysiske forskjeller er synlig, fortjener begge kjønn de samme rettighetene.» 

«Alle som vet litt om historie vet at fremskritt ville vært umulig uten kvinner.»

Dette lovpriste sitatet ble laget av filosofen Karl Marx. Han etablerte en doktrine om at likestilling var viktig i alle aspekter, inkludert den feminine sfæren. Hans rebelske ideer endret oppfattelsen verden hadde til arbeiderklassen i begynnelsen av 1900-tallet. 

For ham ville fremskritt og modernitet vært umulig uten hjelp av arbeiderkvinner. Kvinner var ekstremt hjelpsomme for den revolusjonære saken. De kjemper for sine rettigheter som kvinner og også for rettigheter som arbeidende kvinner.

Det finnes mange fine sitater for å lære likestilling til barn.

«For Gud er vi like kloke – og like tåpelige.»

Den flotte vitenskapsmannen Albert Einstein ytret denne kloke frasen. For Gud er vi alle like, uansett kjønn.

Derfor er vi alle like kloke og like tåpelige. Sjelen forstår ikke kjønnsroller og Gud bryr seg ikke om hva andre tenker om oss.

Et siste sitat for å lære likestilling til barn: «Likestilling er et grunnleggende behov for den menneskelige sjelen. Samme mengde respekt og oppmerksomhet burde utvises til ethvert menneske.»

Ingen mennesker er mer verdt enn andre. Hverken kjønn, rase eller økonomi definerer hva en person er i stand til. Etikk, respekt og kjærlighet burde være grunnlaget for vår moderne sivilisasjon

  • Itxaso, M. E. (2009). Educar en la corresponsabilidad entre mujeres y hombres: la igualdad necesaria. Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado, (20), 6. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2995586
  • Rebollo, M. Á. (2006). Género e interculturalidad: educar para la igualdad. Editorial La Muralla.
  • Salguero, M. J. C. (2011). Educar en igualdad. Pedagogía Magna, (10), 64-70.