Ulike typer separasjon og barnefordeling

Er separasjon det samme som skilsmisse? Hva er de forskjellige typene separasjon? I den følgende artikkelen vil diskutere barn og barnefordelingsproblemer som oppstår under en separasjon eller skilsmisse.
Ulike typer separasjon og barnefordeling
Ana Couñago

Skrevet og verifisert av psykologen Ana Couñago.

Siste oppdatering: 16 september, 2019

Separasjon er en beslutning som par tar for å slutte å bo sammen og begynne å leve livene sine uavhengig av hverandre. Imidlertid er det en rekke forskjellige typer separasjon.

Den fysiske separasjonen av foreldre er ikke den samme som den juridiske oppløsningen av ekteskapet i seg selv. For eksempel kan de gifte partnerne fortsatt ikke gifte seg med andre mennesker i separasjonstiden.

For å avslutte ekteskapet juridisk, er det nødvendig å innlevere søknad om skilsmisse. Enten paret er separert eller skilt, hvis det er barn fra ekteskapet som fremdeles er mindreårige og avhengige av foreldrene sine, er det viktig å komme til en enighet om hvilken forelder som er ansvarlig for dem økonomisk og for deres generelle omsorg. For å gjennomføre en skilsmisse der paret har felles barn, må de gå gjennom en mekling.

Hvis det ikke foreligger noen avtale, kan begge parter søke advokat og få juridiske myndigheter til å bestemme nivåene på støtte og omsorg for mindreårige. Artikkelen gir noen eksempler nedenfor for å illustrere hvilke typer separasjon som er mulig og deres potensielle konsekvenser for barna.

Typer separasjon

For å unngå forvirring er det viktig å avklare forskjellen mellom skilsmisse og separasjon. I hverdagskommunikasjon brukes ofte begrepene om hverandre for å signalisere at et par ikke lenger bor sammen.

Fra et juridisk synspunkt er de imidlertid to veldig forskjellige tilstander med forskjellige juridiske implikasjoner.

Typene foreldreseparasjon og barn

Separasjon avslutter ikke de juridiske båndene mellom paret; det er derfor en separert person ikke kan gifte seg med en annen person. I tillegg, hvis det separerte paret forsones, trenger de ikke en ny prøvingsattest. Dette fordi det juridiske båndet som ble opprettet ved det opprinnelige ekteskapet, aldri ble brutt. Selv om separasjon vanligvis er et skritt før en skilsmisse, er det ikke alltid tilfelle.

Hvis det er noen barn fra ekteskapet, må paret lage avtaler for samværet. Det er nødvendig å sikre tilstrekkelig støtte om paret separerer seg eller skilles. Foreldrene må bestemme seg for samværstider, omsorgsordninger og barnebidrag.

Hovedsakelig er det to typer separasjon: fysisk separasjon og juridisk separasjon; begge har juridiske konsekvenser når det gjelder arv. Fysisk separasjon er mange ganger et tidlig skritt mot slutten av et ekteskap, men dere trenger ikke å gjennomgå en rettslig prosess for å gå fra hverandre.

Rettslig eller juridisk separasjon krever fremleggelse av en erklæring om separasjon, samt en påfølgende juridisk dom. Denne dommen suspenderer ekteskapet lovlig. Hver part ville ha makten til å bestemme fritt og uavhengig over sine egne eiendeler. Rettslig separasjon kan være omstridt eller basert på gjensidig avtale.

Omsorg for barna

Når det gjelder omsorg for barna, følger foreldrene de samme prosedyrene og overveielsene om de forfølger fysisk separasjon, juridisk separasjon eller skilsmisse.

Det er alltid lurt at foreldrene kommer til enighet på egenhånd. Da må mekleren bare ratifisere og godkjenne avgjørelsen som foreldrene er enige om. Mekleren må imidlertid også forbli upartisk og forsikre seg om at det ikke er noen risiko forbundet med avtalen for mindreårige.

Hvis foreldrene ikke har klart å komme til enighet, vil en dommer avgjøre hva som er til de mindreåriges beste. De vil gjøre dette etter å ha hørt på alle involverte parter inkludert juridiske representanter eller barnevernstjenester hvis dette er tilfelle. Dommeren vil avgjøre vergemål og omsorg for barna.

Typene foreldreseparasjon og barn

For å ta denne avgjørelsen vil dommeren ta hensyn til hvilken biologisk forelder som utøvde mest omsorg og passet på deres daglige velvære før separasjonen.

I de fleste tilfeller er dette vanligvis moren. Imidlertid blir det mer og mer vanlig å se saker om delt omsorg eller at fedre får foreldreansvaret.

Statistikk viser at mødre ber om mer fri eller reduserte arbeidsdager for å ta vare på barna sine. Kvinner slutter også noen ganger å jobbe helt midlertidig for å prioritere barneomsorg og oppdragelse. Derfor har dommere en tendens til å gi foreldreansvaret til mødrene oftere.

Typer separasjon: Barnebidrag

Foreldrene trenger å oppnå enighet om barnebidrag, enten de for øyeblikket bare søker separasjon eller forfølger skilsmisse. Foreldre kan bestemme vilkårene for barnetrygd selv, eller de kan be om en bestemmelse av NAV.

Barnebidrag er obligatorisk, men foreldrene kan også komme til en gjensidig avtale om å gi et tilleggsbeløp for merkostnader.

Mengden av barnebidrag avhenger av den konkrete saken. En samværtavtale avgjør hvilken støtte hver foreldre skal gi og hvor ofte den betales.

Hvis foreldrene ikke kan komme til enighet, vil NAV ta en avgjørelse. De vil vurdere foreldrenes inntektsnivå og behovene til den mindreårige eller avhengige barnet.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.