Skoleorganisasjonsteorier og deres karakteristikker

13 august, 2019
For å forstå hvordan skoler fungerer, må du kjenne til skoleorganisasjonsteoriene. I denne artikkelen skal vi snakke om deres viktigste karakteristikker.

Først skal vi forklare hva vi generelt sett mener med organisasjon. Deretter, skal vi snakke spesielt om hva skoleorganisasjonsteorier innebærer, sammen med deres karakteristikker

Hva betyr organisasjon?

Ifølge Merriam-Webster betyr organisasjon: Organiseringshandlingen, organiseringsprosessen, eller å bli organisert.

En organisasjon er en gruppe mennesker som kommer sammen av en grunn. De har også noen felles mål. De kommuniserer med hverandre og utfører både felles og individuelle aktiviteter.

Noen organisasjoner er mer spontane, mens andre er mer formelle. Med andre ord, noen er detaljerte og formelle, mens andre er mindre formelle med godt definerte mål.

Skoler danner en struktur rundt satte mål, med konkrete aktiviteter og etablerte fremgangsmåter.

Skoleorganisasjonsteorier

Når vi snakker om skoleorganisasjon, snakker vi om en utdanningsinstitusjon, en formell organisasjon, som har en godt definert struktur med typiske oppgaver og aktiviteter. I tillegg, kan man velge mellom mange forskjellige metoder.

Det er mye papirer som skal til når det kommer til skoler.

Oversikten over skoler, deres elementer og prosessene som foregår i dem, er grunnlaget for  skoleorganisasjonsteoriene. De avgjør deretter hvordan de bruker alle sammen.

Skoleorganisasjonsteorier og deres karakteristikker

Det er mange typer skoleorganisasjoner. Alle er allikevel enige om at de er basert på vitenskap. Alle bruker også teorier fra forretningsverdenen. Deretter anvender de dem på skoler.

Skoleorganisasjonsteorier er derfor basert på at skolen er et sted for læring. De finner ut av hvordan de forskjellige delene av skolen skal samarbeide. I den forstand er ikke skoleorganisasjonsteoriene bare begrenset til organisasjonen i seg selv. De ser også på hvordan den kan forbedres og fungere bedre.

Skolen er satt sammen av forskjellige deler, menneskelige og materielle ressurser, administratorer og lovgivere. De må alle jobbe sammen for å hjelpe elevene. Det finnes forskjellige skoleorganisasjonsteorier. Avhengig av hva de fokuserer på, vil de legge mer eller mindre vekt på noen aspekter.

Forskjellige skoleorganisasjonsteorier

Ekstensialist teorier

Den begynner med å svare på spørsmålet om skoleorganisasjonen. Det finnes tre ulike:

 • Ingen organisasjon. I denne gruppen er det en idé om at det ikke bør være regler innenfor skolen. Skoleinstitusjoner jobber på impuls.
 • Fleksibel organisasjon. De må ha evnen til å finne balansen mellom regler, og det å ha det gøy.
 • Formel organisasjon. Disse skolene tror at regler og autoritet er grunnlaget for fungerende skoler.

Klassiske teorier

De tror at skoler er en mekanisk konstruksjon hvor folkene er abstrakte biter. Sammen får de prosessen til å fungere.

 • Teorien om fysiologisk organisasjon. Dette er basert på Taylors vitenskapelige styringsmodell for arbeidsfordeling og effektivitet. De tror at skolen vil bli suksessrik og produktiv.
 • Teorien om avdelingsstruktur. Dette leder oss til å tenke på en splitt-og-hersk-metode. De fordeler jobbene basert på de ferdighetene folk har for å utføre dem.

Nye teorier

Nye teorier fokuserer mer på den menneskelige faktor og hva folk føler. De vurderer hvordan alle føler det under arbeid og aktiviteter.

 • Elton Mayo modellen. Menneskelige relasjoner innvirker direkte på organisasjonen.
 • Merton modellen. Organisasjonen fungerer fordi folk oppfører seg som de skal mens de jobber og lærer.
 • Selznick modellen. Denne understreker betydningen av at alle har ansvar.
Elever som studerer sammen.

 • Gouldner modellen. Det er viktig å ha generelle regler for å oppleve færre problemer. Disse reglene er også upersonlige.
 • Fortolkende teori. I denne teorien er det viktig å ha subjektive verdier og tro.
 • Politisk teori. Denne hevder at individuelle politiske grupper og ideer definerer organisasjonen.

Konklusjon

Som en konklusjon vil vi understreke at skoleorganisasjonsteoriene bør ta til seg de mest betydningsfulle og opplysende elementene fra de forskjellige fremgangsmåtene, fordi det hjelper oss til å forstå skoler med all deres kompleksitet.

For å si det enkelt og som teoriene foreslår, bør skoler vurdere mennesker som det grunnleggende element.