Hva skal til for at barna lykkes på skolen?

Hva skal til for at barna lykkes på skolen?
María Alejandra Castro Arbeláez

Vurdert og godkjent av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Skrevet av Naí Botello

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Vi foreldre vil gjerne at barna våre skal lykkes på skolen. Det er i dag flere faktorer som påvirker barnas akademiske prestasjoner; Alt fra sosiale miljøer, veiledning, gode incentiver, god ernæring og miljøet i hjemmet.

Det er ikke bare antall timer barna bruker på skolearbeid som avgjør hvor flinke de er på skolen. Det finnes en rekke andre tiltak og faktorer som også kan fremme deres prestasjoner.

La oss se på de forskjellige momentene som kan bidra til at barn utmerker seg på skolen.

Hva vil det si å lykkes på skolen?

Når vi snakker om å lykkes på skolen, referer vi til et nytt globalt konsept. Dette konseptet legger mindre vekt på karakterer enn det man gjorde tidligere. Det er faktisk ikke slik at toppkarakterer nødvendigvis gjenspeiler høyt kunnskapsnivå. Toppkarakterer betyr heller ikke at barnet vil være i stand til å bevare kunnskapen over lengre tid.

En grunnleggende faktor er hvor godt barna er integrert i samfunnet. Det vil si at de må fungere godt sosialt, slik at de kan ha at godt samarbeid med medelever og lærere. I tillegg må de kunne bearbeide informasjonen de får på riktig måte.

Betydningen av det å lykkes på skolen har endret seg i løpet av de siste tiårene. Det er ikke lenger slik at den flinkeste eleven anses for å være den som har de beste kvalifikasjonene. De som lykkes på skolen er de barna som klarer å balansere alle aspektene i livet sitt.

Elever med de beste karakterene kan også ha, blant annet:

  • Adferdsproblemer
  • Vanskeligheter med sosialisering
  • Psykosomatiske sykdommer

Hva kjennetegner barn som lykkes på skolen? Det er de barna som klarer å ta til seg undervisningen de får av lærere og foreldre samtidig som de har gode sosiale evner. Dette betyr ikke at en elev med sosiale vansker er underlegen, men at hans eller hennes prestasjoner ikke bør baseres kun på karakterer.

Hvordan kan vi hjelpe barna med å lykkes på skolen?

Her er noen tips for hvordan barnet ditt skal kunne utvikle seg på en god måte og lykkes på skolen:

frokost

Sunne vaner

Gode vaner bidrar i stor grad til å øke barnas velvære, og disse vanene må innføres allerede i barndommen. Nok søvn og god næring vil gi barnet ditt den energien som er nødvendig for å kunne gjennomføre alle nødvendige gjøremål i løpet av dagen.

Ernæringseksperter har beregnet at frokosten bør utgjøre 25% av de kaloriene man trenger i løpet av en dag for å kunne fungere skikkelig. Barn som ikke spiser frokost har lite energi i løpet av skoledagen, oppmerksomhetssvikt, og hodepine. Dette gjør det svært vanskelig for dem å ta til seg ny informasjon, og dermed lærer de mindre enn andre.

Det samme skjer når de ikke får nok søvn. En god og sunn livsstil er helt avgjørende for at barn skal lykkes på skolen.

Pygmalion-effekten

Vi må være forsiktige med hvilke forventninger vi stiller til barna våre, og den såkalte Pygmalion-effekten, også kalt Rosenthal-effekten. Vi må også være forsiktige med hva vi krever av dem.

Det er ofte kontraproduktivt å kreve toppkarakterer hvis du ikke gjør en innsats selv og støtter barna på veien. Vi bør heller ikke gi dem inntrykk av at bra karakterer er alt her i livet. De må også lære verdien av selve læringsprosessen.

Mange barn lider av stress fordi de føler de må få toppkarakterer og leve opp til skyhøye forventninger. Dette problemet har økt de siste årene, og vi ser stadig flere unge i den kommende generasjonen (også kalt generasjon prestasjon) som sliter pga. dette.

Vi må av den grunn evaluere hvor store krav vi stiller til dem og påse at kravene ikke overstiger deres evner og kompetansenivå.

Husk at alle barn har et læringspotensiale, men vi bør respektere deres individuelle rytme og vite når og hvordan vi kan hjelpe slik at de får et utbytte av kunnskapen.

Ekstern motivasjon

For at barn skal lykkes på skolen, holder det ikke å bare sende dem på skolen hver dag. Du må også hjelpe dem slik at de kan bli interessert i selv læringsprosessen. Vi kan gjøre dette ved å spørre dem hvordan det går med skolearbeidet og ved å sette oss ned med dem for å hjelpe til.

Et veldig enkelt og nyttig tiltak er å sørge for at barna har alle nødvendig hjelpemidler for kunne studere på en god måte. Å gjøre studieplassen fin og komfortabel kan bedre deres interesse for skole og læring betraktelig. Dette kan til og med bidra til å styrke andre relaterte interesser som lesing, skriving, tegning osv.

Du kan også inkludere barna i samtaler (gjerne om faglige emner) rundt middagsbordet slik at barna dine blir mer vant til å snakke foran andre, også i skoletimene.

jente gjør lekser

Samarbeid

Snakk med læreren og evaluer hvor godt barnet ditt kommer overens med de andre elevene. Det er viktig å vite om barnet ditt har venner i klassen eller om han eller hun kanskje ikke trives så godt på skolen.

Hvis det viser seg at det sosiale ikke fungerer så bra på skolen, må du ikke legge skylden på barnet ditt. Se i stedet på det store bildet og vis barnet ditt noen enkle metoder for å fungere sosialt. Vær tålmodig og kjærlig når du gjør dette. Her er noen flere tips:

  • Lær barnet ditt gode verdier
  • Vis og gi kjærlighet til barnet ditt
  • Bygg opp barnets selvfølelse
  • Hør på hva barnet ditt har å si uten å dømme

Som forelder skal man være barnas fremste hjelper og veileder. Vær tilstede og hjelp til så godt du kan: få barna til skolen i tide, hjelp til med leksene, og la skolekamerater få komme på besøk hvis de jobber med prosjekter sammen.

Disse enkle tipsene vil gjøre det enklere for deg å forstå hva barnet ditt trenger for å kunne lykkes på skolen. Hvis du gir god veiledning, vil det være en uunnværlig hjelp som bidrar betraktelig til å gi barnet ditt en god skolegang.

Det kan interessere deg ...
6 årsaker til dårlig akademisk ytelse på skolen
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
6 årsaker til dårlig akademisk ytelse på skolen

Dårlig akademisk ytelse på skolen er et alvorlig problem som bør tas opp. For å finne de rette løsningene, er årsaken det første som må tas i betra...  • Bermeo Córdova, F. M. (2004). Autoestima, factor esencial de éxito en el área escolar en niños de 10 a 11 años (Bachelor’s thesis). https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/2758
  • Campbell, K. (2018). Niños Seguros de Sí Mismos. Babelcube Inc.
  • Taylor, J. (2004). Motiva y estimula a tus hijos: cómo educar a tu hijo para que tenga éxito y sea feliz (Vol. 20). Edaf.

Innholdet på Du er mamma er utelukkende skrevet for lærings- og informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.