Ryggsekken med positive kvaliteter

Med denne enkle, men praktiske teknikken, kan du bidra til å forbedre barns selvfølelse. Les dagens artikkel for å oppdage ryggsekken med positive kvaliteter.
Ryggsekken med positive kvaliteter

Siste oppdatering: 29 august, 2020

Å maksimere selvfølelsen til de små er en grunnleggende del av riktig utvikling. For å gjøre dette kan du bruke visse øvelser, for eksempel ryggsekken med positive kvaliteter. Nedenfor vil vi fortelle deg alt om denne interessante aktiviteten.

Men først bør du vite at selvfølelse refererer til en persons verdsettelse av seg selv på grunnlag av subjektive kvaliteter. Denne selvvurderingen avhenger av hva en person har opplevd, hans eller hennes selvoppfatning og andres oppfatning.

Derfor er det viktig at barn, helt fra begynnelsen av livet, opplever kjærlighet og aksept fra de nærmeste.

“Et barn trenger oppmuntring som en plante trenger vann.”

– Rudolf Dreikurs –

Ryggsekken med positive kvaliteter: Forbedring av barns selvfølelse

Ryggsekken med positive kvaliteter består i å gjenoppleve forskjellige erfaringer, følelser og tanker. Hensikten med denne øvelsen er å belyse og verdsette de styrker og svakheter man har, og legge vekt på positive kvaliteter og egenskaper. Dette er hva som vil gå oppi den imaginære ryggsekken som barna vil ha med seg resten av livet.

Ryggsekken med positive kvaliteter

Hovedmålet med denne øvelsen er å klare å forbedre og øke barns selvfølelse. Videre hjelper denne personlige refleksjonsaktiviteten barna til å skaffe seg følgende kapasiteter:

 • Egenvurdering
 • Selvbevissthet
 • Evnen til å gjenkjenne egne kvaliteter
 • Evnen til å uttrykke egne tanker og følelser
 • Selvsikkerhet
 • Evnen til å akseptere seg ubetinget

“Å elske seg selv er begynnelsen på en livslang romanse.”

– Oscar Wilde –

Ryggsekken med positive kvaliteter

For å kunne utføre denne aktiviteten, må du følge en rekke trinn:

 1. Gi barna en tegning av en ryggsekk og flere små papirbiter. Papirbitene skal være blanke og sirkelformede for å se ut som steiner.
 2. På hver av disse papirene skal barna skrive ned positive og negative egenskaper ved seg selv.
 3. Deretter skal barna lime disse egenskapene på tegningen av en ryggsekk.
 4. Når barna er på dette punktet, forklar at de trenger å bli kvitt noen av disse steinene fordi ryggsekken er for tung.
 5. kan barna krysse ut de negative egenskapene – de de vil bli kvitt.
 6. Til slutt fargelegger de de positive egenskapene for å fremheve dem og gi dem større betydning.

Alle disse trinnene er nødvendige for å veilede barn i prosessen med:

Disse trinnene er med andre ord en sentral del av barnets utvikling og skapelsen av sunn selvfølelse.

Ryggsekken med positive kvaliteter

Opprinnelsen til selvfølelse i barndommen

Det er viktig å huske at opprinnelsen til selvfølelsen ligger i det sosiale miljøet der barn relaterer seg. Og mer konkret, i båndene de etablerer med de nærmeste. Dette inkluderer familie, venner, lærere osv. Disse båndene har en betydelig innflytelse på utviklingen av lav eller høy selvfølelse.

Så barn oppfatter kvalitetene sine i henhold til:

 • Tolkningene som andre gjør angående deres atferd og oppførsel.
 • Informasjon som andre overfører om deres dyder og mangler.
 • Måten andre behandler dem på – spesielt deres nærmeste.

Derfor, med dette i bakhodet, kan vi konkludere med at det ikke er nok å gjennomføre ryggsekken med positive egenskaper for å heve et barns selvfølelse. Snarere er denne aktiviteten bare et verktøy som hjelper.

Det viktigste og mest nødvendige er imidlertid å oppmuntre og gi oppmerksomhet til barn hver dag. Det får dem til å føle seg verdsatt og elsket.

“Foreldre må fylle et barns bøtte med selvfølelse så høyt at resten av verden ikke kan stikke nok hull til å tømme den.”

– Alvin Price –

Det kan interessere deg ...
Barn med emosjonelt fraværende foreldre får dårlig selvsikkerhet
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Barn med emosjonelt fraværende foreldre får dårlig selvsikkerhet

Har du noen gang lurt på hvorfor noen er selvsikre mens andre har dårlig selvsikkerhet? En del av forklaringen ligger i foreldres oppførsel og oppv... • Orientados. (s.f). Autoestima: dinámicas. Generalitat Valenciana: Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.