4 aktiviteter for å fremme selvbevissthet hos barna dine

Disse 4 aktivitetene som fostrer selvbevissthet hos barna dine vil la dem anerkjenne sine styrker og svakheter. Det lar dem også identifisere hvilke situasjoner som trigger visse følelser og hvordan de blir oppfattet av andre. 
4 aktiviteter for å fremme selvbevissthet hos barna dine

Siste oppdatering: 12 februar, 2020

Som foreldre vil vi at barna våres vokser opp som emosjonelt balanserte voksne. For å oppnå dette, må vi gi dem de nødvendige verktøyene for å takle vanskelige situasjoner og anerkjenne deres evner, kvaliteter, svakheter og styrker. Selvbevissthet hos barna dine er evnen deres til å identifisere følelser, emosjoner og handlinger. 

Å utvikle denne kvaliteten hjelper ikke bare barn med å knytte seg til seg selv, men det lar dem også forstå at handlingene deres har konsekvenser både for dem selv og andre.

I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvordan du kan fremme selvbevissthet hos barna dine.

Hva er selvbevissthet?

Det er en viktig kvalitet som alle burde utvikle og det innebærer å ha kunnskap om seg selv. Med andre ord, er det å være bevisst på sine følelser, humør, begrensninger, styrker og evner. 

Når mennesker er selvbevisste, klarer de å forstå triggerne som provoserer visse handlinger. Dette lar dem få et veldefinert konsept om seg selv. Derfor er selvbevissthet et fantastisk verktøy for foreldre å kunne gi til barna sine.

Når burde du begynne å fremme selvbevissthet hos barna dine?

Det er lurt å begynne i en tidlig alder (rundt to år). Å utvikle denne kvaliteten vil være nyttig for resten av barnets liv. Derfor burde du prøve å starte så snart som mulig når det kommer til å hjelpe barna dine med å identifisere følelsene sine.

“Selvbevissthet er evnen til å identifisere følelser, emosjoner og handlinger.” 

4 aktiviteter for å fremme selvbevissthet hos barna dine

Hovedmålet med denne øvelsen er at barna skal utvikle selvbevissthet som de kan bruke resten av livet. Det er viktig at deres kunnskap om selvbevissthet blir lagret permanent i hukommelsen deres. 

Én måte å oppnå dette på er gjennom visse aktiviteter. Her er noen eksempler:

En håndbok for hjertet

Ettersom hjertet er sentrum av alle følelser, burde vi lytte til det. Prøv å hjelpe barna dine med å se forskjellen på forskjellige følelser og hjelpe dem med å oppdage nye. 

 • Hva innebærer denne aktiviteten? Tegn, eller tegn etter, situasjoner på et ark som barnet ditt kan identifisere seg med. Det kan være en park, familie, stranden eller fjellet. På hvert ark tegner du et ansikt uten fakter slik at barnet kan tegne på følelsene de føler når de blir konfrontert med forskjellige situasjoner.
 • Utvikle aktiviteten. La barnet visualisere hver situasjon. Du kan fortelle barnet hva som skjer i hvert scenario for å gi dem et fullstendig mentalt bilde. Be deretter barnet om å tegne et ansikt på papiret.
 • Hva oppnår denne aktiviteten? Målet med denne aktiviteten er at barnet kan identifisere forskjellige følelser som kan være forårsaket av forskjellige situasjoner. Det promoterer selvbevissthet hos barna dine og lar barna uttrykke følelsene sine. Det fremmer også samhandling mellom foreldre og barna deres.
Det er viktig å fremme selvbevissthet hos barna dine.

Fremme selvbevissthet hos barna dine: Fortelle historier

Å fortelle historier er en stor del av nesten alle kulturer. Selv fra en tidlig alder av, vil har barn mange historier å fortelle. 

 • Hva innebærer denne aktiviteten? Velg en historie eller tilpass en til barnets personlighet. Fortell handlingen, og bring hver karakter til live og bruk pauser, spenning, utrop og endringer i tone. Tanken er at barna skal dykke inn i fortellingen.
 • Utvikle aktiviteten. Finn et rolig sted og fortell den utvalgte historien, forsterk visse poeng slik at barna kan assimilere og prosessere alt de hører. Etter at du er ferdig med historien, kan du spørre dem om hva de likte, hva som gjorde dem glade, hva som gjorde dem triste, og hva de ville likt å kunne endre i historien.
 • Hva oppnår denne aktiviteten? Målet med denne aktiviteten er å frigjøre barnets indre følelser. Du vil kunne hjelpe dem med å utvikle empati. Denne aktiviteten er ment å oppmuntre barn til å reflektere rundt forskjellige scenarier Oppmuntre dem til å tenke over hva de ville gjort annerledes.

Mitt brev

Som individer er vi noen ganger bekymret for hva vi viser til andre. Med andre ord bekymret vi oss noen ganger for hvordan andre mennesker ser oss. For å fremme selvbevissthet hos barna dine, kan du prøve følgende aktivitet:

 • Hva innebærer denne aktiviteten? Du kan involvere andre familiemedlemmer i denne aktiviteten. Hver deltaker burde ha en penn og et papir, og tenke på positive ting om de andre deltakerne. Målet er å skrive ned disse positive trekkene.
 • Utvikle aktiviteten. Hver deltaker klistrer et ark på ryggen sin og de andre burde skrive ned de positive trekkene de ser i den personen. Ved slutten av aktiviteten leser alle hva som er skrevet på ryggen deres.
 • Hva vil denne aktiviteten oppnå? Denne aktiviteten fremmer samhandling mellom barna og andre familiemedlemmer. Målet er at de reflekterer rundt hvordan de føler i relasjon til andre og at de kan uttrykke følelsene sine ved å skrive dem ned. Det hjelper også barna med å få en idé om hvordan andre ser dem.
Les om fire aktiviteter for å fremme selvbevissthet hos barna dine.

Fremme selvbevissthet hos barna dine: Uttrykke seg selv med uttrykk

En av måtene mennesker uttrykker seg selv på, er gjennom gester og ansiktsuttrykk. Ettersom målet ditt er å utvikle selvbevissthet hos barna dine, er det viktig å jobbe med dette aspektet.

 • Hva innebærer denne aktiviteten? I situasjoner der de ikke kan snakke, finnes det andre måter de kan uttrykke følelsene sine på. Dette er et annet viktig element i selvbevissthet.
 • Utvikle aktiviteten. Lag kort med ord eller fraser på dem og del barna i to grupper. Hver gruppe burde velge et medlem for å mime hva som er skrevet på kortet sitt. Du kan hjelpe dem med å gi ideer til gester å utføre. Denne aktiviteten vil også la dem anerkjenne evnene og begrensningene sine.
 • Hva oppnår denne aktiviteten? Denne aktiviteten hjelper barn med å uttrykke seg. Det fremmer samhandling mellom foreldre og barn. Andre fordeler med denne aktiviteten er at det motiverer tilknytning til andre.

For å konkludere, er selvbevissthet en viktig kvalitet som du burde hjelpe barna dine med å utvikle. Det er ditt ansvar som forelder å vite hva dette betyr, og hvilke verktøy du kan bruke for å utvikle det.

Disse 4 aktivitetene som fostrer selvbevissthet hos barna dine vil la dem anerkjenne sine styrker og svakheter. Det lar dem også identifisere hvilke situasjoner som trigger visse følelser og hvordan de blir oppfattet av andre.

Det kan interessere deg ...
5 aktiviteter for å skape emosjonell bevissthet
Du er mammaRead it in Du er mamma
5 aktiviteter for å skape emosjonell bevissthet

Å forstå og kontrollere våre emosjoner er en viktig ferdighet for alle individer i vårt samfunn. Hvis vi ikke klarer å lære barna våre emosjonell bevissthet, risikerer de å vokse opp for å være frustrert og ulykkelig. • Melendo, M. (1993). En tu centro: el enneagrama un método de autoconocimiento, autoaceptación y mejora de las relaciones interpersonales (Vol. 33). Editorial Sal Terrae.
 • Haeussler, I., & Milicic, N. (1995). Confiar en uno mismo: Programa de desarrollo de la autoestima. Editorial Catalonia.
 • Iannizzotto, M. E. (2007). La autoestima. Un abordaje comprehensivo. Su relación con factores asociados: optimismo vs. pesimismo; déficit emocional, autocontrol y autoaceptación. In XIV Jornadas de Investigación y Tercer Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur. Facultad de Psicología-Universidad de Buenos Aires. https://www.aacademica.org/000-073/297
 • Pineda Panadero, N. A., & Urrego Amezquita, N. (2017). Autoconocimiento emocional, una necesidad en la infancia contemporánea. https://repository.libertadores.edu.co/handle/11371/1145