Oppdag hva autistisk savantsyndrom er

Det særegne ved savantsyndrom er kombinasjonen av ekstraordinære evner med lavt kognitivt nivå. Finn ut mer i denne artikkelen.
Oppdag hva autistisk savantsyndrom er

Siste oppdatering: 18 januar, 2021

Autistisk savantsyndrom er en sjelden tilstand som oppstår når forskjellige utviklingsforstyrrelser eksisterer sammen med eksepsjonelle talenter og evner. I denne forstand er det forbundet med lidelser som Aspergers syndrom og autismespekterforstyrrelse.

Barn med Aspergers syndrom har ofte store evner innen musikk, kunst, matte, hukommelse og andre områder. Den kliniske diagnosen finner vanligvis sted i løpet av barndommen.

Selv om disse ekstraordinære evnene er gode for små barn, er det veldig viktig å følge den psykologiske, medisinske og nevropsykologiske behandlingen av utviklingsforstyrrelsen.

Hva kjennetegner autistisk savantsyndrom?

Eksperter klassifiserer ofte savantsyndrom som en utviklingsforstyrrelse hos barn. Det involverer kapasitet i visse områder som er over gjennomsnittet av normalbefolkningen i stedet for å produsere underskudd eller patologiske endringer.

Oppdag hva autistisk savantsyndrom er

Innenfor utviklingsforstyrrelser, preget av betydelige forsinkelser i utviklingsmodellene, forekommer dette syndromet oftere hos personer med autismespekterforstyrrelse eller Aspergers syndrom. Dette betyr ikke at alle barn med dette syndromet har autisme, og heller ikke at alle barn med autisme har savantsyndrom.

Hovedkarakteristikken for savantisme er å ha en lav IQ og samtidig høy kapasitet innen musikk, hukommelse, kunst, beregning, romlig visjon, skulpturering osv. Disse kapasitetene kombineres samtidig med store sosiale vanskeligheter, språkvansker, og obsessive interesser.

Hva er de eksepsjonelle evnene til autistisk savantsyndrom?

Talentene til mennesker med dette syndromet kan bare fokuseres på ett eller flere områder. La oss se på noen av egenskapene som er vanligst hos savanter.

Mekaniske og romlige ferdigheter

I disse ferdighetene skiller personer med savantsyndrom seg ut fra befolkningen generelt. Noen av dem er:

  • Mestring av kartstudiet.
  • Nøyaktighet ved måling av avstander uten verktøy eller måleinstrumenter.
  • Eksepsjonelle ferdigheter for å bygge modeller og romlige strukturer.

Musikkferdigheter

Noen mennesker med savantsyndrom har et stort talent for musikalsk komposisjon og for å spille instrumenter. Musikk er et av de mest utviklede områdene for dem.

De kan utmerke seg i bruken av et bestemt instrument, for eksempel gitar eller piano, eller de kan ha muligheten til å spille flere. De er i stand til å reprodusere musikk uten å lære og uten noter, bare ved å lytte til den. Dette gjelder selv om de bare har hørt stykket en gang.

Matematikkferdigheter

En annen ferdighet som savanter utmerker seg i er matematikk. For eksempel har de stor hastighet i mentale beregninger og er i stand til å utregne kvadratrøtter eller multiplikasjoner umiddelbart. De skiller seg ut når det gjelder beregning av datoer, det vil si at de kan identifisere en ukedag på en bestemt dato.

Kunstneriske ferdigheter

I dette området har de stor evne til å tegne, male eller lage skulpturer. De har evnen til å overføre virkeligheten til verkene sine med stor troskap og mye detalj.

Språk

Selv om de fleste med savantsyndrom har problemer med å uttrykke seg og sosiale språkproblemer, har det vært tilfeller av store evner til å lære flere språk.

Eksepsjonelle hukommelsesferdigheter

Noen av menneskene som er rammet av dette syndromet har en fantastisk evne til å huske mye informasjon og data. For eksempel kan de huske mange data relatert til historisk informasjon, befolkningstall, sportsstatistikk, osv.

Selv om denne evnen kan gjøre dem til eksperter på mange kunnskapsområder, er interessene deres i de fleste tilfeller svært begrenset.

Typer autistisk savantsyndrom

Vi kan dele dette syndromet inn i tre forskjellige typer.

En liten gutt som holder seg for ørene

Enestående savant

Dette er individer som skiller seg ut på en enestående og uvanlig måte i all sin kapasitet. En av de mest bemerkelsesverdige funksjonene er at de kan ha høy score på intelligens eller kognitiv funksjonshemming.

Talentfull savant

Dette er de som har fantastiske evner på forskjellige områder, samt en høy grad av intellektuell funksjonshemning.

Detaljert savant

I dette tilfellet presenterer individer svært reduserte trekk ved savantsyndrom. De kan ha en stor visuell hukommelsetil tross for at de har vanskeligheter med å etablere sosiale relasjoner. Dessuten er de vanligvis spesialister på et bestemt kunnskapsområde.

Autistisk savantsyndrom: Konklusjon …

Avslutningsvis kan vi si at personer med dette syndromet har ekstraordinære evner kombinert med lav kognitiv kapasitet. Dette gjør dem til genier i visse aspekter, selv om de kanskje ikke virker slik på grunn av deres mangler i andre aspekter.

Som du allerede vet forekommer ikke savantsyndrom veldig ofte, men dets egenskaper er slående. Derfor er diagnostiseringen vanligvis relativt enkel.

Det kan interessere deg ...
Aktiviteter for barn med autisme
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Aktiviteter for barn med autisme

Aktiviteter for barn med autisme kan være svært nyttige for å lindre utfordringene med denne utviklingsforstyrrelsen. Les mer ...  • Daymut, J. (2010). ¿Qué es el Síndrome del Sabio o Síndrome de Savant? Handy Handouts
  • Muñoz-Yunta, J., Ortiz-Alonso, T., Amo, C., Fernández-Lucas, A., Maestú, F., & Palau-Baduell, M. (2003). El síndrome de savant o idiot savant. Rev Neurol
  • Tárraga Mínguez, R., & Acosta Escareño, G. (2016). Síndrome de Savant: entre lo genial y lo ingenuo. http://mail.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_721/a_9677/9677.pdf