Hvordan styrke mattekunnskaper hos barn

Matte er et viktig fag som anvendes i hverdagen. Derfor er det viktig å oppmuntre barna til å forbedre matteferdighetene sine.
Hvordan styrke mattekunnskaper hos barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skrevet og verifisert av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Siste oppdatering: 25 september, 2019

Matematikk har et dypt forhold til omgivelsene som omgir oss. Derfor er det viktig å stimulere og fremme mattekunnskaper hos barn.

Hva er fordelene med dette? Og hvordan kan det oppnås?

Hva er matematikk?

Matematikk er studiet av tall, i tillegg til relasjonene som finnes mellom dem.

Når det gjelder matematisk kompetanse, er definisjonen en annen. Hva refererer dette uttrykket til?

Begrepet matematisk kompetanse

Matematisk kompetanse kombinerer muligheten til å bruke tall og de grunnleggende operasjonene som kan utføres mellom dem for å tolke forskjellige typer informasjon. Dette hjelper oss å takle og løse de konstante problemene verden står overfor.

gutt på skolen

Å fremme mattekunnskaper hos barn er gunstig for læringen deres. Kort sagt, matematisk kompetanse kombinerer matematikk med reell problemløsing. Med andre ord:

“Essensen i matematikk er ikke å gjøre enkle ting kompliserte, men å gjøre kompliserte ting enkle.”

– Stan Gudder –

Fra begynnelsen av menneskeheten har vi hatt behov for å måle eller identifisere alt som omgir oss. Faktisk har framgangen til matematisk kompetanse og menneskelig sivilisasjon gått hånd i hånd. Derfor er det viktig å stimulere og fremme mattekunnskaper hos barn.

Aspekter som er en del av matteferdighetene

  • Evnen til å tolke informasjonen eller dataene til elementer som omgir oss.
  • Styring av grunnleggende matematiske elementer (målinger, geometriske elementer, etc.) i dagliglivet.
  • Logiske prosesser som løser problemer i forskjellige sammenhenger.

Viktigheten av å stimulere mattekunnskaper hos barn

I seg selv er logisk-matematisk tenking grunnleggende, siden det innebærer forståelse av abstrakte begreper, i tillegg til å hjelpe i forståelsen av ulike relasjoner.

Disse ferdighetene bidrar til en persons evne til å glede seg over en sunn utvikling, som fremmer en vellykket måloppnåelse.

Intelligens utvikles også når du løser problemer, i tillegg til en følelse av orden i beslutningene eller handlingene som skal tas. Til slutt etablerer den sammenhenger mellom forskjellige konsepter og fremmer planlegging med hensyn til de ønskede mål.

Måter å fremme matematikkferdigheter hos barn

Det skal bemerkes at når man stimulerer matematisk kompetanse hos barn, må barnets alder tas med i beregningen for å gjøre det hensiktsmessig og for å respektere tempoet til barnet.

Her er noen måter å gjøre det på:

1. Eksperimentering på egenhånd

La barn eksperimentere med forskjellige objekter. På denne måten vil de innse sine egenskaper og etablere forskjeller og likheter. Tankegangen stimuleres på denne måten.

2. Planlegge logistikkvaktiviteter

Forslag til ulike aktiviteter som innebærer klassifisering, sammenligning eller identifisering av forskjellige objekter. Forholdet mellom objekter fremmes på denne måten.

3. Lær årsaker og virkninger av handlinger, og bruk observasjon

Barn må lære seg at beslutningene de tar i dagliglivet får konsekvenser og virkninger. Med dette fremmes deduktiv resonnement for problemløsning.

Observasjon bør brukes i forskjellige scenarier for å få en bedre forståelse av omgivelsene når det er relatert til matematiske operasjoner.

4. Bruk spill for å hjelpe deg med problemer

Du kan dra nytte av forskjellige spill som stimulerer tankeutviklingen, for eksempel gåter, sudoku og kortspill. Ta opp problemer som krever mental innsats fra barn.

Du må ta hensyn til alderen til barna når du gjør dette, fordi de vil bli motløse og gi opp hvis problemet er for komplisert for dem.

5. Motiver dem til å reflektere og stille spørsmål

Barn bør oppfordres til å reflektere over visse ting i hverdagen, inkludert ting som virker uforklarlige, og deretter leke med dem for å finne en logisk forklaring.

Still spørsmål for å hjelpe dem med å forestille seg muligheter. Du kan for eksempel bruke spørsmål som: “Hva ville du gjort hvis …?”

6. La dem takle matteproblemer

Barn kan få en guide med måter å løse matematiske problemer på, men de må finne løsningen selv. De kan også oppfordres til å bruke og manipulere mengder. Du kan for eksempel oppfordre dem til å sammenligne produktpriser.

gutt løser matteoppgaver

Fordeler med å stimulere mattekunnskaper hos barn

Hva er fordelene med å stimulere mattekunnskaper hos barn?

  1. Å utføre matematiske aktiviteter uten å bruke papir og blyant stimulerer oppmerksomhets- og konsentrasjonsevner.
  2. I følge eksperter gir det allsidighet og uavhengighet i problemløsing.
  3. Det hjelper dem med å reflektere før de tar beslutninger.

Det bidrar til utvikling av analytisk tenking og oppmuntrer til visdom

Analyse innebærer å bryte ned forskjellige argumenter, analysere dem og komme til en konklusjon. På denne måten blir forståelsen av et tema eller et emne forbedret.

Takket være analytisk tenking utvikles også evnen til å granske, noe som hjelper en med å bestemme sannheten eller fakta. Dette bidrar til barnets evne til ikke å bli manipulert eller lurt i fremtiden.

De utvikler også visdom, som er evnen til å vite hvordan de kan bruke kunnskapen de har tilegnet seg, siden matematisk kompetanse er relatert til andre vitenskaper, for eksempel teknologi.

Det holder sinnet smidig

Matematisk kompetanse bidrar til en større forståelse av forskjellige problemstillinger, fordi matematikk selv forklarer hvordan ting fungerer.

Dette letter kommunikasjonen takket være det faktum at gjennom større forståelse gis det uttrykk for sammenhengende, klare og presise tanker.

Å ha sterke mattekunnskaper styrker også sinnet, siden hverdagen består av konfrontasjoner, situasjoner som krever beslutninger og valg som skal tas, et faktum som barn ikke kan unnslippe.

Ved mange anledninger er det mer enn én måte å løse et problem på. Av alle disse grunnene er det nødvendig og veldig gunstig å fremme mattekunnskaper hos barn.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.