Hvorfor må skoler og universiteter være stengt for å stoppe koronavirus?

21. mars 2020
Vi står overfor en helsekrise på grunn av koronaviruset, også kjent som COVID-19. Hvorfor har utdanningsinstitusjoner måttet stenge?

Nå vet nesten alle hva koronavirus er, siden informasjonen akkurat nå er overalt. Men noen ganger kan det å ha den informasjonen også føre til frykt og forvirring. Aldri før har et virus hatt en slik innvirkning på et sosialt og økonomisk nivå. Vi er midt i en pandemi med et nytt koronavirus SARS-CoV-2, noe som har ført til stengte skoler og barnehager.

Det er ikke første gang det har vært virusepidemier over hele verden (bare for å huske noen, kan vi nevne ebola eller fugleinfluensa). Men antallet dødsfall fra koronavirus eller COVID-19 fortsetter å øke, spesielt hos eldre og de med andre tilknyttede helseproblemer. Det ser ut til at smittetilfellene ikke slutter å øke og den sosiale frykten er tydelig.

Hvor lenge?

Det er ikke kjent med sikkerhet hvor lenge viruset kan være blant oss. Det er heller ikke kjent om det vil være et sesongbasert virus som kommer tilbake med ankomsten av den første forkjølelsen. Og vi vet heller ikke om det vil muteres eller bli et annet mer aggressivt virus enn det allerede er. Mange ønsker å følge dataene i sanntid.

Noen eksperter påpeker at solen og varmen vil redusere virusets aggressivitet, siden det ikke vil være så mange folkemengder i lukkede rom, og i tillegg fordi viruset ser ut til å ha vanskeligheter med å reprodusere seg ved høye temperaturer.

Kilde: helsenorge.no

Det er mennesker som vil bli smittet, der noen vil ha symptomer og andre vil være asymptomatiske. Den gode nyheten er at det å få viruset og å så bli frisk, kan skape immunitet i tilfelle ny eksponering, selv om dataene fortsatt må undersøkes nærmere.

Sosial distansering for å stoppe koronavirus

Fra helsemyndighetene anbefales sosial distansering for å redusere risikoen for smitte og forhindre at infeksjoner oppstår på en massiv måte. Hvis det oppstår smitte, er det bedre at de oppstår gradvis for ikke å kollapse helsetjenestene, som allerede begynner å innse skaden som pandemien forårsaker.

Pasienter med alvorlige symptomer må behandles medisinsk på en mest mulig effektiv måte, og de minst alvorlige bør få legehjelp, men fra sitt eget hjem. Dermed vil ikke helsetjenestene og fremfor alt nødetatene bli overveldet. Jo mindre interaksjon det er mellom mennesker og jo større avstand fra gruppene, jo lavere er risikoen.

For å redusere mobiliteten hos mennesker og unngå folkemengder for å unngå å spre viruset, har blant annet Italia, Kina, Danmark og Norge stengt grensene sine helt eller delvis. I tillegg har utdanningsinstitusjoner vært stengt, fra barnehager til universiteter (og også fritidsakiviteter og lignende), over hele landet.

Skoler stengt av frykt for koronavirus

Denne beslutningen om å stenge skoler og barnehager av frykt for koronavirus reduserer også foreldrenes og andre familiemedlemmers bevegelser ved å møtte følge barna til og fra. Dette vil redusere kontakt mellom mennesker og mulige berørte.

Akkurat som at utdanningsinstitusjoner er stengt, er også publikumsmøter, for eksempel forestillinger, idrettsarrangementer eller konferanser det. Det er også en reduksjon og, i noen tilfeller, suspensjon (for eksempel fly fra Italia til Spania) av offentlig transport. Møter i lukkede rom anbefales også å avbrytes.

Håndhygiene folkehelseinstituttet
Kilde: Folkehelseinstituttet

Faren hos eldre

Selv om koronaviruset ser ut som en forkjølelse eller influensa, er det en del av befolkningen som kan få alvorlig lungebetennelse og sette livet deres i fare, for eksempel:

  • eldre
  • mennesker med kroniske sykdommer
  • mennesker med kreft
  • pasienter som tar immunsuppressiv medisinering
  • det er også mulig gravide kvinner er utsatt

Det er viktig at vi alle gjør vårt for å gjøre ting lettere for alle. Bedrifter må legge til rette for hjemmekontor eller fleksibel arbeidstid for å unngå folkemengder. På denne måten minimeres eksponering og interaksjon med hverandre.

Hvis du har influensasymptomer, er det nødvendig å ikke gå på jobb og være hjemme for å ikke smitte andre, og å snakke med legen din. Hvis en ansatt får diagnosen SARS-CoV-2, må de være hjemme og informere jobb og familie øyeblikkelig.

I tillegg er det veldig viktig å ikke skremme barn, ikke å få panikk og følge sanitærinstruksjonene som fagfolk anbefaler, for eksempel å vaske hendene godt og hoste i albukroken.