Emosjonelle vansker hos barn: Årsaker, symptomer og behandling

Livet er fullt av avgjørende omstendeligheter som kan spille en rolle for eller mot velværet vårt. Barn er intet unntak. Deres medfødte karakteristikker og miljøet de vokser opp i kan påvirke den emosjonelle utviklingen deres.
Emosjonelle vansker hos barn: Årsaker, symptomer og behandling

Siste oppdatering: 15 desember, 2019

Emosjonelle vansker hos barn kan påvirke deres forhold til andre, deres atferd og humør. Foreldre bør kunne oppdage disse avvikene og løse dem så raskt som mulig fordi de skader barnas utvikling på flere måter.

Emosjonelle vansker er ikke noe bare voksne opplever. På grunn av forskjellige omstendigheter, enten det er indre eller miljømessige, påvirkes barn av situasjoner som er skadelig for deres emosjonelle helse.

Disse dukker opp når negative følelser har en urimelig innvirkning på barnets liv. Dette betyr imidlertid ikke at viktigheten av dem bør undervurderes.

Negative emosjoner er svært relevante i livene våre. Det er gjennom frykt at vi beskytter oss mot trusler. Vi forsvarer oss mot angrep gjennom sinne, og med adrenalin øker vi evnene våre når det er nødvendig.

Emosjonelle vansker hos barn kan være veldig dårlige for deres fysiske og psykiske velvære. Vi vil nå se på hvordan du oppdager og løser dem.

De vangliste emosjonelle vanskene hos barn

De emosjonelle lidelsene som forekommer hyppigst hos barn er:

  • Mangel på empati: I disse tilfellene klarer ikke barna å gjenkjenne andres følelser. Derfor legger de ikke merke til om noen er triste, glade eller sinte. De klarer heller ikke å forstå hvorfor de føler det slik.
  • Depresjon: Det kan være forårsaket av flere faktorer. Det endrer barns atferd og humør, så vel som deres skoleprestasjoner, deres respons på ytre stimuli og deres forhold til andre.
  • Angst: Selv om det er en forsvarsmekanisme mot en trussel eller fare, kan overdreven angst eller uberettigede situasjoner føre til irritabilitet, nervøsitet og rastløshet. I tillegg har det også en tendens til å være kilden til andre fysiske lidelser, hvorav noen er svært alvorlige.
  • Intoleranse mot frustrasjon: Dette gjør det umulig å akseptere regler, normer eller situasjoner som ikke er beleilige for dem. Det kommer vanligvis til uttrykk gjennom sinne og aggressiv atferd.
  • Fobier: Dette er overdreven frykt. Noen kan også være relatert til hverdagslige ting, for eksempel regn. De forårsaker store komplikasjoner som påvirker barnets mentale stabilitet og sosiale liv.
  • Panikklidelse: Dette er en intens frykt ledsaget av virkelig plagsomme fysiske symptomer for de som lider av det.
Emosjonelle vansker hos barn

Vanlige årsaker til emosjonelle vansker hos barn

Som tidligere nevnt er det to typer triggere for emosjonelle vansker hos barn:

Indre

Disse er knyttet til den emosjonelle reguleringen til hvert enkelt menneske.

Noen faktorer som kan bestemme en tendens til å lide av emosjonelle vansker er: å ha en for sterk karakter, være sterkt innadvendt, eller lide av oppmerksomhetsmangel, usikkerhet eller feil i prosseseringen av informasjon.

“Livet er 10% hva du opplever og 90% hvordan du reagerer på det."

Ytre

Miljøet barn vokser opp i, vil i stor grad bestemme utviklingen deres. Hvis du er en del av en familie der det er vold, aggresjon og negativitet, vil din emosjonelle stabilitet bli svekket.

Skolemiljøet er også like viktig, siden det tilbyr barn deres første kontakt med jevnaldrende i omverdenen.

Derfor er det viktig at det ikke er noen situasjoner med mobbing eller trakassering. Andre påvirkninger inkluderer dårlige forhold til lærere, ikke føle seg som et verdsatt medlem av klassen og dårlig akademisk ytelse.

Hvordan oppdage emosjonelle vansker hos barn

Den første tingen som må vurderes er at barn aldri vil komme til å fortelle deg: “Jeg lider av dårlig selvfølelse på grunn av klassekameraters kritikk." Derfor må du være oppmerksom på barnets oppførsel, som vil være hvordan de kanaliserer alle sine undertrykte følelser.

Hvis barn viser nervøsitet, som å bite negler, skrike, ødelegge gjenstander eller være aggressive, kan dette indikere en vanske. Det kan også være noen fysiske symptomer, som takykardi, kvalme eller muskelspenning.

Emosjonelle vansker hos barn

Vær også oppmerksom på atferden barnet ditt ikke viser. Hvis du merker at de ikke stoler på sine egne evner, at de står overfor vansker med en negativ holdning eller at de har unormale problemer med å relatere seg til andre, kan du prøve å finne ut hva som skjer i tankene deres.

Tips for å behandle emosjonelle vansker hos barn

Den beste anbefalingen for tilfeller av emosjonell forstyrrelse hos barn er å gå til en profesjonell.

En psykolog eller psykiater, for eksempel, kunne skisserer en emosjonell utdanningsplan for å lære barnet å kontrollere de forskjellige følelsene som dukker opp som respons på forskjellige situasjoner. Emosjonell intelligens er nøkkelvåpenet for å bekjempe denne typen lidelser.

Du må også være til stede i hele barns barndom. Den beste måten å hjelpe barn er ved å være forståelsesfull, åpen, villig til å lære verdier og lærdommer til enhver tid og fremfor alt å vise dem at vi er tilgjengelige for dem når de føler at noe ikke stemmer.

Det kan interessere deg ...
Hvordan forbedre ungdommers emosjonelle intelligens
Du er mammaRead it in Du er mamma
Hvordan forbedre ungdommers emosjonelle intelligens

Betydningen av ungdommers emosjonelle intelligens har lenge blitt anerkjent. Siden 1920 har forfattere pekt på eksistensen av et bredere intelligensbegrep.  • Andrade Palos, P., & Betancourt Ocampo, D. (2012). Problemas emocionales y conductuales en niños: predictores desde la percepción de los padres y de los hijos. Acta de investigación psicológica, 2(2), 650-664. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-48322012000200005
  • Shapiro, L. E. (2002). La salud emocional de los niños (Vol. 16). Edaf.
  • Smeke, S. (2009). Alcanzando la inteligencia emocional. Editorial Limusa SA de CV.