Sekundærfølelser og hvordan de opptrer hos barna

Noen ganger kan det være enkelt å identifisere visse følelser hos barna. Imidlertid er det andre følelser som er mindre tydelige og krever nøyere observasjon. Disse følelsene er kjent som sekundærfølelser, og kan de ha negative konsekvenser over tid hvis de blir oversett.
Sekundærfølelser og hvordan de opptrer hos barna
María Alejandra Castro Arbeláez

Skrevet og verifisert av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Siste oppdatering: 24 oktober, 2019

Følelser kan klassifiseres i to kategorier: primær- og sekundærfølelser. Primærfølelser er de vi bruker for å reagere på miljøet vårt og de rundt oss. Hvis noen for eksempel slår oss eller fornærmer oss, kan dette føre til at vi føler sinne. Sekundærfølelser er imidlertid ikke medfødt. Vi skaffer oss dem etter som vi vokser, og det kan være vanskelig å vite hvordan sekundærfølelser opptrer hos barna.

I henhold til klassifiseringen som psykolog Paul Ekman skapte, inkluderer primærfølelser glede, tristhet, sinne, frykt, avsky, ensomhet og sjokk. Det vesentlige kjennetegnet som alle disse følelsene har til felles, er at de er universelle og genetisk forhåndsbestemte. Med andre ord, vi kjenner dem fra vi blir født.

Den danske legen Carl Lange og den amerikanske psykologen William James bidro også til dette studiet. De la til ideen om at følelser avhenger av to faktorer. For det første har de å gjøre med de fysiske endringene som skjer i kroppene våre i møte med stimuli. Og for det andre måten vi tolker dem på.

Forskerne Stanley Schachter og Jerome Singer bygde sin teori på denne ideen. De mener at tankene våre også kan frigjøre en organisk respons og en posterior utløsning av en serie nevrotransmittere. På samme måte som miljøet vårt og andre mennesker kan vekke primærfølelser, kan også tankene våre gjøre det.

Hva er sekundærfølelser?

I motsetning til følelsene oppført ovenfor, er sekundærfølelser mer komplekse. I følge Ekman er disse følelsene de vi produserer som et resultat fra vekst, interaksjon med andre og i kombinasjonen med primærfølelser.

Sekundærfølelser er også vanskeligere å identifisere enn primærfølelser. Dette betyr at vi ikke alltid viser dem gjennom bevegelser som et smil eller hevet øyenbryn, slik vi kan gjøre når vi føler lykke eller overraskelse.

I løpet av 1990-årene identifiserte Ekman følgende sekundærfølelser:

 • Fornøyelse
 • Skyld
 • Forlegenhet
 • Forakt
 • Tilfredshet
 • Begeistring
 • Stolthet i prestasjon
 • Tilfredshet
 • Skam
 • Lettelse
 • Sanselig glede

Alle disse sekundærfølelsene har tre ting til felles. De er alle lært, mentale og oppfyller ingen biologisk tilpasningsfunksjon.

Følelser hos barna.

Forbindelsen mellom sekundær- og primærfølelser hos barna

Den venezuelanske psykologen Graciela Baugher gjorde en interessant analyse om emnet. Hun uttalte at sekundærfølelser uttrykker et problem i tankene som vi må eliminere for å unngå konsekvensen av å lide.

“Sekundærfølelser er de vi produserer som et resultat av vår vekst, interaksjon med andre og kombinasjonen av primærfølelser”

Disse følelsene fungerer som mentale utvidelser av primærfølelser. Over tid kan de være skadelige for helsen vår. For eksempel uttalte Baugher at selv om frykt kan beskytte oss i bestemte øyeblikk, kan frykt forårsake angst, fobier og panikk når de forlenges over tid.

Det samme gjelder tristhet. Tristhet lar oss begynne prosessen med å bli frisk etter en traumatisk opplevelse. Hvis tristheten blir trukket ut, kan det gi depresjon og selvdestruktive tendenser.

Til slutt uttaler Baguer at noe lignende skjer med lykke og smerte. Lykken kan føre til tilknytning eller glede. Sinne kan over tid føre til hat eller harme.

Hvordan vises sekundærfølelser hos barna?

Å kunne vise følelser er en viktig del av barnets emosjonelle utvikling. Den første fasen innebærer å lære og identifisere dem.

I det henseende er stimulering av emosjonell intelligens et grunnleggende skritt som foreldre kan bidra til. Hvordan? Gjennom øvelser og praksis som hjelper barn å forstå følelsene sine. Disse kan omfatte spill, tegning og til og med mobiltelefonapplikasjoner.

Ekman baserte arbeidet sitt på studiet av ansiktsuttrykk. Dette er den første måten vi kan oppdage  sekundærfølelser hos barna.

Når du oppfatter en bestemt følelse, eller mistenker tilstedeværelsen av noen av dem, anbefaler vi at du snakker med barnet ditt. Å sette ord på følelser er en av de beste måtene å uttrykke følelser på. Dette gjelder ikke bare for barn, men også for voksne.

Barn som tegner.

Det å ikke uttrykke følelser kan faktisk være farligere enn du kanskje tror. Undertrykte følelser kan føre til emosjonell og mental svakhet, lav selvfølelse, mangel på empati og autentitet- og atferdsproblemer.

“Stimulering av emosjonell intelligens er et grunnleggende skritt som foreldre kan bidra til”

Følelser og dårlig oppførsel hos barna

Atferdsproblemer hos barna er faktisk en annen måte barn gir uttrykk for sekundærfølelsene sine. Hvorfor? Selv om atferdsproblemer kan ha å gjøre med et barns genetikk og medfødte personlighet, har det også å gjøre med oppdragelse. Dårlig oppførsel er en direkte konsekvens av opplæringen et barn får, inkludert på et emosjonelt nivå.

Barn som holder tilbake de negative følelsene vil ende opp med sinne og negativitet. Hvis et barn uttrykker følelser og ikke blir møtt med riktig støtte eller oppmerksomhet, blir situasjonen enda verre.

Det er tydelig at foreldre spiller en utrolig viktig rolle i å oppdage sine barns følelser. De er ansvarlige for å lære barna å uttrykke seg og håndtere disse følelsene på en sunn måte.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.