5 forskjellige former for mobbing, hva skal man se etter?

Dessverre er mobbing et stadig tilbakevendene problem på skoler. Mobbing er ikke noe vi skal ta lett på, og er noe som må tas opp med skolen med en gang.
5 forskjellige former for mobbing, hva skal man se etter?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skrevet og verifisert av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Siste oppdatering: 30 desember, 2018

Dessverre, er mobbing et problem som oppstår på mange skoler rundt om i verden. Det kan også oppstå på mange forskjellige måter: fysisk og psykisk er bare to eksempler. I denne artikkelen skal vi ta opp 5 forskjellige former for mobbing.

Hvis du legger merke til en uvanlig oppførsel hos barnet ditt, kan det reflekter dypere liggende problemer som er verdt å merke seg. Mobbing er et av disse problemene.

Du blir nødt til å skjerpe morsinstinktene for å legge merke til det. Her tar vi opp fem forskjellige former for mobbing og noen av disse gir ikke synlige merker på huden, men heller på sinnet.

5 forskjellige former for mobbing

1. Fysisk mobbing

Dette er en av 5 forskjellige former for mobbing som er litt enklere å oppdage. Barnet kan ha skader eller merker på huden som viser at de lider av en eller annen form for mishandling.

Dette innebærer dytting, slåing og til og med situasjoner som involverer en eller flere mobbere.

I noen situasjoner, kan fysisk mobbing gå ennå lengre: det kan til og med føre til tyveri og skade på eiendeler, bare for å skade barnet. Barn blir ofte mishandlet på denne måten i offentligheten og det øker den psykologiske skaden hos offeret.

Voksne som har ansvaret trenger å trå til, for å håndtere denne slags mobbing. De bør involvere mobberen i samtaler for å få dem til å forstå at psykisk vold aldri er en løsning for noen ting. Hvis oppførselen vedvarer, bør mobberen få konsekvenser.

2. Psykologisk sjikanering

Denne typen mobbing er litt vanskeligere å identifisere. Det forekommer både med jenter og gutter. Ofrene for denne typen mishandling skjuler vanligvis de negative følelsene som oppstår på grunn av det.

Spøk, latterliggjøring og sårende ord kan generere viktige traumer og komplekser.

Mishandlingen kan være basert på psykiske forskjeller som ofret har som vekt, høyde, etnisitet, religion eller til og med sosioøkonomisk status.

jente som blir mobbet

Voksne trenger å være observante for å kunne oppdage denne typen mobbing. Ord kan noen ganger såre mer enn håndgripeligheter. Denne typen mobbing bør ikke tillates under noen omstendigheter.

3. Virtuell mobbing

Nettmobbing eller virtuell mobbing, er en av de mest vanlige formene for mobbing som har kommet fram. Det innebærer å skade og overtre en persons privatliv gjennom digitale medier.

Det kan være gjennom medier, sånn som sosiale medier eller chatteforum.

Denne typen mobbing betyr konstant plaging av ofret. Det kan også bety spredning av falske rykter eller deling av privat materiale som kan påvirke det sosiale livet til de som blir rammet på en alvorlig måte.

En vanlig og ondskapsfull metode for nettmobbing er å lage rangeringslister. Disse listene blir laget for å “rangere” barna i forhold til skjønnhet, karisma og andre kvaliteter. I tillegg til å fremme fordommer og fokus på det ytre, kan denne praksisen være ødeleggende for barna som ikke ligger godt an på lista.

Utdannelse er viktig for å utrydde denne typen oppførsel fra begynnelsen av. Barn må bli lært hvordan de skal bruke teknologi på en ansvarlig måte uten å skade andre.

Det er også sunt for foreldre å ha litt kontroll over hva barna gjør og ser på på nettet.

Det finnes faktisk nye applikasjoner som har blitt lansert verden over med hjelp til foreldre til å begrense stedene barna kan navigere.

Fysisk mobbing er en en av de formene som er lettere å oppdage. Barnet kan ha merker og sår på huden som viser at de lider av en eller annen form for mishandling.”

4. Sosial mobbing

Denne formen for mobbing er relatert til sosiale forhold. Offeret for sosial mobbing er ofte utelatt ved alle slags aktiviteter og arrangementer. Offeret blir ofte ignorert og ikke inkludert.

Dette kan skje i en gruppe med venner, på et fotballag, dansere eller hvilken som helst form for aktivitet. Det skjer også i bursdagsselskap.

Den kan være kombinert med andre former for mobbing som virtuell mobbing. Publisering av bilder og videoer hvor barnet blir utelukket kan gi dem dårlig følelse.

For å kunne oppdage denne typen mobbing, må foreldrene være oppmerksomme på plutselige humørforandringer.

Offeret kan nekte å delta i gruppeaktiviteter eller de vil kanskje ikke fortelle deg hva de gjorde på skolen med vennene sine.

For å kunne forhindre mobbing og sosial utelukking, må barna lære viktigheten av å være tolerante. De bør respektere forskjeller, være støttende og oppmuntre til inkludering.

Toleranse er en fundamental verdi, men det bør ikke bare fremmes på skolen. Utdannelse bør begynne i hjemmet og foreldrene bør være ansvarlige for at det blir praktisert. 

5. Seksuell trakassering

Selv om denne formen for mobbing ofte forekommer blant voksne, kan den også forekomme tidligere. Den kan reflekteres gjennom små gester som kan virke ubetydelige for mobberen.

Å referere til en persons intime deler, til deres seksualitet eller tvinge dem til å kysse noen de ikke ønsker er alt seksuell trakassering.

Det kan også manifesteres gjennom obskøne kommentarer eller påtvunget pornografisk materiale.

Dette er et veldig følsomt tema og forhindring avhenger av både foreldre og lærere. Det beste verktøyet for å forhindre seksuell trakassering er tidlig og effektiv seksualundervisning.

Utdanningsinstansen og foreldrene må forstå to ting. Det første er at denne typen oppførsel kan påvirke offerets emosjonelle forhold i en lengre periode. Det kan føre til en langvarig mangel på tillit til andre.

Det andre som er viktig å forstå er at mobberen når det er snakk om barn, kanskje ikke forstår konsekvensene av sine handlinger.

5 forskjellige former for mobbing

Konklusjon

Barndommen og skolelivet er noe fint som markerer en persons utvikling.

Det er viktig at begge foreldrene og lærerne leder de små når de går igjennom disse fasene. Det er deres jobb å lære barna hva som er rett og galt.

I mange sammenhenger, er ikke ondskap det som driver mobberen. Det kan være de lider av dypere psykologiske problemer som kan være grunnen for deres dårlige oppførsel.

Hvis det er saken, kan de også være ofre. Derfor er det viktig at foreldre og lærere jobber for å forhindre alle former for mobbing. Her har vi tatt opp kun 5 forskjellige former for mobbing.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.