Bedre leseforståelse med sju gode strategier

08 august, 2019
Lær hvordan man kan bedre barns leseforståelse. I denne artikkelen skal vi vise deg hvordan du kan hjelpe med å styrke deres kommunikasjonsferdigheter.

Bedre leseforståelse hos barn er grunnleggende for deres akademiske utvikling. Når barn ikke forstår det de leser, kan det å utføre denne viktige aktiviteten gjøre at de føler seg frustrerte.

Med dette mener vi evnen til å lese en setning eller en tekst, forstå ordene og den samlede meningen.

“Selv om barn har en tilnærming til lese- og skriveferdigheter på førskolen, lærer de det ordentlig i løpet av det første skoleåret. Hver elev vil mer eller mindre ha utviklet evner, rytmer og behov. Undervisningen må derfor svare til hver enkelt av dem.”

Hvis du lurer på hvorfor barnet ditt gjør det dårlig på skolen eller har problemer med noen fag, er det viktig å sjekke hvordan hans eller hennes leseferdighet er. Heldigvis, kan den utvikles og bli bedre hjemme og med hjelp av en lærer.

Med de rette strategiene kan du lære å anlegge grunnbegreper og navigere gjennom lesenivåer. For eksempel kan du hjelpe barnet med å lære bokstavelig lesing, lesing hvor barnet trekker konklusjoner basert på det de allerede vet, og kritisk lesing.

Hvordan barn kan få bedre leseforståelse

1. Etablere forbindelser og relasjoner

Når du leser med barnet ditt kan du lære det hvordan begrepene er knyttet til hans eller hennes virkelige liv. Ett av de beste triksene for å huske hva du har lest og gi det verdi, er å se at det faktisk har en anvendelse.

Først og fremst, be barnet om å identifisere disse forholdene muntlig. Deretter kan det gjøre det i stillhet og på en mer spontan og selvstendig måte.

En jente som er glad i å lese.

2. Still spørsmål for å forstå teksten og dermed få bedre leseforståelse

Hvis du stiller barnet spørsmål om informasjonen i teksten, lærer du det å se etter ledetråder. Motiver det til en dialog om teksten og til å velge informasjonen som er relevant for barnet.

Ett av kjennetegnene på en god leser er evnen til å stille spørsmål og å finne svarene. De kan bruke en tekst eller også andre kilder.

3. Hjelp til å danne mentale bilder som forenkler leseforståelsen

En tekst er ikke bare et papir fylt med bokstaver, det er et univers hvor man oppdager og utforsker. Få barna til å forestille seg og gjenskape historier ved å bruke fantasien, så de husker dem bedre.

En god kilde til dette er ved å be barna om å tegne sammenhengen og begrepene sånn de ser dem. De leser ikke bare igjennom øynene, men de husker med alle de fem sansene.

4. Kom med noen teorier om det du har lest for å få bedre leseforståelse

Den bokstavelige nivået av teksten er den informasjonen du finner på siden. Den kan utforskes gjennom presise spørsmål og svar. Men det finnes også et annet forståelsesnivå som oppfordrer barnet til å tenke over konsekvensene av en situasjon, eller årsaken til et problem. Spør barnet hva de tror vil skje videre i boka de leser.

5. Finn hovedkategoriene og elementene

Det er viktig for barn å kunne identifisere hovedideene i det de leser. Det er handling og karakterer som påvirker utviklingen i handlingen.

I den forstand er det bra å gi dem forskjellige sjangere. I tillegg til faglitteratur, gi dem skjønnlitteratur og eventyr. Da kan de lære å kjenne igjen strukturelle kjennetegn, som titler, fete bokstaver, kursiv, bilder og innholdsfortegnelser.

Andre tips for at barna skal få bedre leseforståelse

6. Gjenta deler du ikke forstår, det vil gi bedre leseforståelse

Du forstår kanskje ikke alt første gang du leser det. Ofte må du lese den samme teksten flere ganger for å forstå den helt.

I tillegg vil du få med deg flere detaljer, som hjelper deg å forstå teksten.

Noen ganger er det bedre å gjøre dette stille eller inni seg, andre ganger er det bedre å gjøre det høyt.

Det er alltid bra å lese sammen med barna sine.

7. Se etter ukjente ord

Det er ikke mulig å helt forstå det du leser hvis det er mange ord du ikke vet hva betyr. I tillegg kan det å søke på ordforklaringer og finne ledetråder i sammenhengen, hjelpe barnet med å øke ordforrådet sitt. Engasjerte lesere har også evnen til å leke med forklaringer når de skriver selv.

Til slutt, som du kan se etter å ha lest denne artikkelen, vil strategier for å gi barna bedre leseforståelse styrke deres ferdigheter både kognitivt og i kommunikasjon. Du kan rett og slett hjelpe barna hjemme med å lykkes bedre på skolen. I tillegg kan de også lære å bli kritiske lesere.