Barn uten respekt for lærere: Hva kan du gjøre?

Foreldre burde forklare til barna sine fra de er små at det er viktig å ha respekt for både lærere og andre.
Barn uten respekt for lærere: Hva kan du gjøre?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skrevet og verifisert av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Siste oppdatering: 28 mai, 2019

Det er ikke uvanlig at barn ikke har respekt for lærere. Dette er ikke bare et problem som oppstår på skolen, det er viktig at foreldre lærer barna sine å vise respekt for både lærere og andre mennesker.

Fra de er små er det viktig at barn lærer å respektere all andre mennesker, uansett hvem de er og hvilken rolle de spiller i samfunnet. Dette resulterer i at når de når tenårene kan de å behandle andre mennesker med høflighet, lærere inkludert.

Barn burde også lære å respektere foreldrene sine. Ikke la dem snakke uhøflig tilbake. I tillegg burde du lære dem å si unnskyld når de oppfører seg upassende. Det er nødvendig at de forstår at negativ atferd kommer med konsekvenser.

Hovedproblemene lærere må takle

Dagens lærere må takle mange problemer, hovedsakelig en mangel på disiplin, for mange elever per lærer og mangelen på utstyr og ressurser. Et av problemene som påvirker dem mest, er elever uten respekt for lærere.

Foreldre burde lære barna sine gode verdier fra de er små. Disse verdiene burde man kunne se i barnas atferd på skolen og når de kommuniserer med læreren.

For å bedre denne situasjonene er det viktig at foreldre forstår hvor viktig lærerens arbeid er. Det er også nødvendig at skolen får bøker og teknologiske ressurser. Læreren er ansvarlig for å bruke disse ressursene på en god og lærerik måte.

En gutt som følger med i timen

3 faktorer som forverrer mangelen på respekt for lærere

Foreldre som beskytter barnet for læreren

Ofte ser du foreldre som overbeskytter barna sine. Disse foreldrene gir barna sine tillatelse til å gjøre hva de vil. Denne situasjonen, kombinert med lærerens mangel på ressurser, gjør det vanskelig for elevene å respektere læreren.

Forholdet mellom lærer og elev er i endring

Nå om dagen er utdanning og læremetoder i endring fra tradisjonell autoritarisme i klasserommet til et klasserom hvor forholdet mellom lærer og elev er bedret. Dette gir lærerne muligheten til å være mer tilgjengelig for elevene sine.

Problemet oppstår når lærerens rolle er forvridd og de prøver å plassere seg selv på samme nivå som elevene.

Foreldrenes eksempel

I mange tilfeller, hvis foreldrene ikke er enig med lærerens akademiske meninger og valg, kan disse foreldrene fjerne lærerens troverdighet. De kan til og med bli sinte og oppføre seg aggressivt. Hvis foreldrene ikke har respekt for læreren, vil ikke barna deres heller ha det.

Hvordan kan du lære barn å ha respekt for lærere

  • Unngå å dømme læreren for strengt når barna snakker stygt om ham eller henne. Du kan heller nevne at noen lærere er flinkere enn andre.
  • Hvis barna dine ikke kommer overens med en av lærerne kan du bruke dette som en læremulighet. Forklar til barna dine at de er nødt til å lære seg å leve med forskjellige mennesker som de ikke kommer overens med, eller som har andre meninger.
  • Lær barna dine at de ikke må snakke tilbake til læreren i det offentlige, siden det er læreren som er sjefen i klasserommet. Da er det best å ta samtalen på privaten, selv om de føler at læreren er urettferdig.
  • Det er også viktig at du passer på hvordan du snakker om din egen sjef og kolleger. Det kan hende du ikke er så respektfull når du snakker om dem. På grunn av dette kan det være at du ber barna dine om å gjøre en ting, men gjør det motsatte selv.
En gutt som jobber med leksene

Hvordan kan foreldre oppdra respektfulle barn?

En måte er å lære dem gode verdier på er ved å vise det hjemme. Respekt er en grunnleggende rett alle mennesker fortjener, og det er du som må guide og lære dem dette. Dette er noen av tingene du kan gjøre:

Vær et godt eksempel

Du er den beste rollemodellen for barna dine. De lærer ved å se hva du gjør. Hvis du respekterer og tolerer andre mennesker vil barna dine også gjøre det.

Lær å uttrykk deg selv

Det er veldig viktig at du snakker om forskjellige synspunkter når du er hjemme. På denne måten vil barna lære seg å uttrykke seg tydelig. Samtidig vil de også respektere andre menneskers meninger selv om de ikke deler dem.

Vær bestemt

Lær barna dine forskjellen mellom det å respektere andre og bli tråkket på av andre. Det er viktig at du lærer barna dine å være bestemt.

Vær dannet

Du burde fremme vennlighet, god dannelse og det å behandle andre med respekt. Denne atferden vil hjelpe barna dine med å selv vise respekt for andre og lære dem å leve med forskjellige mennesker.

Barna burde vite at ikke alle de møter kommer til å være akkurat som dem. De burde derimot likevel lære å respektere og behandle andre med høflighet, selv om de ikke alltid kommer overens.

Respekt er det viktigste du kan lære barna dine.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.