Viktigheten av IKT i førskole og barnehage

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) blir stadig mer relevant i skole og utdanning. I dag skal vi se nærmere på fordelene ved dette og drøfte bruken av IKT i førskole og barnehage.
 

Kunnskapen om og bruken av informasjons- og kommunikasjonsteknologi er noe lærere og pedagoger bør fremme for barn også i ung alder. Derfor er bruken av IKT i førskole og barnehage viktig.

Når barna er 2-6 år gamle, kan de begynne å tilegne seg ny kunnskap i barnehage og førskole. Gutter og jenter i denne aldersgruppen kan være modne for sitt første møte med informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

IKT refererer til teknologiske ressurser, redskaper og programmer som vi bruker for å prosessere, administrere og dele informasjon. Dette innebærer en rekke forskjellige teknologiske hjelpemidler, som datamaskiner, telefoner, TV, nettbrett osv.

Per dags dato spiller IKT en meget viktig rolle i vårt daglige liv. Denne teknologien tilbyr tjenester som «brukere» har blitt vant til å bruke hver dag. For eksempel e-post, tekstmeldinger, søkemotorer osv. Listen er lang, og den blir stadig lengre og lengre.

IKT i førskolen

IKT gir oss tilgang til uendelige mengder med informasjon som bare er noen tastetrykk unna. Derfor er det meget viktig å gi barn muligheten til å utvikle visse tekniske ferdigheter.

Det samme gjelder ferdigheter og kunnskap som gjør dem i stand til å tolke informasjon. Barn trenger å forstå at informasjonen de finner på nettet ikke alltid er til å stole på.

 

Viktigheten av IKT i førskole og barnehage

Kunnskapen om og bruken av IKT  i ung alder er viktig fordi det gir barna muligheten til å utvikle flere forskjellige ferdigheter.

Først og fremst fremmer det ferdigheter relatert til bruken av datamaskiner og nettbrett, som taktile, auditive og visuelle ferdigheter. For det andre kan barn utvikle ferdigheter relatert til didaktiske programmer, spill og applikasjoner som de får bryne seg på.

Med andre ord, bruken av IKT bidrar til kognitiv utvikling blant barn i barnehage og førskole. Kontakt med datamaskiner, telefoner eller andre teknologiske hjelpemidler fra ung alder av, legger til rette for og fremmer læring. Bruken bør imidlertid være begrenset, og det bør selvfølgelig gjøres under oppsyn av en god lærer.

Bruken av teknologi i klasserom motiverer barn og gir dem mulighet til å oppsøke informasjon og lage strategier. Det gir dem også muligheten til å ta små avgjørelser samtidig som de utfører oppgavene sine. De velger, filtrerer, selekterer osv.

Fordelene med IKT i førskole og barnehage

Bruken av IKT i førskole og barnehage kan bidra til å …

 
  • Stimulere kreativitet.
  • Oppfordre til eksperimentering.
  • Gi hver enkelt elev muligheten til å utvikle seg i sitt eget personlige læringsrom.
  • Utvikle forskningstrategier.
  • Skape nysgjerrighet.
  • Utvikle en økt selvstendighet.
  • Fremme læring.
  • Forbedre hånd-øye-koordinasjonen.

Andre aspekter som bør vurderes

Frem til nå har vi kun sett på fordelene og viktigheten av IKT i ung alder. Men vi må også vurdere hva som riktig bruk av IKT i førskole og barnehage. Misbruk eller overdreven bruk av IKT i skoler kan også ha en negativ effekt.

Barn i førskole og barnehage trenger også læring basert på lek og opplevelser med ekte objekter. Dessuten trenger de også ting som historiefortelling, kontakt med andre mennesker og naturen for å kunne utvikle seg både emosjonelt og sosialt.

Teknologi spiller riktig nok en viktig rolle når det gjelder sosial, kooperativ og samarbeidsorientert utvikling. Men det er tross alt ingenting som kan måles med sosialisering med andre mennesker og fysisk kontakt ansikt til ansikt.

Samtidig er det viktig å begrense bruken av IKT i førskole og barneskole. Langvarig eksponering kan være skadelig. Det kan påvirke barnets kroppsholdning negativt og føre til en stillesittende livsstil og en asosial oppførsel.

 

Til slutt, slik vi har nevnt ovenfor, enhver bruk av teknologi i barnehage og førskole bør gjøres under oppsyn av en lærer. Dette gjelder også for senere stadier i barnas utdanning.

Lærerne er ikke bare ansvarlige for å lære barna hvordan teknologien fungerer. De må også lære barna å være kritiske til informasjonen de har tilgang på, og de må lære barna ansvarlig bruk av teknologien.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi tilbyr et hav av muligheter og gir en umiddelbar tilgang til store mengder informasjon. Dette betyr at barn må lære seg å tolke all denne informasjonen. Vi må gjøre dem klar over at informasjonen de finner ofte er ufullstendig og ensidig, og at den alltid må forstås utifra riktig kontekst.

  • Belloch Ortiz. C. (n.d.). LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (T.I.C). Unidad de Tecnología Educativa. Universidad de Valencia. Recuperado de  https://www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf
  • Romero Tena, R. (2009). Nuevas tecnologías en Educación Infantil. El rincón del ordenador. Editorial Eduforma. Sevilla.