Oppdragelsesstiler og barns personligheter

Vi vet alle at foreldre har sine spesielle stiler når det gjelder å oppdra barn. Hver oppdragelsesstil påvirker barnas personligheter på ulike måter.
Oppdragelsesstiler og barns personligheter

Siste oppdatering: 15 juni, 2019

Det er allment kjent at foreldre har stor innflytelse på måten deres barns personligheter utvikler seg på. Sosialforskere mener familien er den viktigste sosialiseringsarenaen.

Som følge av dette spiller oppdragelsesstilen en stor rolle i barnas psykososiale utvikling, og det er derfor måten foreldrene velger å oppdra barna sine på, er svært viktig.

Din oppdragelsesstil henviser til måten du tilnærmer deg barns behov for veiledning og disiplin på en daglig basis, blant annet hvordan du tar beslutninger og løser konflikter i husstanden.

I hvilken grad kan vår oppdragelsesstil påvirke utviklingen av våre barns personligheter?

Oppdragelsesstiler: disiplin og kjærlighet

Stilen som foreldre bruker til å oppdra og utdanne sine barn, er ikke bare et verktøy for å innprente ønskelige egenskaper og lære barn å oppføre seg. Barn får også en rekke evner og personlige egenskaper som en følge av dette.

Ut fra psykologien i livssyklusutviklingen har vi forstått at det er to grunnleggende dimensjoner når det gjelder å oppdra barna våre: disiplin-eksigensdimensjonen og den affektive-mottakelige dimensjonen.

Hengivenhet: Dette er hovedsakelig basert på aksept. Det vil si foreldrene formidle sin kjærlighet og bekymring for sine barn på en måte som får dem til å føle seg trygge og sikre i deres nærvær.

Disiplin: Dette kan også defineres som kontroll. Det er tilstede hos foreldre hvis oppførsel mot barna deres stort sett er opptatt av å innprente et sett med ønsket atferd.

Klassifisering av oppdragelsesstiler

Den kliniske psykologen Diana Baumrind (1971) var en pioner innen utledning om oppdragelsesstiler. Hun klassifiserte tilnærminger til oppdragelse etter hvordan de kombinerer de ulike dimensjonene av kjærlighet og disiplin. Baumrind definerte også fire oppdragelsesstiler i henhold til disse to dimensjonene:

Autoritær. Denne oppdragelsesstilen er preget av den overordnede bruken av disiplin. Foreldre har høye forventninger om at barn oppfyller normer. I tillegg er det i stor grad enveiskommunikasjon i denne tilnærmingen.

Ettergivende. Denne stilen er motsatt av autoritær stil. Disse foreldrene baserer sin filosofi på kjærlighet. De la barn ta sine egne beslutninger og utøver liten kontroll over dem.

Oppdragelsesstil og barnas personligheter

Forsømmende: De emosjonelt fraværende eller uengasjerte foreldrene. Dette betraktes som den verste av oppdragelsesstilene, fordi foreldrene ikke er til stede i noen av oppdragelsesdimensjonene.

Autoritativ: Dette anses som den ideelle pedagogiske stilen eller den mest hensiktsmessige. I denne forstand forsøker foreldre å lære god oppførsel gjennom et system av regler som er basert på samhandling og hengivenhet.

“Sosialisering er ikke noe foreldrene gjør med barnet; Det er en gjensidig prosess som foreldre og barn gjør sammen.”

Konsekvenser for barnets personlighet

Måten du oppdrar barna dine på, har utvilsomt stor betydning for deres personlighet. Det er en avgjørende faktor i deres akademiske ytelse, deres sosiale forhold, deres emosjonelle trygghet og til og med deres mulige profesjonelle suksess i fremtiden.

Maccoby og Martin (1983) i Socialization in the Context of the Family skisserer hver av oppdragelsesstilene og de etterfølgende effektene som er observert i barns personligheter:

  • Ungdom oppdratt under autoritær stil har høye akademiske prestasjoner. Likevel har de også lav selvfølelse, lite selvstendighet og få sosiale ferdigheter.
  • Ettergivende foreldre genererer høye nivåer av selvfølelse og selvsikkerhet. Imidlertid har barna en tendens til å være egosentriske, ulydige og viser lav ytelse på skolen.
  • Svært lite selvkontroll og aggressivitet er noen av trekkene som er en følge av en forsømmende eller uengasjert form for oppdragelse. Barna oppdratt på denne måten har også en større tendens til å lide av psykiske lidelser.
  • Foreldre som bruker den autoritative stilen, genererer et familieklima som er basert på gjensidig respekt og samarbeid. Som et resultat utvikler barn et selvbegrep som er realistisk og positivt. Samtidig har de stor motivasjon for å lykkes. Dette oversettes til et godt akademisk prestasjonsnivå.
oppdragelsesstil og barnas personligheter

Konklusjon: Snakke fornuft med barn

Til slutt bør denne teorien om forskjellige oppdragelsesstiler vurderes i sammenheng med mer generelle forståelser av barns atferd. Det vil si at oppdragelsesstil kan variere avhengig av hver familiens spesielle behov og omstendigheter.

Det er imidlertid klart at den autoritative typen oppdragelse er svært effektiv. Den fører til god kommunikasjon mellom foreldre og barn.

Til slutt, å forklare våre beslutninger til våre barn og hvorfor vi følger visse normer på en begrunnet måte, viser følsomhet for deres behov. Det skaper et affektivt miljø for å kommunisere med dem.

Dette vil hjelpe barna å utvikle et realistisk syn på livet og en sunn, positiv personlighet.

Det kan interessere deg ...
8 farer med overbeskyttende barneoppdragelse
Du er mammaRead it in Du er mamma
8 farer med overbeskyttende barneoppdragelse

Det er vanlig å bekymre seg for barna sine, men det å hjelpe barn å unngå alle farer er ikke gunstig. Lær om overbeskyttende barneoppdragelse her.  • Maccoby, E.E. y Martin, J.A. (1983). Socialization in the context of the family. In E.M. Hetherington (Ed.). Handbook of Child Pyschology. Vol 4. Socialization, personality and Social development. (pp. 1-101). New York: Willey.
  • Torío, S., Peña, J.V. y Rodríguez, M.C. (2008). Estilos educativos parentales. Revisión bibliográfica y reformulación teórica. Universidad de Oviedo, Vol 20, (pp. 151-178). España.