Betydningen av å kunne uttrykke seg selv gjennom musikk

13 oktober, 2019
Det er viktig å maksimere ens evne til å uttrykke følelsene sine som tanker, både hos barn og voksne. Musikk er et kraftfullt verktøy for å uttrykke seg og forholde seg til verden og mennesker som omgir oss. I dag skal vi snakke om viktigheten av å kunne uttrykke seg selv gjennom musikk.

Betydningen av å kunne uttrykke seg selv gjennom musikk ligger nettopp i dens pedagogiske kapasitet. Dette er fordi musikk er kultur, og det er et kommunikasjonsmiddel. Gjennom musikk blir kultur overført fra generasjon til generasjon. Den består av et språk som mennesker kan uttrykke følelser og opplevelser gjennom.

Derfor bidrar det å kunne uttrykke seg selv gjennom musikk til en persons helhetlige utvikling. Det lar både barn og voksne utvikle sansene og den musikalske følsomheten sin, i tillegg til å kanalisere følelser.

Musikkundervisning

Fra et barns første pedagogiske stadier, skal musikklæringen ta sikte på å utvikle sansene. Det bør fokusere spesielt på sansene knyttet til musikalsk persepsjon, som hørsel, syn og berøring. I senere utdanningsstadier kan musikkundervisningen involvere mål som teoretisk læring som å lese og skrive musikk.

Læringen av musikalsk språk legger til rette for utvikling av evner relatert til persepsjon og gjenkjennelse av rytmer og lyder. Samtidig bidrar det også til utvikling av evner som sang, kroppsbevegelse og bruk av musikkinstrumenter.

Viktigheten av å kunne uttrykke seg selv gjennom musikk

I pedagogisk sammenheng bør musikkundervisningen lære bort aspekter relatert til elementene som definerer musikalsk språk. Disse inkluderer for eksempel lyder, stillhet, rytme og melodi. Imidlertid bør det også omfatte aktiviteter som innebærer trening av stemme og kropp. Dette er de grunnleggende verktøyene for å kunne uttrykke seg selv gjennom musikk.

Samtidig lar læring av musikalsk språk som en uttrykksform mennesker utvikle evnen til å tolke og kommunisere måten de ser og forstår verden på.

Musikkopplæring rettet mot den overordnede utviklingen til et individ bør derfor organiseres slik at folk kan føle, glede seg over og uttrykke musikk. Som et middel til å forme ens personlighet og som et middel til å håndtere ens følelser.

Ressurser for musikalsk uttrykk

I løpet av barndommen skal lek være i sentrum når det gjelder undervisning i musikalsk uttrykk. Aktivitetene skal tillate barna å oppleve glede gjennom musikk. De skal dessuten motivere barna til å følge med, oppdage musikalske elementer og forbedre den auditive kapasiteten sin. Egnede aktiviteter inkluderer:

  • Sang og dans med markerte rytmer som oppmuntrer barn til å bevege kroppen og produsere bevegelser. Dette bidrar til både fin og grov motorisk utvikling. Det forbedrer også koordinering, balanse og kroppsskjema.
  • Utnyttelse, utforskning og manipulering av alderstilpassede musikkinstrumenter. Dette kan være slaginstrumenter, som tamburiner, trommer, cymbaler, etc.
  • Bruk av egen kropp, klapping, plystring og marsjering for å uttrykke lyder og holde en rytme.
  • Gjetting og differensiering av lyder og støy fra dagliglivet.
  • Eksponering for forskjellige musikalske sjangre, spesielt de som representerer populærkultur og folklore.

“Musikk er kunsten av å organisere en sammenhengende kombinasjon av lyder og stillheter ved å bruke de grunnleggende prinsippene for melodi, harmoni og rytme, gjennom inngripen av komplekse psykologiske stemningsprosesser.”

Viktigheten av å kunne uttrykke seg selv gjennom musikk

Betydningen av å kunne uttrykke seg selv gjennom musikk for personlig utvikling

Læringen av musikalsk språk er grunnleggende i den overordnede utviklingen av både barn og voksne. Musikk bidrar til kognitiv utvikling, logisk tenking og resonnement, og psykomotorisk utvikling. Det har også en rolle i emosjonell, sosial og estetisk utvikling.

Å kunne uttrykke seg gjennom musikken hjelper oss å oppleve, forstå og styre følelsene våre. Dette bidrar til å maksimere vår emosjonelle intelligens og forbedrer våre forhold til andre. Dette forbedrer igjen livskvaliteten vår.

Videre er musikk ikke bare en måte å kommunisere og uttrykke forskjellige stemninger på. Det er også et middel til kreativitet fordi musikk ved mange anledninger uttrykker det vi ikke kan sette ord på.