Sosialt miljø

Det er viktig for et barns selvfølelse og selvbilde å ha et bra forhold til sitt miljø. Familiedynamikk, barnets personlighet og hvordan det relaterer seg til sine venner spiller en viktig rolle i barnet psykososiale tilpasning. Denne seksjonen gir deg alt du trenger for å lykkes på dette området.

Samhandlinger mellom elevene på skolen

Å etablere sosiale forhold med jevnaldrende i barne- og ungdomsårene er nøkkelen når det gjelder optimal og balansert utvikling. Derfor er det ekstremt viktig for skolene å oppmuntre til sunne og respektfulle samhandlinger mellom elevene. Når de gjør det, maksimerer…

Viktigheten av erfaringslæring

Erfaringslæring er en pedagogisk tilnærming eller metodikk som tar sikte på å hjelpe barn å lære gjennom opplevelser. Dette betyr at elevene skal lære seg konseptene og innholdet i læreplanen gjennom forskjellige situasjoner.

Er Facebook trygt å bruke for barn?

Vi er alle kjent med Facebook, enten du har en konto eller ikke, ettersom det er det største sosiale mediet i verden. Facebook har en aldergrense for å lage en profil, med mål om å forebygge at barn under 13…

Er Instagram trygt for barn å bruke?

Instagram er et sosialt medium som ifølge sine skapere, skaper historier med bilder. Dette sosiale nettverket bruker hovedsakelig bilder og videoer. Men du lurer kanskje på: «Er Instagram trygt for barn å bruke?»

Hvordan å bytte skole påvirker barn

Å bytte skole involverer en kompleks tilpassing hvor barnet må møte sin frykt for det ukjente. De vil mest sannsynlig oppleve følelser som uvitenhet eller usikkerhet, som kan gjøre at de føler seg hjelpeløes i møte med en ny situasjon.