Sosialt miljø

Det er viktig for et barns selvfølelse og selvbilde å ha et bra forhold til sitt miljø. Familiedynamikk, barnets personlighet og hvordan det relaterer seg til sine venner spiller en viktig rolle i barnet psykososiale tilpasning. Denne seksjonen gir deg alt du trenger for å lykkes på dette området.