Utviklingen av oppmerksomhet hos barn

13 september, 2019
Oppmerksomheter en essensiell del av den kognitive utviklingen til barn. I den følgende artikkelen skal vi forklare utviklingen av oppmerksomhet hos barn.

Evnen til å følge med er en grunnleggende evne når det kommer til kognitiv prosessering. Å tilegne seg denne evnen er viktig for å kunne gjennomføre videre læring på en normal måte. Av denne grunn har vi satt sammen følgende artikkel om utvikling av oppmerksomhet hos barn.

Vi kan betrakte oppmerksomhet som en sammensatt mental prosess som er grunnleggende for at barnet fungerer riktig. Videre bestemmer denne evnen atferden til de små. Faktisk kommer vanskeligheter når det gjelder oppmerksomhet med en rekke andre problemer, både i spedbarnsalderen og i voksen alder.

Viktigheten av å utvikle oppmerksomhet hos barn

I følge psykologene Jose A. Perianez Morales og Marcos Rios Lago er oppmerksomhet definert som den mentale evnen til å produsere og opprettholde en aktiveringstilstand som gjør det mulig å prosessere informasjon som kommer gjennom sansene.

I denne forstand er oppmerksomhet nødvendig for å skille mellom og velge stimuli blant flere tilgjengelige kilder. Disse inkluderer:

 • Indre stimuli: Fysiske sanseopplevelser, mentale prosesser, etc.
 • Ytre stimuli: Lyder, bilder osv.
 • Hukommelse.
 • Tanker.
 • Motoriske handlinger.
Utviklingen av oppmerksomhet hos barn

Derfor består oppmerksomheten av å filtrere uønsket informasjon og kun konsentrere seg om det som virkelig er relevant. Så for å gjennomføre en kognitiv prosess, må oppmerksomhetsmekanismer iverksettes. Med andre ord, et visst nivå av valg mellom alle stimuli som når nervesystemet er grunnleggende.

Kort sagt kan vi si at det er en kompleks prosess med to funksjoner:

 • Tilrettelegge for behandling av informasjon.
 • Velge stimuli som er nødvendig for å utføre forskjellige sensoriske, kognitive eller motoriske aktiviteter.

Typer oppmerksomhet

I følge Sohlberg og Mateers kliniske modell for oppmerksomhet, er det seks typer oppmerksomhet. De ordnet disse typene i form av et hierarki, gitt at hvert oppmerksomhetsnivå krever riktig funksjon fra det forrige.

Derfor skjer utviklingen av oppmerksomhet hos barn gradvis. Litt etter litt får barna hvert av følgende oppmerksomhetsnivåer:

 1. Opphisselse. Dette refererer til fysiologisk aktivering. Med andre ord er det evnen til å være våken og være alert. Det gjelder evnen til å følge stimuli og ordrer.
 2. Fokusert oppmerksomhet. Dette er kapasiteten til å fokusere oppmerksomhet på visuelle, auditive eller taktile stimuli.
 3. Vedvarende oppmerksomhet. Dette refererer til evnen til å opprettholde konsentrasjonen i løpet av en lang periode.
 4. Selektiv oppmerksomhet. Dette er kapasiteten til å velge relevant informasjon, noe som betyr at en person kan ignorere noen stimuli mens man er oppmerksom på andre.
 5. Alternerende oppmerksomhet. Dette er evnen som gjør at en person kan bytte fokus mellom forskjellige oppgaver som bruker ulike kognitive prosesser.
 6. Delt oppmerksomhet. På dette nivået kan en person gi oppmerksomhet til to oppgaver samtidig.

Utvikling av oppmerksomhet hos barn

De første månedene av livet

Utviklingen av oppmerksomhet hos barn vises fra de første månedene av livet og fortsetter å gå videre gjennom utviklingen deres. Derfor klarer babyer å konsentrere seg om oppgavene de synes er attraktive. Men de mister interessen lett og raskt.

Som et resultat kan de bare fokusere på en oppgave i noen sekunder eller minutter. Faktisk har de ennå ikke kapasitet til å analysere situasjoner eller kontrollere oppmerksomheten sin.

Småbarnsperioden

I småbarnsperioden utvikler barn frivillig oppmerksomhet. I løpet av denne perioden lærer barn å kontrollere oppmerksomheten sin og holde seg konsentrert i lengre perioder.

Utviklingen av oppmerksomhet hos barn

Spedbarn og småbarn blir imidlertid distrahert av nye eller attraktive bilder. Derfor klarer de ikke å være fokusert på den samme aktiviteten i mer enn 20 minutter.

5 år og oppover

Fra 5 år og oppover lærer barna når og hvordan man skal være oppmerksom. Derfor blir konsentrasjonen mer stabil.

I løpet av dette utviklingsstadiet tilegner barn seg også muligheten til å analysere en situasjon. De bestemmer seg også for å være mer eller mindre oppmerksomme, avhengig av deres interesse for aktiviteten eller emnet.

Indre prosesser spiller en veldig viktig rolle. Det er det som retter et barns oppmerksomhet og lar ham eller henne være konsentrert i maksimalt 50 minutter.

“Kultiver oppmerksomhet og du vil ha god oppmerksomhet. Et rolig sinn er konsentrert. Hold sinnet rolig. Vær alltid glad. Så kan du konsentrere deg.”

– Swami Sivananda –

 • Lubrini, G., Periáñez-Morales, J.A y Ríos-Lago, M. (2009). Estimulación cognitiva y rehabilitación neuropsicológica de la atención. En E. Muñoz-Marrón (Ed.), Estimulación cognitiva y rehabilitación neuropsicológica (pp. 35-80). Barcelona: Editorial UOC.
 • Portellano, J.A. (2005). Introducción a la neuropsicología. Madrid: McGraw-Hill.
 • Ríos-Lago, M. y Periañez, J.A. (2010). Attention and Speed of information processing. En G. Koob, R.F. Thompson y M. Le Moal (Eds.), Encyclopedia of Behavioral Neuroscience. Boston: Elsevier.
 • Sarlé, M., Sabaté, N. y Tomás, J. (n.d.). El desarrollo de la atención, la percepción y la memoria. Barcelona: Centre Paidopsiquiatric del Barcelones S.L.
 • Sohlberg, M.M. y Mateer, C.A. (1987). Effectiveness of an attention-training program. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology9(2), 117-130.