6 tenkehatter: En dynamikk for å fremme kreativitet

Metoden med 6 tenkehatter forbedrer dialogferdigheter, empati, kreativitet og problemløsning hos ungdom. Les mer.
6 tenkehatter: En dynamikk for å fremme kreativitet
Elena Sanz Martín

Skrevet og verifisert av psykologen Elena Sanz Martín.

Siste oppdatering: 12 april, 2023

Ungdomstiden er et komplekst stadium der barn åpner seg mot verden. Miljøkravene øker og de fåt mer og mer autonomi, som de kanskje ikke alltid vet hvordan de skal håndtere. Unge mennesker begynner å ta sine egne beslutninger og utvider sin krets av relasjoner. Derfor kan det være til stor hjelp å ha verktøyene til å navigere i disse nye situasjonene. En av dem er de 6 tenkehattene dynamisk.

Med denne øvelsen hjelper vi unge mennesker til å forbedre tankeprosessen deres, og vi lærer dem å ta beslutninger og jobbe som et team. Dette er ikke enkle handlinger. De krever å vite hvordan man organiserer sine egne ideer, utvide sitt perspektiv, veie ulike alternativer og vurdere andres meninger. Heldigvis kan disse prosessene jobbes med på en morsom og praktisk måte med teknikker som den som presenteres nedenfor.

6 tenkehatter: Hva består denne dynamikken av?

Når vi tenker på en sak, og spesielt hvis vi må ta en beslutning utifra den, er det flere elementer å ta hensyn til. For eksempel kan logikk diktere en ting og intuisjon noe annet. På den ene siden er vi spente på positive muligheter, og på den andre er vi livredde for ugunstige utfall.

Stilt ovenfor alle disse virvarene av tanker, blir det komplisert å handle, spesielt fordi vi ofte ikke klarer å identifisere hva som foregår i hodet vårt. Derfor kan ungdommer føle seg forvirret og ubesluttsomme fordi de ikke vet hva de skal gjøre eller hvordan de skal organisere ideene sine. Når det kommer til lagarbeid og felles beslutningstaking, blir ting komplisert fordi alle har sine egne meninger.

For å lette denne prosessen bryter 6 tenkehatter-dynamikken ned prosedyren og sekvenserer den. Dette hjelper unge mennesker til å gi plass til alle disse mulighetene. I tillegg hjelper det ikke bare når det brukes, men trener også hjernen til å lære og tenke på en effektiv og bevisst måte.

Voksne i arbeidsmøte.
6 tenkehatter-teknikken brukes ofte i arbeidsmiljøer for å oppmuntre til kommunikasjon mellom ulike medlemmer av en organisasjon eller et lag.

En teknikk å bruke med ungdom

Denne metoden ble foreslått av den maltesiske psykologen, Edward de Bono, som jobbet mye innen kreativitet og lateral tenkning. Dynamikken med 6 tenkehatter er et av hans mest kjente bidrag og kan brukes i skolemiljøer for å forbedre elevenes kommunikasjons- og resonneringsevner. Selv om dynamikken kan brukes med barn, er den mer effektiv med ungdom.

I følge bidragene fra den sveitsiske psykologen Jean Piaget, fra en alder av 12, går barn inn i stadiet av formelle operasjoner. Dette innebærer at de er mer i stand til å håndtere abstrakte konsepter og løse problemer ved å vurdere forskjellige variabler. Derfor kan dette verktøyet fremme de kognitive prosessene på dette stadiet.

Hvordan implementere teknikken til de 6 tenkehattene?

Nå, hvordan implementerer vi tilnærmingen med 6 tenkehatter? Forutsetningen er at hver hatt har hver sin farge og representerer en tankegang, en tilnærming eller et aspekt som skal vurderes i beslutningstaking:

  1. Hvit: Representerer objektivitet og en nøytral, faktabasert mening.
  2. Rød: Symboliserer uttrykk for følelser, subjektivitet, lidenskap eller intuisjon.
  3. Gul: Omfatter den optimistiske tilnærmingen og legger vekt på de positive sidene, fordelene og alt som kan gå bra.
  4. Svart: I motsetning til den forrige fremhever den de mest kritiske og negative aspektene. Den ser farene og hva som kan gå galt.
  5. Grønn: Dette er hatten til kreativitet, originalitet og lateral og avvikende tenkning.
  6. Blå: Den blå hatten dirigerer og skaper orden på resten. Den representerer strukturert tenkning, veileder hvert trinn i dynamikken og velger den endelige avgjørelsen.
En tenåring som holder en rød hatt.
Fargene på hver hatt representerer en annen måte å tenke på. For eksempel har rødt å gjøre med uttrykk for følelser.

Hvordan jobbe med elever

Med dette i bakhodet deles elevene inn i seks grupper. Hver av dem vil få en hatt og må ta opp et tema. Deretter må de komme med meninger og forslag i forhold til hva hatten deres symboliserer. For eksempel vil de som bærer den hvite hatten måtte gi konkret informasjon, uten å utdype seg subjektivt. På en annen side vil det røde laget måtte utdype argumenter basert på illusjon eller fantasi.

Det er også mulig å dele klasserommet inn i ulike grupper på seks personer. I dette tilfellet, i hver gruppe og individuelt, vil hver elev være ansvarlig for en av hattene og tilhørende regler. I tillegg kan et bredt spekter av temaer diskuteres, fra aktuelle nyheter til moralske dilemmaer.

Dra nytte av fordelene!

Uansett, 6 tenkehatter-metoden forbedrer dialog og diskusjonsevner, empati, kreativitet og problemløsning. Tenåringer lærer å ta i bruk forskjellige perspektiver og vurdere ulike tilnærminger, og forårsaker dermed en mer fullstendig, organisert og tolerant mening. I tillegg åpner det for originale forslag og løsninger, samtidig som det oppmuntrer til deltakelse og gruppesamhold.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Arboccó de los Heros, M. (2018). Aportes de Jean Piaget a la teoría del conocimiento infantil. Temática Psicológica6(6), 15-19. https://doi.org/10.33539/tematpsicol.2010.n6.857
  • De Bono, E., & Diéguez, R. D. (1988). Seis sombreros para pensar. Granica.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.