Sosiometrisk kartlegging som et verktøy mot mobbing

Sosiometrisk kartlegging gir mye informasjon om relasjonene som elevene skaper i klasserommet. I denne artikkelen skal vi forklare hvordan man bruker den for å forhindre mobbing.
Sosiometrisk kartlegging som et verktøy mot mobbing
Ana Couñago

Skrevet og verifisert av psykologen Ana Couñago.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

Sosiometrisk kartlegging er et godt verktøy som kan hjelpe lærere å observere forholdet mellom elevene i et klasserom. På denne måten kan lærere forhindre og oppdage mulige tilfeller av mobbing. Av denne grunn må lærere lære å bruke dette verktøyet, som er essensielt for å takle det alvorlige problemet med mobbing.

“Hvis et barn alltid er trist, alene og ikke deltar, så kom nærme dem, fordi det skjer noe med det barnet”.

– Carmen Cabestany –

Sosiometrisk kartlegging som et verktøy mot mobbing

I klassen skaper elevene sosiale og emosjonelle bånd og etablerer visse roller seg imellom. Imidlertid er et problem som kan komme ut av disse klasseromrelasjonene, at noen elever blir isolert eller avvist av sine jevnaldrende, og kan også være mål for mobbing.

Noen ganger godtar barna i klassen bare visse barn til oppgaver i klasserommet, men involverer dem ikke i fritidsaktiviteter. Det er veldig vanskelig for en lærer å oppdage et barns popularitet blant klassekameratene. Derfor anbefaler lærere visse verktøy, for eksempel sosiometrisk kartlegging.

Den sosiometriske testen som et verktøy mot mobbing

Dette verktøyet er nyttig for å:

 • Observere relasjonene til elevene i klasserommet når de er sammen.
 • Bli kjent med arbeidsrelasjonene til elevene i klasserommet.
 • Identifisere hver elevs sosiale stilling i klasserommet, og være spesielt oppmerksom på barn som ser ut til å bli avvist.
 • Etablere et sosiogram som legger til rette for et overblikk over den sosiale strukturen i klassen.

Sosiometriske stillinger i klasserommet

Basert på sosiogrammet som læreren oppnår, kan de deretter identifisere følgende sosiometriske stillinger i klasserommet:

 • Leder: En person ofte er valgt, og har veldig få eller ingen avslag. Dette er et populært individ.
 • Grå eminense (bak kulissene): Bare en av lederne velger ham eller henne blant de tre første valgte stillingene. Derfor har de betydelig innflytelse i gruppen, selv om dette ikke er lett merkbart.
 • Delvis avvist: Mottar mer avslag enn aksept. Du kan vanligvis legge merke til deres tilstedeværelse i gruppen.
 • Helt avvist: Mottar bare avslag. Deres tilstedeværelse kan være tyngende for gruppen og for læreren. De har en negativ innflytelse på gruppen.
 • Kontroversiell: Nok aksepteringer og nok avslag, de deler vanligvis gruppen, og de er en type antileder. De har en positiv og negativ innflytelse på gruppen.
 • Par: Dette er et gjensidig valg mellom to individer.
 • Trekant: Folk som velger hverandre. Det er vanligvis en veldig nær og kompakt struktur.
 • Kjede: A velger B, B velger C, C velger D … Jo nærmere subjektet er lederen, jo bedre vil hans sosiometriske status være.

Hvordan skal du gjennomføre sosiometrisk kartlegging i klasserommet?

For å gjennomføre sosiometrisk kartlegging i klasserommet, må du bruke en fullstendig klassetime, eller en times opplæring. Trinnene som følger er som følger:

 • Gi hver elev den sosiometriske testen og forklar hva den er, med vekt på at svarene er individuelle og at de ikke skal vise dem for resten av klassen.
 • Elevene skal svare på spørsmålene, uttrykke sine preferanser og avslag ved å bruke forholdet mellom lek og følelser, og arbeid og læring.
Den sosiometriske testen som et verktøy mot mobbing
 • Når svarene er oppnådd, må de korreleres. Læreren skal lage en tabell og kode elevenes svar.
 • Deretter bør du lage to forskjellige sosiogrammer av klassen. Det ene av forholdet mellom lek og følelser, og det andre i forholdet mellom arbeid og læring. Læreren vil ta hensyn til elevenes tre førstevalg og avslag.
 • For å gjøre dette representerer du jenter med en sirkel og gutter med en firkant, hver av dem med tallet de opptar i klassen skrevet innenfor den tilsvarende formen.
 • Som et system for representasjon av valgene eller avslagene bruker du blå piler for å indikere valgte individer, røde piler for å indikere de avviste, og doble piler for å representere de gjensidige valgene.
 • Tolk og analyser stillingene til hver elev.

Andre instrumenter for å oppdage mobbing

I tillegg til den sosiometriske kartleggingen, er det også mange andre like nyttige verktøy for å oppdage mulige tilfeller av mobbing i klasserommet, for eksempel:

 • Den ikke-anonyme mobbeundersøkelsen SPEKTER
 • Innblikk – et sosial-analytisk verktøy
 • Klassetrivsel – et trivselsverktøy

Det er derfor lærerens plikt å velge et av disse verktøyene og bruke dem i klasserommet for å forhindre eller identifisere mobbing blant elevene.

Det kan interessere deg ...
En utviklingsøkologisk tilnærming mot mobbing
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
En utviklingsøkologisk tilnærming mot mobbing

Økologisk tilnærming mot mobbing er et viktig verktøy. Disse miljøsystemene kan bidra til å forhindre mobbing av barn i skolen. • Artigot, M. (1973). La tutoría. Madrid: CSIC.
 • García-Román, S. (2013). El uso del sociograma para determinar las relaciones existentes en un aula de 4º de E.S.O (Trabajo de Fin de Máster). Universidad Internacional de la Rioja, España.

Innholdet på Du er mamma er utelukkende skrevet for lærings- og informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.