Lek for å utvikle barns ferdigheter

06 november, 2019
Gjennom lek uttrykker barn seg, får kontakt med omgivelsene og lærer hver dag. Både i familien og på skolen bør lek anses som essensielt for barns vekst og utvikling. Les alt om lek for å utvikle ferdigheter hos barn her!

I tidlig barndom, og spesifikt i en pedagogisk kontekst, baserer lærere sine undervisnings- og læringsaktiviteter på lek for å utvikle barns ferdigheter. Lek fremmer fantasi og kreativitet og lar barn lære uten å engang innse det, fordi de koser seg gjennom hele prosessen.

Typer lek for å utvikle barns ferdigheter

Det er flere leker som kan klassifiseres etter for eksempel hvor de lekes. Noen leker kan lekes innendørs, for eksempel symbolsk lek eller resonnement og logikk, mens andre kan lekes utendørs for å utvikle fysiske og motoriske ferdigheter.

Leker kan også klassifiseres, avhengig av om de er frie og spontane, eller veiledet. I det første tilfellet lar barn kreativiteten og fantasien løpe løpsk. I sistnevnte tilfelle setter en pedagog bestemte regler for hvordan lekene skal lekes.

På den annen side er lek også klassifisert etter antall deltakere. Det er leker man leker alene, for eksempel å legge puslespill, og lek som lekes i par, så vel som mange andre leker som mer enn to barn kan leke på en gang.

Lek i henhold til ferdighetene de hjelper til med å utvikle

lek for å utvikle barns ferdigheter

I tillegg varierer lek også avhengig av ferdighetene de hjelper til med å utvikle og karakteristikkene til aktivitetene barn gjør. Her er noen:

 • Lek for å trene sansene. For eksempel å identifisere størrelser og teksturer eller lytte til naturlyder eller dyrelyder.
 • Lek for å utvikle motoriske ferdigheter. Disse involverer bevegelser som hopping, løping, gå opp og ned, etc.
 • Manipulerende eller konstruksjons- og monteringsleker. Å fange, presse, tre i tråder, skru, klemme, feste, tømme, fylle, balansere osv.
 • Symbolsk lek. De imiterer situasjoner og scener i det virkelige liv, og representerer roller, situasjoner og mennesker.
 • Verbale leker. For eksempel gåter, vitser, historier og tungekrøller.
 • Logiske resonnementsspill. Spill som gåter, Tetris eller sjakk legger grunnlaget for utviklingen av datakapasitet gjennom matematiske begreper som serialisering, klassifisering og korrespondanse.
 • Leker for å trene spatiale evner. Disse lekene lekes i store områder som involverer hindringer, utganger, gjemmesteder, målinger og avstander.
 • Lek for å trene tidsmessige relasjoner. I disse lekene kan barn lære å skille mellom årstidene eller delene av dagen og deres forhold til aktivitetene de gjør. For eksempel går barn på skolen om morgenen og koser seg snacks på ettermiddagen.

Hovedtrekk ved lek for å utvikle barns ferdigheter

Som du ser er det mange forskjellige leker. Disse lekene kan klassifiseres etter forskjellige kriterier, men til syvende og sist deler de alle noen vanlige kjennetegn som definerer deres natur. Disse lekene:

Lek for å utvikle barns ferdigheter

 • Er en måte å samhandle med miljøet og virkeligheten.
 • Har et iboende formål.
 • Er spontane, frivillige og motiverende.
 • Mens de leker dem, lar de barn utvikle både mentale og fysiske kapasiteter, og bidrar til den gradvise konstruksjonen av identitet og autonomi.
 • Er en pedagogisk ressurs fordi de favoriserer stadig mer kompleks og betydelig læring. De tillater barn å tilegne seg ferdigheter, evner, atferdsmønstre og verdier.
 • Er en kilde til glede, tilfredshet, underholdning og moro.
 • Tillater barn å uttrykke sine følelser og sinnsstemning fritt.
 • Bygger bro mellom forskjeller, er inkluderende og rehabiliterende.
 • Lar barn forholde seg til andre og fremme sosialisering.
 • Utvikler forestillingsevne, fantasi og imitasjon, slik at barn kan skape fiktive realiteter.

Leker og tidlig barndom

Barnehageopplæring er et pedagogisk stadium som forholder seg til undervisning av barn fra fødselen til de er seks år. Denne fasen er organisert i to sykluser. Den første spenner fra fødsel til tre år, mens den andre varierer fra tre til seks år.

Dette pedagogiske stadiet er en kritisk periode i barns vekst. I løpet av dette stadiet representerer lek den perfekte måten å organisere undervisnings- og læringsprosesser og innhold.

Leker for å utvikle barns ferdigheter fremmer gradvis utvikling av sosiale, emosjonelle, kognitive, fysiske og motoriske områder. Spesielt utvikler lek på dette pedagogiske stadiet følgende ferdigheter:

 • Språk. Berike ordforråd og forbedre muntlig uttrykk og forståelse.
 • Fysisk-kinestetiske. De hjelper deg med å utvikle grov- og finmotorikk og kroppslig kontroll.
 • Matematisk og logisk. Gjennom problemløsning, oppmerksomhet og hukommelse.
 • Romlig-temporale. Ved å trene plassering, orientering og visuell hukommelse.
 • Musikalsk. Gjennom diskriminering og auditive hukommelse.
 • Mellommenneskelige. Ved å fremme samarbeid, kommunikasjon, solidaritet, teamarbeid og konfliktløsning.
 • Interpersonlige. Ved å fremme håndteringen av følelser og emosjoner, selvfølelse, selvdisiplin, selvkritikk, tålmodighet og ansvar.