Lære språk i barndommen: Hvordan hjelpe barnet ditt?

Det er et stort gap mellom evnen til å assimilere og lære språk i barndommen, og i voksen alder. I en periode på to til tre år vil en voksen vise lite til nesten ingen progresjon fra kun å lytte til et fremmed språk. 
Lære språk i barndommen: Hvordan hjelpe barnet ditt?
María Alejandra Castro Arbeláez

Skrevet og verifisert av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Siste oppdatering: 05 august, 2019

I denne artikkelen vil vi snakke om barns fantastisk kapasitet til å lære språk i barndommen, og hvordan man kan hjelpe dem.

I løpet av barndommen utvikles den menneskelige hjernen i et fantastisk tempo. Takket være dette, og ulikt slik det er i voksen alder, er barns hjerner høyst motiverte til å lære og lagre all informasjonen de får fra omgivelsene rundt dem.

Fra dette kan man forklare aspekter som at barn enkelt mestrer ny teknologi eller lærer seg et andrespråk i barndommen. Det sistnevnte er et vanlig eksempel som forekommer i familier som flytter til et land som ikke snakker morsmålet.

Men man må ikke flytte til et nytt land for at barnet kan lære seg et nytt språk. Å lære et andrespråk i en utdanneleessammenheng er også mulig dersom det gjøres i ung alder.

Å lære språk i barndommen er enklere enn i voksen alder.

Forståelse av det enorme potensialet for å lære språk i barndommen

I løpet av barndommen, er hjernen, som vi allerede har nevnt, i konstant utvikling. Derfor har hjernen et stort, og nesten automatisk, potensiale for å lære språk frem til en viss alder. 

Det er et stort gap mellom evnen til å assimilere og lære språk i barndommen, og i voksen alder. I en periode på to til tre år vil en voksen vise lite til nesten ingen progresjon fra kun å lytte til et fremmed språk. 

På den andre siden, kan et barn på 7 til 10 år i samme miljø mestre språket og snakke det med innfødt aksent. Dette betyr ikke at et andrespråk ikke kan læres i voksen alder, men det skjer ikke automatisk og naturlig. I stedet må det læres didaktisk. 

Dette kan sees hos immigrantfamilier rundt om i verden, der det er svært vanlig å aldri mestre språket til sin nye nasjon. Barna deres derimot, klarer å tilpasse seg enkelt til det andre språket.

Hvordan det fungerer å lære språk i barndommen

Læring, både i barndommen og i voksen alder, er en prosess som responderer på stimuli fra omgivelsene.

Stimulusen, avhengig av relevans og intensitet, vil si at under en “kritisk periode” (assosiert med barndommen), har vi en relativ nevronal eksitasjon som gjør synaptisk “plastisitet” mulig. 

Dette er en prosess med å samle relevant informasjon fra omgivelsene, kjent som læringspotensiale på folkemunne.

Den unike karakteristikken av våre hjerner i barndommen gjør at den oppfatter alt som viktig. Sammen med dens raske utvikling, gjør dette at både nevronal eksistasjon og læringspotensiale er mye høyere enn i voksen alder. 

Hjernen til en voksen har allerede samlet all informasjonen som har blitt brukt til å etablere atferdsmønstre og overlevelse av individet i omgivelsene. Derfor lærer den av ytre interesse, og krever viljestyrke. 

Å lære språk i barndommen er enklere fordi hjernen til et barn er bygget opp annerledes enn hos en voksen.

Tips for å begynne å hjelpe barnet ditt med å lære et andrespråk

Hjernens fantastiske evne til å lære i barndommen, kombinert med den digitale alderen vi lever i, gir oss tilgang på en hel rekke muligheter til å fremme språklæring hos barn hjemme. Dette kan gjøres uten store anstrengelser, og uten å måtte sende dem til et språkakademi.

Det er så enkelt som å spille alle slags spill for barn. Du kan også se på videoer for barn på kanaler som YouTube på et annet språk. Interaktive dataspill, leker eller didaktisk materiale er også muligheter for å hjelpe barnet ditt med å assimilere seg og lære et nytt språk uten å innse det selv.

Selvfølgelig avhenger suksessen til disse strategiene av motivasjonen og konsekventheten til foreldrene. Når du begynner å bruke disse strategiene, vil du nok bli overrasket over hvor raskt barnet ditt begynner å forstå et nytt språk.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.