Å lære barnet ditt å respektere mangfold

Å lære barnet ditt å respektere mangfold
María Alejandra Castro Arbeláez

Vurdert og godkjent av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Det er viktig å lære våre barn å respektere mangfold. Dette betyr å akseptere at vi lever i en verden med mange forskjellige etnisiteter, religioner, troer, fysiske karaktertrekk, følelser, verdier og handlinger.

Ingen er helt lik noen andre. Det er dette som gjør menneskeheten til en blanding hvor vi alle kan komme sammen, samtidig som at vi kan beholde vår egen individualitet.

Å lære likestilling

For å lære barnet å respektere forskjeller må du første lære dem basisen av likestilling. Viske bort alle stereotypiske følelser og lære dem hvordan man er tolerant ovenfor andre sine feil.

Du må formidle til dem at vi er alle det samme. Vi tilhører alle den menneskelige rasen, uansett om man er hvit, mørkhudet, asiatisk …

Hvordan lære et barn å respektere mangfold

barn og respekt

Vis barnet ditt hvordan man verdsetter og setter pris på de rundt seg. Gjør det ved å fortelle dem hvordan han de kjempe mot kjønnsdiskriminering, uansett hvilken rolle hver person må spille (basert på dogmer fra fortiden), eller deres seksuelle orientering.

Du kan også gjøre det ved å vise dem hvordan man etablerer vennskap med mennesker fra forskjellige kulturer og religioner. Eller du kan snakke om hvordan man respekterer noen som har en annen tro enn seg selv.

Barnet ditt må lære å akseptere sine likemenn, uansett om de er stygge eller søte, tynne eller overvektige, sexy eller ikke. Fordi virkeligheten er at det ikke bør finnes slike betingelser.

“Alle mennesker er det samme i minst ett aspekt: sitt ønske om å være annerledes.”

– William Randolph Hearst –

Etableringen av disse og mange andre kategorier som eksisterer i vår verden i dag, blir diktert av menn av makt, som beregnes som perfekte.

Å behandle hverandre likt basert på å respektere mangfold og toleranse for forskjeller, er plattformen som opprettholder, eller bør opprettholde, menneskelige forhold.

Ikke-diskriminering

Hvis du allerede har begynt å lære barnet ditt å respektere mangfold, vil det neste steget være å snakke om ikke-diskriminering.

Lær dem å avvise diskrimineringen som henfører noen mennesker og ekskluderer mange, som undertrykkelse av et kjønn eller forskjellsbehandling.

Ingen er bedre eller verre fordi de ble født i dette landet eller et annet. Heller ikke fordi de praktiserer en spesiell religion. Bare fordi noen ble født som kvinne betyr det ikke at hun må bøye hodet sitt for en mann, som ikke er der for å holde det nede.

Vi har alle retten til å nyte de samme fordelene, mulighetene, gledene …

For å lære barn å respektere mangfold, likestilling og ikke-diskriminering, bør du lære dem hvordan de bør tenkte, føle og oppføre seg på en inkluderende måte.

Å lære barnet ditt å respektere mangfold

Etter å ha snakket om å respektere mangfold, likestilling, toleranse, ikke-diskriminering og inkludering, er det viktig å kommentere hva respekt faktisk betyr.

Du kan lære barnet ditt tusen konsepter som håndterer inkludering. Likevel betyr det veldig lite hvis de ikke forstår hva ordet “respekt” betyr.

Respekt er ikke blind lydighet, underkastelse eller frykt. Det er vennlighet, harmoni og balanse i menneskelige forhold. Når mennesker behandler hverandre med respekt aksepterer de hverandre til tross for forskjellene.

Lær barnet ditt at den eneste måten å få respekt på, er å gi respekt til andre.

Barnet ditt trenger å lære at respekt ikke betyr at man slutter å forsvare sine meninger, preferanser, tro og følelser. Man endrer dem heller ikke for å tilfredsstille andre.

Barn må forstå at forskjeller kan behandles med respekt. Når det finnes forskjeller og begge parter respekterer dem, kan en felles forståelse bli nådd. Uten ulikheter, mangel på toleranse, mangel på respekt og diskriminering.

Så når du snakker med barnet ditt om hva det betyr å respektere mangfold, lær han eller henne om ordet “respekt” i tillegg.

Det kan interessere deg ...
Forstå barns frykt for å være alene
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Forstå barns frykt for å være alene

Millioner av fedre og mødre må hver dag håndtere deres barns frykt for å være alene. Det er en av de vanligste fryktene blant barn, spesielt de min...
Innholdet på Du er mamma er utelukkende skrevet for lærings- og informasjonsformål. Det kan ikke under noen omstendigheter erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.