Identifisere og utvikle barns talenter

Foreldre og lærere har en grunnleggende rolle i å identifisere og utvikle barns talenter. Les videre for å lære mer om dette!
Identifisere og utvikle barns talenter

Siste oppdatering: 01 juli, 2020

Alle mennesker er flinke til noe. Men noen ganger er det vanskelig for dem å vite hvor de skiller seg ut. I denne forbindelse er det viktig for barn å identifisere styrkene sine fra ung alder, slik at de kan utvikle dem ordentlig. Å oppdage og utvikle barns talenter er med andre ord viktig. På denne måten vil de bli lykkelige og tilfredse.

Men vet du hva vi mener med “talent”? Gjennom årene har mange forfattere tatt opp dette konseptet og har formulert flere definisjoner av det. I denne artikkelen skal vi fokusere på Howard Gardners perspektiv.

“Jeg tror virkelig at alle har et talent, en evne eller en ferdighet som man kan benytte for å forsørge seg selv og for å lykkes i livet.”

– Dean Koontz –

Hva er talent?

Ifølge psykologen Howard Gardner er talent:

“Et biopsykologisk potensial til å prosessere informasjon som kan aktiveres i en kulturell setting for å løse problemer eller skape produkter som er av verdi i en kultur.”

Identifisere og utvikle barns talenter

I følge Gardner utvikles dessuten menneskelig talent basert på åtte områder eller intelligenser:

 1. Språklig intelligens. Evnen til å forstå ord og språk. Personer med denne intelligensen er vanligvis flinke til å lese, skrive, fortelle historier og huske ord sammen med datoer.
 2. Visuell – spatial intelligens. Evnen til å gjenkjenne og manipulere mønstre, store rom og mindre rom.
 3. Musikalsk-rytmisk og harmonisk intelligens. Evnen til å tolke, komponere og lære musikalske mønstre.
 4. Kroppslig/kinestetisk intelligens. Evnen til å bruke kroppen som et middel til å løse problemer eller også å lage produkter.
 5. Logisk/matematisk intelligens. Evnen til å analysere og løse problemer ved å bruke logikk og utføre forskning på en vitenskapelig måte.
 6. Naturalistisk intelligens. Evnen til å skille, klassifisere og bruke elementer (gjenstander, dyr, planter og mineraler) fra miljøet, urbane eller landlige.
 7. Selvinnsikt – intuitiv intelligens. Å forstå seg selv, kjenne sine egne ønsker, frykt og styrker med enkelhet. Også å bruke denne informasjonen effektivt for regulering av liv.
 8. Sosial intelligens. Evnen til å forstå andre; forstå andres intensjoner, motivasjoner og ønsker.
Identifisere og utvikle barns talenter

Noen barn synes det er lett å løse matematiske problemer, mens andre utmerker seg i muntlig kommunikasjon, idrett og sosiale ferdigheter, etc. De er alle talentfulle og vil sannsynligvis utmerke seg i noe. Å identifisere og utvikle barns talenter gjennom utdanning hjemme og på skolen er veldig viktig.

Å identifisere og utvikle barns talenter

Vi må merke oss at talent oppstår fra kombinasjonen av fire faktorer:

 • genetiske disposisjoner
 • opplevelser i familie, skole og sosiale miljøer
 • interesser og motivasjoner
 • læringsstil

Foreldre og lærere må huske på dette og følge nøye med på barna. De må holde øye med de intellektuelle ferdighetene eller evnene de har en tendens til å vise eller utøve oftere og med bedre resultater.

Når barns talenter er identifisert, må de utvikles gjennom arbeid, stimulering og forsterkning, men uten å glemme moro.

Dermed utvikler barn talentene sine, mens de forbedrer ferdighetene, egnetheten, interessene og også motivasjonene sine. På samme måte er det nødvendig at barn blir bevisst på evnene sine litt etter litt, anerkjenner og forstår sine egne styrker for at de skal utvikle sine egne talenter autonomt og uavhengig, jobbe hardt og være konsekvente.

“Ikke alle barn har et like stort talent eller en lik evne eller lik motivasjon, men de skal ha lik rett til å utvikle talentet sitt, evnen sin og motivasjonen sin til å bli noe.”

– John Fitzgerald Kennedy –

Det kan interessere deg ...
Hvordan kan du utvikle ditt barns medfødte talenter?
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Hvordan kan du utvikle ditt barns medfødte talenter?

I denne artikkelen vil vi tilby 8 tips til foreldre som ønsker å maksimere sitt barns potensiale og hjelpe dem til å utvikle sine medfødte talenter... • Feldhusen, J. F. (1995). Identificación y desarrollo del talento en la educación (TIDE). Revista Ideacción4, 1-4.