Hvordan respondere på barns gode atferd

Foreldrenes holdning er referansepunkter for barna deres. Derfor må vi finne strategier for å hjelpe oss med å utvikle barns gode atferd.
Hvordan respondere på barns gode atferd

Siste oppdatering: 25 mai, 2020

Måten foreldrene responderer på barns gode atferd er grunnleggende for deres oppdragelse og utvikling. Nedenfor vil vi gi noen anbefalinger og råd for barns positive handlinger.

Hvordan respondere på barns gode atferd

Tiltakene som er listet opp nedenfor er presentert av det amerikanske helse- og omsorgsdepartementet. Disse er grunnleggende i å respondere på barns gode atferd riktig, samtidig som man minner dem om at det å oppføre seg passende er deres ansvar. De jobber også med en strategi for barn for å lære seg å motta belønning gjennom gode handlinger.

Dette er noen av de beste anbefalingene:

Typer av ros

I de fleste tilfeller burde vi rose barns gode atferd. Men hva slags ros er riktig?

Noen typer ros er veldig spesifikt for hvert barn, og andre typer er mer generelle. Den første burde bli brukt når et barn utfører en aktivitet der de anstrenger seg stort. Dette kan inkludere god akademisk ytelse eller å få gode karakterer i vanskelige fag.

I tilfeller der handlingen er mindre relevant, men fremdeles er viktig, er for eksempel at barnet hjelper til med å rydde av bordet. Handlinger som dette burde også få ros. 

Rosen trenger ikke nødvendigvis å være verbal. Den kan også oppstå gjennom gester, som klemmer eller en high five. Det grunnleggende er uansett å fremheve barns gode atferd og demonstrere kjærligheten man føler som forelder.

Det er viktig å respondere på barns gode atferd.

Positiv oppmerksomhet ved barns gode atferd

Foreldrenes holdninger vil alltid være grunnleggende. De kan påvirke barnas personlighet direkte. Når barnet ser negative holdninger og responser fra foreldrene, kan de se dem som eksempler og begynne å oppføre seg passende.

Derfor er det viktig å unngå å respondere på raserianfall eller hjelpesløse holdninger.

Positiv oppmerksomhet er på sin side en respons på god atferd. For eksempel dersom barnet ditt får gode karakterer på skolen. Da burde man fremheve dette under middagen.

På denne måten vil barna dine forstå at de gjør det rette. Å bli gratulert gjør at de gjentar denne handlingen.

Det er viktig å merke seg at for mye positiv oppmerksomhet også kan være skadelig. Ros burde ikke komme i store kvanta. Dersom det gjør det, kan barnets begynne å oppføre seg bra kun for disse belønningene og ikke fordi de føler at det er det rette å gjøre.

“Å straffe et barn fysisk kan forhindre dårlig atferd på kort sikt, men ikke på lang sikt.”  

Nøkler til å forbedre barns atferd

Teknikker som positiv forsterkning kan være veldig nyttig for å fremme barns gode atferd. Disse metodene virker ikke kun for å unngå atferdsproblemer, men kan også bli brukt for å etablere nye ønskede atferder.

  • God atferd må bli belønnet og dårlig atferd ignorert. Som en belønning kan foreldrene bruke et smil, en klem eller et kompliment. Andre typer belønning inkluderer å gå en tur eller se en film.
  • Foreldre burde alltid vise takknemlighet og stolthet for sine barns prestasjoner. Dette oppmuntrer ikke bare denne typen atferd, men legger også grunnlaget for en sterkere selvfølelse.
  • Ved å fremheve negativ atferd, vil du kun motta mer negativ atferd. Det vanskeligste ved denne teknikken er å være tålmodig når man takler raserianfall, men det er viktig for å forsterke barns gode atferd.
Barns gode atferd burde belønnes, men ikke overflødig.

  • Vær konstant, utholdende og konsekvent med teknikkene du bruker. Det kan være vanskelig å vedlikeholde disse tre tingene ettersom ikke alle barn er like. De kan ha veldig forskjellige holdninger.
  • Å utvikle rutiner og ritualer kan hjelpe med å gjøre stunder med konflikt mer utholdelig. Du kan for eksempel spørre barna hver gang før sengetid: “Vil du helst ha blå eller grønn pyjamas?” Barn responderer vanligvis bedre når de blir involvert i prosessen.

Å lære verdier og god atferd i hjemmet er grunnleggende for å sikre at barnet ditt har en god holdning både sosialt og personlig.

Det er grunnleggende at foreldre husker at handlingene deres er et speil for barna sine. De må handle riktig i enhver situasjon.

Det kan interessere deg ...
Overkorreksjon som et middel for atferdsmodifikasjon
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Overkorreksjon som et middel for atferdsmodifikasjon

I denne artikkelen skal vi se på overkorreksjon, en av de mest effektive metodene når det kommer til atferdsmodifikasjon.