3 forskjellige læringsstiler hos barn

Hjelp barna dine med å tilegne seg mer kunnskap og forstå verden rundt seg bedre, ved å stimulere forskjellige læringsstiler hos dem.
3 forskjellige læringsstiler hos barn

Siste oppdatering: 06 februar, 2020

Å tro at alle barn oppfatter verden på samme måte, er som å tro at alle har samme smak. Virkeligheten er at hvert barn oppfatter og assimilerer informasjon gjennom forskjellige kanaler og ved bruk av forskjellige læringsstiler.

Du burde ikke bekymre deg for mye om barnet ditt ikke gjør det bra på visse oppgaver eller ikke liker et spesielt fag på skolen særlig godt. Dette kan være grunnet hans eller hennes unike læringsstil.

Det er viktig at foreldrene utforsker forskjellige tilnærmelser med barna for å hjelpe dem med å oppdage effektive læringsstiler. Etter at du har identifisert metoder som er riktig for ditt barn, er du bedre forberedt på å støtte dem akademisk. Du vil også kunne hjelpe dem med å nå sitt potensial.

Psykolog David Kolb skapte teorien om læringsstiler i 1984. Han mente at individuell læringsstil oppstod grunnet tre kausale faktorer: gener, livserfaringer og krav fra omgivelsene.

3 forskjellige læringsstiler og deres trekk

Auditiv stil

Barn som besitter denne læringsstilen klarer å enkelt fange uttalt informasjon. Selv om det noen ganger kan virke som om de ikke følger med, lytter et barn som besitter denne læringsstilen, og forstår hvert ord.

Her er et par trekk som barn med denne læringsstilen viser:

 • De husker informasjon når de sier det høyt.
 • De trenger eller foretrekker at ting blir forklart verbalt.
 • I noen tilfeller er det vanskelig for dem å følge instruksjoner fra håndbøker eller skrevne tekster.
Forskjellige læringsstiler fungerer best for forskjellige barn.

 • De snakker som regel høyt når de lærer noe nytt.
 • De foretrekker gruppediskusjoner heller enn individuelt arbeid.
 • Følelsene deres vises enkelt gjennom tonen og volumet deres.
 • De elsker å snakke og lytte.
 • Beskrivelsene deres av situasjoner er vanligvis lange og omhyggelige.
 • De husker navn enkelt og kan bli distrahert av lyder.
 • De elsker musikk og synge mens de gjør aktiviteter.

“Individuelle læringsstiler dukker opp grunnet tre kausale faktorer: Gener, livserfaringer og krav fra omgivelsene.” 

– David Kolb –

Forskjellige læringsstiler: Visuell stil

Som navnet tilsier, finnes det mennesker som lærer ting ved å se hvordan de fungerer. For å forsterke sine kognitive prosesser, trenger de å visualisere og lage illustrasjoner som lar dem konseptualisere kunnskapen.

Noen trekk som disse barna viser, inkluderer følgende:

 • De husker detaljer som kan virke ubetydelige om bilder, landskap og ansikter.
 • De liker å kunne se ting mens de blir forklart for dem. Disse barna trenger vanligvis et papir og en penn for hånden for å kunne lage illustrasjoner rundt ideene sine.
 • De foretrekker å følge instruksjoner som er skrevet ned eller å se demonstrasjoner av hvordan ting gjøres.
 • Når de kommer til et nytt sted, analyserer de omgivelsene forsiktig.
 • De viser sine følelser gjennom gester og ansiktsuttrykk.
 • Disse barna kan beskrive mentale bilder enkelt.
 • Lytteferdigheter er ikke en av styrkene deres, ettersom de vanligvis konsentrerer seg mer om ting de kan se.
 • Disse barna husker ord som de kan se nedskrevet. Derfor er notatbøkene deres ofte fulle av informasjon.
 • De planlegger hva de skal gjøre på forhånd. De organiserer som regel oppgavene sine ved å skrive dem ned.
 • Disse barna er flinke til å lese. De har som regel også en fin håndskrift.
Forskjellige læringsstiler: Visuell læringsstil.

Kinestetisk læringsstil

Barn som har denne læringsstilen liker å bli aktivt involvert i læringen. Man kan forsterke læringsopplevelsen deres ved å bruke aktiviteter og bevegelser.

Her er noen trekk som disse barna viser:

 • De ser etter måter å anvende alt de hører og ser. Favorittverktøyet deres er handling.
 • De beveger hendene mens de snakker. Berøring er en veldig viktig sans for dem.
 • I noen tilfeller blir kinetisk læringsstil forvekslet med hyperaktivitet. Disse barna trenger simpelthen å bevege seg for å kunne fokusere bedre.
 • De mister interessen raskt når de må være stille i lange perioder. Taler eller lange presentasjoner pleier å kjede dem. De trenger å delta direkte for å lære.
 • Disse barna husker hva de gjorde bedre enn det de så eller hørte. Opplevelser blir i hukommelsen deres i lang tid.
 • De liker å ha fysisk kontakt med mennesker for å vise følelser. Nærhet med sine likemenn er viktig for dem.
 • Ettersom visuell assosiasjon ikke er en styrke de innehar, er de vanligvis dårlige til å stave.
 • De liker interaktive bøker mer enn de som inneholder ord. Jo mer de opplever sammen med teksten, jo mer liker de å lese.

Hvordan ditt barns læringsstil enn er, er det viktig å finne de riktige verktøyene for å forsterke læringsopplevelsen deres. Dersom du hjelper barna dine med å identifisere læringsstilen sin, vil de kunne erverve seg kunnskap bedre.

Det kan interessere deg ...
7 leker for å lære å lese
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
7 leker for å lære å lese

Å lære gjennom lek er alltid morsommere. Her finner du en liste over leker for å lære å lese som du kan bruke både på skolen og hjemme. • Alonso, C. M., Gallego, D. J., & Honey, P. (1999). Los estilos de aprendizage: Procedimientos de diagnóstico y mejora. In Ediciones Mensajero.
 • Díaz Mosquera, E. (2017). Estilos de Aprendizaje. Eidos. https://doi.org/10.29019/eidos.v0i5.88