Hva kan vi lære av raserianfall hos barn?

De fleste foreldre opplever fra tid til annen at deres søte, små barn får voldsomme raseriutbrudd. Dette er ikke noe særlig festlig, men kanskje det kan komme noe godt ut av det også?
Hva kan vi lære av raserianfall hos barn?
Nelton Ramos

Skrevet og verifisert av legen Nelton Ramos.

Siste oppdatering: 30 mars, 2019

Kan vi lære noe av raserianfall hos barn? Det er helt normalt at små barn får raserianfall. Til og med barn som vanligvis er meget stille og rolige, kan bli illsinte en gang i blant.

Eksperter tror at det er en sammenheng mellom barns raserianfall og foreldrenes kunnskap, barneoppdragelsen og familiens atmosfære. Dette betyr i så fall at noen av disse episodene kan unngås om vi tar til oss litt lærdom.

Selv om raserianfall hos barn er helt vanlig, er det ikke noe særlig morsomt når de oppstår, spesielt ikke hvis det skjer ute blant folk. Eksperter tror at barnas personlighet kan påvirkes av foreldrenes handlinger.

For eksempel hvis vi alltid gir barna alt de peker på og aldri sier nei, vil de ikke være i stand til å tolerere motgang og frustrerende hendelser senere.

Til tross for at raserianfall ikke er noe vi setter stor pris på, kan det komme noe positivt ut av disse episodene også. Vi kan nemlig bruke dem som en anledning til å lære noe.

Når begynner raserianfallene å oppstå?

De begynner å oppstå for første gang når barna er mellom to og fire år gamle. De forekommer når barnet har blitt gammelt nok til å kunne uttrykke sine følelser og meninger.

En annen faktor som spiller inn er barnets selvstendighet. Det vil si at raserianfallene begynner å oppstå når barnet har blitt selvstendig nok til å kunne gjøre ting på egen hånd.

Spesialister forklarer at raserianfall er en vesentlig del av barnas utvikling. På samme måte som med annen oppførsel, er de nødvendig for å definere barnets personlighet. Disse utbruddene er også et tegn på at utviklingen av deres forståelsesevne fungerer riktig.

Likevel finnes det veldig mange forskjellige triggere som kan utløse et raserianfall. Antagelig kan man, i de fleste tilfeller, unngå raserianfall hos barn. Barnets miljø og omgivelser kan påvirke forekomsten av disse utbruddene i stor grad.

Et eksempel på dette er mengden av leker og produkter de har tilgjengelig. Hvis barn har for mange leker, spill og godterier tilgjengelig, er det nesten ikke til å unngå at de vil kreve å få disse tingene når som helst og hvor som helst. Dette betyr at det antagelig kan være en bjørnetjeneste å skjemme bort barna.

Den vanligste grunnen til at barn får raserianfall er at de er desperate etter å få noe de ikke kan få. Når de ikke får det de vil ha, blir de frustrerte og dette kan komme til uttrykk i følelsesutbrudd. Hvis de er vant til å alltid få det de vil ha, vil denne frustrasjonen og raserianfallene oppstå mye raskere og hyppigere.

raserianfall hos barn

Kan det komme noe positivt ut av raserianfall hos barn?

Etter hvert som barnas personlighet utvikler seg, er det viktig å observere hvordan og når sinnet får overtaket på dem. Når man kjenner til hvilke faktorer som utløser raserianfall hos sitt eget barn, kan man kanskje unngå dem og det gir oss mulighet til å være forberedt på anfallene.

Det er veldig vanlig at foreldre ønsker å unngå konfrontasjoner. Det hender ofte at vi gir barna det de ønsker seg for å kunne unnslippe raserianfall på upassende steder og upassende tidspunkt.

Heldigvis finnes det også andre måter å unngå raserianfall på. En god kommunikasjon vil være til stor hjelp når man prøver å begrense raserianfall hos barn.

Vi må erkjenne at barn må lære seg å uttrykke seg selv og at de har rett til å gjøre dette. De har fortsatt ikke lært seg hvordan de skal takle frustrasjon.

Dessuten vil et barn som har mestret nye utfordringer og føler seg selvstendig, ikke være tilbøyelig til å finne seg i at noen gjør motstand mot denne nyervervede selvstendigheten.

Ved å tilbringe nok tid sammen med barna våre, vil vi bli bedre kjent med dem. Barn som får nok tid sammen med foreldrene sine, kan bli mer trygge på seg selv og unngår konsekvensene av for lite omsorg og oppmerksomhet.

Barn som har for lite samvær med foreldrene, kan utvikle angst, tristhet og irritasjon. Dette kan gi langvarige konsekvenser som vedblir også etter at barna har blitt voksne.

Her er noen ting vi kan lære av raserianfall hos barn:

Det viser at barnet ditt utvikler seg

Jo mer selvstendig barn er, desto flere raserianfall vil de ha. Så denne oppførselen er i høy grad et tegn på at barnet ditt begynner å bli mer selvstendig, selv om det er en upassende måte å vise det på.

fordeler med raserianfall hos barn

De gir deg mulighet til å lære barnet ditt nye ting

Når er barn har et raseriutbrudd, er det fordi han eller hun har muligheten til det. De kan skille mellom hva de vil og hva de ikke vil. Ofte kommer det også av at barna misforstår en situasjon, ikke vet sitt eget beste og rett og slett trenger råd og lærdom.

Dette gir deg muligheten til å finne ut hva barnet ditt kan lære av denne situasjonen. Hvis du utnytter disse situasjonene til å gi barnet ditt ny lærdom, kan man unngå noen av disse misforståelsene og raserianfallene i fremtiden.

Du kan lære deg å kontrollere dine egne følelser

Selv om raseriutbrudd kan tære på tålmodigheten, er det viktig å bevare kontrollen over våre egne følelser. Hvis vi er ute blant folk, vil vi vanligvis unngå enhver form for straff, men dette bør være en regel ellers også.

Vi må selvfølgelig irettesette barna når de gjør noe feil, men vi må aldri mishandle dem, selv når de tar feil oppførselen deres er uutholdelig. Denne typen oppførsel tester selvbeherskelsen vår.

Vi kan lære mer om barna våre

Noen ganger er det ikke dårlig oppdragelse som fører til voldsomme følelsesutbrudd. Det kan også hende at barnet på noen måter har rett og at følelsene deres er genuine og berettigede.

Kanskje vi mister tålmodigheten vår på grunn av barnas oppførsel, men vi må også gi barna muligheten til å få utløp for følelsene sine på en eller annen måte. Det er viktig at vi ikke undervurderer følelsene deres.

Det er vanlig at foreldre må bære den største børen i disse situasjonene. Mange ganger oppstår disse situasjonene fordi foreldrene har tillat det. Men spesialistene legger likevel ikke all skylden på foreldrene når de sier at raserianfall hos barn er normale, og til og med nødvendige, hendelser som er en del av deres utvikling.

Hvis vi forholder oss positive, vil vi kunne se at vi også kan lære noe av disse hendelsene. Gjennom disse konfrontasjonene kan vi lære mer om barna våre, og det kan styrke forholdet vårt til dem.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Filliozat, I. (2012). No más rabietas: claves para evitar y solucionar los conflictos con tu hijo. Zenith.
  • Oram, H. (1982). Fernando el furioso. Ekaré.
  • Gooossens, P. (2003). ¡Soy un dragón! Editorial Luis Vives (Edelvives).

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.