Hvordan mangel på kjærlighet påvirker barn

Mangel på kjærlighet og oppmerksomhet kan ha negative effekter på barn. I denne artikkelen vil vi se nærmere på konsekvensene.
Hvordan mangel på kjærlighet påvirker barn
María Alejandra Castro Arbeláez

Skrevet og verifisert av psykologen María Alejandra Castro Arbeláez.

Siste oppdatering: 09 mai, 2019

Barn trenger kjærlighet når de er unge. Hvis de ikke mottar det, kan det få svært negative konsekvenser for deres personlige utvikling. I denne artikkelen diskuterer vi hvordan mangel på kjærlighet rammer barn.

Mangel på kjærlighet påvirker barn på en rekke måter, hovedsakelig fordi det fører til et fravær av et optimalt miljø. Effektene kan være langvarige og ha viktige implikasjoner for de mulighetene barna har senere i livet.

Barn kan stagnere kognitivt, fysisk og emosjonelt når de ikke mottar den oppmerksomheten og kjærligheten de trenger. Dette skjer fordi de ikke har en foreldrefigur eller ikke har en som er varm og kjærlig nok.

Dette er grunnen til at barn som mangler kjærlighet, har en tendens til å utvikle flere personlighets-, emosjonelle og psykologiske mangler.

Ikke glem at barn trenger mange forskjellige sensoriske stimuli for å utvikle seg normalt. De trenger hudkontakt, klemmer og mye visuell kontakt og kommunikasjon. Alt dette hjelper dem å vokse og utvikle en sunn hjerne.

Hvordan mangel på kjærlighet påvirker barn

Hvordan mangel på kjærlighet påvirker barn

Nedenfor vurderer vi konsekvensene av mangel på kjærlighet i barndommen. Ta notater.

1. Problemer med å elske seg selv

Hvis du er en person som ikke fikk nok oppmerksomhet i løpet av barndommen, vil det vanskeligste forholdet du har, være det du har til deg selv. Det er til og med mulig at du til tider vil føle deg som din egen verste fiende. Du kan være den største kritikeren av dine egne handlinger.

Hvis livet ditt er en konstant kamp mellom det du føler om deg selv og hva du vil føle, må du lære å elske deg selv. Å tro at du er viktig og å kunne se ting i et positivt lys, vil forandre måten du tenker på deg selv og hvordan du forholder deg til andre.

2. Utilfredsstillende forhold i voksen alder

Barndommen er en tid som påvirker dine relasjoner og interaksjoner for resten av livet ditt. Hvis en person har blitt elsket og godt ivaretatt, vil de sannsynligvis vise disse egenskapene som en voksen.

På den andre siden, hvis barn bare har møtt avvisning, er det sannsynlig at de som voksne vil utvikle forsvarsmekanismer. En defensiv eller overdreven beskyttende holdning er to manifestasjoner av mangel på hengivenhet i barndommen.

Husk at når du ikke har opplevd kjærlighet, hengivenhet og beskyttelse fra en voksen, er det sannsynlig at du vil utvikle forsvarsmekanismer som får deg til å holde avstand til andre.

3. Lav selvfølelse

En annen måte som mangel på kjærlighet påvirker barn på, er en lav selvfølelse. En mangel på kjærlighet hindrer barna i å verdsette seg selv. Hvis de ikke mottar denne første kjærligheten, er det veldig vanskelig for dem å skape fundamentet som er nødvendig for å kunne assimilere den som kommer senere effektivt.

Hvordan manglende kjærlighet påvirker barn

Å oppleve avvisning i barndommen eller å ikke bli elsket av sine foreldrene, får barn til å føle at de ikke er verdige kjærlighet. Samtidig fører dette til at de vokser opp med svært lav selvfølelse.

Usikkerhet, å føle seg som en fiasko, og til og med selvdestruktiv atferd er noen av de mulige uønskede konsekvensene.

4. Psykisk helse

Å utvikle tilstrekkelige nivåer av tilknytning er viktig for en persons nåværende og fremtidige psykiske helse. Tilknytning refererer til styrken av båndet som er etablert mellom barn og omsorgsperson i løpet av de første årene av livet.

Barn som mangler kjærlighet, utvikler ofte ikke de ferdigheter som er nødvendige for å bygge sunne relasjoner. Dette betyr at barn som er frarøvet kjærlighet tidlig i livet, kan ha problemer med å knytte seg til andre andre senere i livet.

De mangler selvsikkerhet og selvfølelse. I tillegg er de ofte redd for å initiere relasjoner.

Det er virkelig trist at livet til et barn kan bli påvirket for alltid – og enda mer så hvis det skyldes mangel på oppmerksomhet, kjærlighet og omsorg fra foreldre eller foresatte.

For å unngå dette er det viktig at barn får kjærlighet fra sine kjære. Hvis ikke, vil forsømmelsen sette dype spor, og kanskje vare livet ut.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.


  • Contreras, G. (2010). “La Carencia Afectiva Intrafamiliar en niños y niñas de 5 años” (Tesis.) Retrieved from http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/2338
  • Jaar, H. E., & Córdova, V. M. (2017). “Prevención de la carencia afectiva crónica: nuevos paradigmas en el modelo de familia de acogida temporal”, Revista Chilena de Neuro-Psiquiatría, 71. 55 (1): 44-51.
  • Papalia, D. (2003). Desarrollo humano. México: McGraw-Hill.

Denne teksten tilbys kun til informasjonsformål og erstatter ikke konsultasjon med en profesjonell. Ved tvil, konsulter din spesialist.