Barn med emosjonelt fraværende foreldre får dårlig selvsikkerhet

Det er helt avgjørende at foreldre er emosjonelt tilstede for barna sine gjennom oppveksten. Deres oppførsel har en meget sterk innvirkning på barnas utvikling og personlighet.
Barn med emosjonelt fraværende foreldre får dårlig selvsikkerhet

Siste oppdatering: 03 april, 2019

Har du noen gang lurt på hvorfor noen mennesker er selvsikre mens andre mennesker har veldig dårlig selvsikkerhet? En del av forklaringen ligger i foreldres oppførsel og hva slags oppvekst vi får.

Det er faktisk slik at barn av emosjonelt distanserte foreldre får en svekket selvsikkerhet. Veldig ofte vil den manglende tryggheten vedvare også etter at barna blir voksne. Vil du vite hvorfor? I denne artikkelen skal vi prøve å forklare deg hvordan dette henger sammen.

Hva vil det si å ha dårlig selvsikkerhet?

Selvsikkerhet er en veldig fordelaktig egenskap å ha med seg i livet. Det vil i stor grad være til hjelp i sosiale sammenhenger og i arbeidslivet. I tillegg kan det gi oss troen på oss selv slik at vi ikke gir opp for fort og kan leve et mer balansert og avslappet liv.

Å ha selvsikkerhet betyr også å ikke undergrave sine egne rettigheter. Vi trenger ikke å være passive eller pågående for å oppnå dette. Vi gjør dette ved å også respektere andres rettigheter samtidig. Selv om det kan virke enkelt å gjøre dette, er det ikke alltid like lett.

De fleste er ikke så selvsikre som de burde ha vært, og mange av oss har dårlig selvfølelse. For å finne årsaken til dette må vi ofte ta vår egen oppvekst i betraktning.

Mennesker som har vokst opp i hjem med emosjonelt fravær, har ofte vanskelig for å utvikle selvsikkerhet senere i livet. Det er viktig å presisere at når vi snakker om emosjonelt fraværende foreldre, mener vi foreldre som overser barnas følelser og selv viser lite følelser.

Rettigheter som kan forsvinne med dårlig selvsikkerhet

Her er noen rettigheter som vanligvis blir forsømt av folk med dårlig selvsikkerhet:

Å være sin egen dommer

Du har rett til å selv bedømme din egen oppførsel og ta ansvar for dine egne handlinger. Det vi mener med dette er at du ikke skal behøve å forklare dine egne handlinger.

Du har også rett til å selv bedømme om du virkelig vil ta på deg ansvaret for å løse andre menneskers problemer. Du har også rett til å ombestemme deg, ta feil og si “nei.” osv.

Å uttrykke følelser

Det er kanskje ikke overraskende at mennesker som vokser opp med foreldre som ser på det å uttrykke følelser som noe negativt, ikke har like lett for å uttrykke sine egne følelser og ønsker.

Hvis foreldrene dine ignorerte meningene dine og kanskje mislikte at du uttrykte dine egne synspunkter, vil du ubevisst tro at dine følelser og behov ikke er viktige.

Å uttrykke følelser

For å finne ut om dette kan være tilfelle for deg, kan du spørre deg selv om du noen har sagt ting til deg som: “Du kan ikke la andre få vite hva du synes eller hva du tenker.” eller “Hva enn du gjør, må du ikke skape noe drama.”

Hvis svaret er ja, var det mest sannsynlig vært foreldrene dine eller vergen din som sa det.

Selv om du ikke er klar over det, er de innprentet i underbevisstheten din og vil påvirke oppførselen din, selv om du kanskje allerede er voksen.

Hva er egentlig emosjonelt fravær?

Emosjonelt fravær, når det gjelder foreldre, er en manglende evne til å respondere på barns emosjonelle behov.

Det bør være foreldrenes oppgave å erkjenne barnas følelser og vise dem hvordan de kan bearbeide dem på riktig måte. Foreldre bør være barnas emosjonelle referansepunkt, siden de alltid oppsøker kontakt og hjelp hos foreldrene.

Hvis foreldre ikke er i stand til å gjenkjenne følelser hos barna, vil ikke barna vite hva de skal gjøre fordi de får inntrykk av at deres føleleser og tanker er upassende.

En konsekvens av dette er at disse barna ikke vil stole på sine egne følelser og instinkter og har dårlig selvtillit når de blir voksne. I tillegg er det vanlig at voksne som har hatt en slik oppvekst, synes det er vanskelig å uttrykke følelsene sine på en selvsikker måte.

Alt dette betyr at de pleier å gå fra en ytterlighet til en annen. Det finnes ikke noe mellompunkt for dem. Enten lar de mennesker tråkke på dem, eller så forholder de seg til andre på en veldig aggressiv måte.

Viktigheten av å utvikle selvsikkerhet

Når vi ser på de grunnleggende aspektene ved selvsikkerhet, er det klart at selvsikkerhet er noe som kan utvikles når som helst i livet, og spesielt i barndommen. Blant disse grunnleggende aspektene finner vi evnen til å kunne gjenkjenne sine egne følelser og navngi dem.

Vi må lære oss å vite hvordan vi føler oss og hvorfor. Når vi kan det, vil vi kunne takle følelsene våre mye bedre.

Selvsikker jente

Du bør også være klar over hvilke rettigheter du har, og at andre skal behandle deg med respekt. Det er selvfølgelig også viktig at du vet hvordan du skal verdsette andres meninger.

Vi må være klar over at vi ikke skal dømme andre eller bagatellisere deres meninger bare fordi vi er uenige med dem. Likeledes skal vi forvente samme holdning fra andre mennesker.

Alt dette vil bidra til å gi oss en sunn selvsikkerhet som hjelper oss med å forstå at vi ikke er mindre verdt selv om vi gjør feil. Det er faktisk helt motsatt – feiltrinn er erfaringer som kan berike oss og hjelpe oss med å vokse som mennesker.

Ved å ta opp denne tankegangen vil vi føle oss mindre truet av andre, og vi vil stå fritt til å leve livene våre uten å bli begrenset av dårlig selvtillit.

Det kan interessere deg ...
5 fellestrekk ved fraværende fedre
Du er mammaRead it in Du er mamma
5 fellestrekk ved fraværende fedre

Dagens artikkel handler om noen av de mest vanlige fellestrekkene ved fraværende fedre og hvordan deres fravær påvirker barnas velvære. En fars kjærlighet, støtte, autoritet og forbilde er virkelig uerstattelig og essensielt.  • Carpena, A. (2008). Emociones y salud. Aula de Innovación Educativa, 173-174 (pp. 61-64).
  • Garrido-Rojas, L. (2006). Apego, emoción y regulación emocional. Implicaciones para la salud. Revista latinoamericana de psicología, 38(3), 493-507. https://www.redalyc.org/pdf/805/80538304.pdf
  • Navas, M. D. C. O. (2010). La educación emocional y sus implicaciones en la salud. Revista Española de orientación y psicopedagogía, 21(2), 462-470. https://www.redalyc.org/pdf/3382/338230785025.pdf