Hvordan kan man motivere barn til å gjøre det bedre på skolen?

Hvordan kan man motivere barn til å gjøre det bedre på skolen? Nøkkelen er hvordan du får fagene igjennom, og sørg for at barnet er involvert til enhver tid.
Hvordan kan man motivere barn til å gjøre det bedre på skolen?

Siste oppdatering: 05 juni, 2020

En av nøklene til å bli en god lærer er å vite hvordan man får elevene interessert i å lære. Siden dette ikke alltid er en lett oppgave, er det alltid bra å ha noen hint og tips om hvordan man kan motivere barn til å lære mer på skolen.

Det er veldig vanskelig å motivere barn til å ha en pliktfølelse til å utføre skolearbeidet sitt. I disse tilfellene er det viktig for foreldre og lærere å slå seg sammen for å prøve å skape entusiasme hos barna. Derfor er det alltid bra å få noen råd om hvordan du også kan motivere barn på skolen.

En nøkkel til å få noen interessert i en aktivitet er å gjøre den attraktiv. Det skal med andre ord ikke sees på som en forpliktelse. Tvert imot, du bør se det som en mulighet til å gjøre noe du liker, og som fremfor alt vil være nyttig for deg i fremtiden.

Siden det ofte er vanskelig å motivere barn i timene, tror vi det er nyttig å vurdere visse problemer, som de vi skal takle nå.

Anbefalinger for å motivere barn til å gjøre det bedre på skolen

1. Vekk din naturlige motivasjon

Dette er grunnleggende, siden det ikke er noen sterkere motivasjon enn den som er født av hjernen selv. Dette kan gjerne høres ut som en truisme. Imidlertid skal vi vise deg hvordan du oppnår nettopp dette.

Et veldig effektivt tiltak til å begynne med er å introdusere emnet på en annen måte enn den tradisjonelle. Du kan bruke filmer, spill eller utendørsaktiviteter som bringer eleven i kontakt med annet materiale.

Å gjøre et eksperiment på skolen eller besøke et museum er vanligvis mye mer effektivt enn å lese om de samme temaene i en bok. Også de audiovisuelle versjonene av klassiske litteraturverk kan lett motivere barn og fange oppmerksomheten deres.

Hvordan kan man motivere barn til å gjøre det bedre på skolen?

2. En god atmosfære vil motivere barn på skolen

Dette er et annet viktig fundament å bygge sunn læring på. Lærere som stadig tyr til kjefting og straff, lykkes bare med å forårsake avvisning hos elevene.

På den annen side er de som opprettholder en åpen holdning og behandler elevene sine på en vennlig måte, de som oppnår de beste resultatene. De klarer å komme overens med elevene sine, men opprettholder autoriteten sin samtidig. De må kunne legge til rette for læring og støtte barna etter hvert som de stadig vokser.

3. Sett deg mål og anerkjenn prestasjonene dine

Det er en positiv ting å sette mål i gruppene dine. Du trenger imidlertid ikke å ty til konkurranse og sammenligninger. Selvfølgelig må prestasjonene deres følges av komplimenter, anerkjennelser og til og med en belønning for deres innsats og engasjement.

Her er et eksempel: Når du forteller barna at de må holde en presentasjon foran de andre uken etter, kan du tilby et ekstra poeng til de som finner ut eller legger til tilleggsinformasjon som ikke opprinnelig står i læreboken. På denne måten vil barna bli motivert for å finne mer informasjon selv og å være kreative.

Et veldig effektivt tiltak for å motivere barn er å introdusere emnet på en annen måte enn den tradisjonelle.

4. Deltakelse er nøkkelen

I vår moderne verden er forholdet mellom elever og lærere noe som stadig utvikler seg og som krever fleksibilitet. Det er et faktum at det å føle seg en del av utdanningsprosessen og være mer enn bare mottakere av informasjon skaper et mye sterkere engasjement hos barn.

La oss prøve å forklare dette med et spesifikt eksempel: Hvis du må lære barna om rådhuset eller det lokale myndighetene, kan du be dem tenke på et problem i samfunnet. Etter det kan de tenke på hvilke verktøy de har for å hjelpe dem med å nå de aktuelle myndighetene. Og til slutt, hvilken prosess må følges for at det blir vedtatt?

Fra da av kan du utvide problemet til regjeringen og til og med sammenligne det med virkelige hendelser i Norge eller i andre land. Som du kan se, kan det være ekstremt produktivt å vise hvordan materialet kan anvendes i det virkelige liv.

Hvordan kan du motivere barn på skolen?

5. Det handler ikke om prøver

En vanlig feil blant mange lærere er å gi prøver en sentral rolle. Selv om de ofte er nødvendige, og noen ganger verdifulle, må vi også innse at de skaper mye stress, angst og til og med frykt hos visse barn. Faktisk kan barn som pleier å gjøre det bra på skolen, lett redusere ytelsen sin på prøver.

På grunn av dette er det bedre å bare betrakte dem som nok en aktivitet. Dette betyr ikke at vi må minske viktigheten av dem. Hva det betyr er at vi skal være tydelige på at “suksess” eller “fiasko” i et barns skoleår ikke er avhengig av prøver.

Til slutt har den siste raske anbefalingen å gjøre med ny teknologi. Vi lever i en tid med ny teknologi, og vi bør benytte oss av den i stedet for å forby den helt.

Et godt alternativ her er bruk av spill og apper som gir barn muligheten til å lære om visse emner, for eksempel matematiske operasjoner eller historiske fakta. Verktøyene for å motivere barna i klassen er innen rekkevidde. Vi trenger bare å vite hvordan vi kan utnytte dem best mulig.

Det kan interessere deg ...
Hva du må gjøre hvis ditt barn stryker på skolen
Du er mamma
Les det hos Du er mamma
Hva du må gjøre hvis ditt barn stryker på skolen

At barnet ditt stryker på skolen betyr ikke slutten. La de vite at du vil hjelpe dem med å takle øyeblikket med entusiasme og besluttsomhet.  • Thorne, K. (2008). Motivación y creatividad en clase (Vol. 246). Grao.
  • Raffini, J. P. (2008). 150 Formas de incrementar la motivación en clase. Editorial Pax México.
  • Tapia, J. A. (2005). Motivación para el aprendizaje: la perspectiva de los alumnos. La orientación escolar en centros educativos, 209-242.
  • Urdan, T., & Schoenfelder, E. (2006). Classroom effects on student motivation: Goal structures, social relationships, and competence beliefs. Journal of school psychology, 44(5), 331-349. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022440506000380